آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 غرب تهران ازبکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 338,044 74,151,756,000 Rls. 1,765,518 $
2 5 1397 غرب تهران ازبکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 278,250 73,392,801,800 Rls. 1,708,210 $
3 3 1397 غرب تهران ازبکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 325,685 65,710,454,850 Rls. 1,558,280 $
4 4 1397 غرب تهران ازبکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 245,210 41,602,111,800 Rls. 975,130 $
5 8 1397 غرب تهران ازبکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 224,280 38,275,465,980 Rls. 664,163 $
6 2 1397 غرب تهران ازبکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 210,155 36,952,404,000 Rls. 879,819 $
7 12 1397 غرب تهران ازبکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 138,850 35,263,178,670 Rls. 396,436 $
8 11 1397 غرب تهران ازبکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 90,056 27,993,792,608 Rls. 332,559 $
9 8 1397 غرب تهران ازبکستان 84741000 ماشين هاي جورکردن، غربال کردن، جدا کردن يا شستن خاک، سنگ وكلوخه ها و ساير مواد معدني جامد 132,300 26,153,798,925 Rls. 384,916 $
10 7 1397 غرب تهران ازبکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 132,485 25,726,470,000 Rls. 612,535 $
11 9 1397 غرب تهران ازبکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 86,120 23,115,886,320 Rls. 258,360 $
12 8 1397 غرب تهران ازبکستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 665,000 22,563,698,800 Rls. 262,815 $
13 11 1397 غرب تهران ازبکستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 167,500 21,812,392,925 Rls. 261,059 $
14 10 1397 غرب تهران ازبکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 100,570 20,281,133,262 Rls. 216,963 $
15 9 1397 غرب تهران ازبکستان 84741000 ماشين هاي جورکردن، غربال کردن، جدا کردن يا شستن خاک، سنگ وكلوخه ها و ساير مواد معدني جامد 73,645 19,434,188,520 Rls. 220,935 $
16 10 1397 غرب تهران ازبکستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 19,120 18,233,187,047 Rls. 186,127 $
17 7 1397 غرب تهران ازبکستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 185,000 15,032,115,000 Rls. 357,907 $
18 1 1397 غرب تهران ازبکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 84,640 14,962,469,330 Rls. 365,495 $
19 5 1397 غرب تهران ازبکستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 157,500 14,557,272,000 Rls. 337,550 $
20 8 1397 غرب تهران ازبکستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 197,745 14,019,080,658 Rls. 223,917 $
21 8 1397 غرب تهران ازبکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 308,916 13,733,469,625 Rls. 158,570 $
22 12 1397 غرب تهران ازبکستان 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 34,850 12,886,972,400 Rls. 139,400 $
23 11 1397 غرب تهران ازبکستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 144,000 12,294,967,600 Rls. 150,916 $
24 8 1397 غرب تهران ازبکستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 55,400 11,295,031,700 Rls. 128,831 $
25 9 1397 غرب تهران ازبکستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 67,500 11,284,845,750 Rls. 123,759 $
26 9 1397 غرب تهران ازبکستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 112,500 11,273,493,600 Rls. 127,800 $
27 11 1397 غرب تهران ازبکستان 32061910 گرانول مستربچ (Master Batch) 16,806 10,910,038,570 Rls. 136,637 $
28 9 1397 غرب تهران ازبکستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 56,380 10,417,958,418 Rls. 118,398 $
29 8 1397 غرب تهران ازبکستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 54,760 10,181,041,200 Rls. 118,800 $
30 12 1397 غرب تهران ازبکستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 67,500 10,095,103,200 Rls. 109,200 $
31 4 1397 غرب تهران ازبکستان 32061910 گرانول مستربچ (Master Batch) 43,950 9,992,441,204 Rls. 235,337 $
32 12 1397 غرب تهران ازبکستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 3,853 9,332,038,624 Rls. 107,583 $
33 9 1397 غرب تهران ازبکستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 87,200 9,217,732,974 Rls. 104,640 $
34 5 1397 غرب تهران ازبکستان 84741000 ماشين هاي جورکردن، غربال کردن، جدا کردن يا شستن خاک، سنگ وكلوخه ها و ساير مواد معدني جامد 86,520 8,891,892,000 Rls. 205,167 $
35 9 1397 غرب تهران ازبکستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون و ملاط. 24,990 8,795,580,360 Rls. 99,960 $
36 5 1397 غرب تهران ازبکستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون و ملاط. 49,750 8,718,440,000 Rls. 199,000 $
37 12 1397 غرب تهران ازبکستان 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 31,065 8,471,816,970 Rls. 93,195 $
38 11 1397 غرب تهران ازبکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 78,558 8,442,975,156 Rls. 102,792 $
39 4 1397 غرب تهران ازبکستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 95,000 8,272,520,500 Rls. 193,300 $
40 4 1397 غرب تهران ازبکستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون و ملاط. 46,395 7,926,172,800 Rls. 185,580 $
41 12 1397 غرب تهران ازبکستان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 21,980 7,626,444,560 Rls. 87,920 $
42 2 1397 غرب تهران ازبکستان 84741000 ماشين هاي جورکردن، غربال کردن، جدا کردن يا شستن خاک، سنگ وكلوخه ها و ساير مواد معدني جامد 63,350 7,367,616,000 Rls. 175,419 $
43 12 1397 غرب تهران ازبکستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 46,520 7,137,677,392 Rls. 79,084 $
44 6 1397 غرب تهران ازبکستان 84741000 ماشين هاي جورکردن، غربال کردن، جدا کردن يا شستن خاک، سنگ وكلوخه ها و ساير مواد معدني جامد 61,610 6,873,300,000 Rls. 163,650 $
45 5 1397 غرب تهران ازبکستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 46,720 6,744,240,000 Rls. 155,040 $
46 3 1397 غرب تهران ازبکستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 99,000 6,664,026,698 Rls. 158,526 $
47 12 1397 غرب تهران ازبکستان 32061910 گرانول مستربچ (Master Batch) 23,096 6,520,856,504 Rls. 73,859 $
48 9 1397 غرب تهران ازبکستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد 18,500 6,439,476,000 Rls. 73,000 $
49 7 1397 غرب تهران ازبکستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 123,537 6,230,280,000 Rls. 148,340 $
50 7 1397 غرب تهران ازبکستان 32061910 گرانول مستربچ (Master Batch) 46,641 5,966,541,330 Rls. 142,060 $
51 5 1397 غرب تهران ازبکستان 32061910 گرانول مستربچ (Master Batch) 23,500 5,931,153,800 Rls. 141,218 $
52 7 1397 غرب تهران ازبکستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 76,420 5,894,700,000 Rls. 140,350 $
53 10 1397 غرب تهران ازبکستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 45,000 5,739,611,400 Rls. 68,850 $
54 4 1397 غرب تهران ازبکستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 17,846 5,618,774,600 Rls. 130,366 $
55 5 1397 غرب تهران ازبکستان 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 186,185 5,604,835,000 Rls. 130,540 $
56 2 1397 غرب تهران ازبکستان 32061910 گرانول مستربچ (Master Batch) 23,996 5,422,120,676 Rls. 129,098 $
57 3 1397 غرب تهران ازبکستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 39,562 5,376,416,985 Rls. 127,509 $
58 10 1397 غرب تهران ازبکستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 50,000 5,041,854,720 Rls. 60,480 $
59 2 1397 غرب تهران ازبکستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 74,230 4,988,256,000 Rls. 118,768 $
60 4 1397 غرب تهران ازبکستان 84741000 ماشين هاي جورکردن، غربال کردن، جدا کردن يا شستن خاک، سنگ وكلوخه ها و ساير مواد معدني جامد 46,400 4,982,176,000 Rls. 117,100 $
61 7 1397 غرب تهران ازبکستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 52,500 4,977,000,000 Rls. 118,500 $
62 12 1397 غرب تهران ازبکستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 56,320 4,869,370,880 Rls. 56,320 $
63 9 1397 غرب تهران ازبکستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 55,060 4,844,784,460 Rls. 55,060 $
64 12 1397 غرب تهران ازبکستان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند 13,945 4,838,524,540 Rls. 55,780 $
65 8 1397 غرب تهران ازبکستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 57,000 4,703,925,000 Rls. 54,889 $
66 12 1397 غرب تهران ازبکستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 56,375 4,684,035,638 Rls. 54,176 $
67 12 1397 غرب تهران ازبکستان 84741000 ماشين هاي جورکردن، غربال کردن، جدا کردن يا شستن خاک، سنگ وكلوخه ها و ساير مواد معدني جامد 40,910 4,666,614,314 Rls. 52,685 $
68 11 1397 غرب تهران ازبکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 119,250 4,632,620,844 Rls. 55,679 $
69 5 1397 غرب تهران ازبکستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 150,645 4,606,575,500 Rls. 109,048 $
70 9 1397 غرب تهران ازبکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 69,000 4,566,732,900 Rls. 51,900 $
71 3 1397 غرب تهران ازبکستان 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 152,860 4,509,425,025 Rls. 107,002 $
72 5 1397 غرب تهران ازبکستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 50,000 4,441,094,800 Rls. 101,210 $
73 11 1397 غرب تهران ازبکستان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 56,375 4,429,352,631 Rls. 55,473 $
74 12 1397 غرب تهران ازبکستان 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن مواد معدني با قير. 16,670 4,323,814,590 Rls. 50,010 $
75 4 1397 غرب تهران ازبکستان 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 9,000 4,266,900,000 Rls. 99,000 $
76 1 1397 غرب تهران ازبکستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 50,000 4,200,000,000 Rls. 100,000 $
77 6 1397 غرب تهران ازبکستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 50,000 4,137,000,000 Rls. 98,500 $
78 10 1397 غرب تهران ازبکستان 28365000 کربنات کلسيم 123,000 4,034,430,750 Rls. 43,050 $
79 10 1397 غرب تهران ازبکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 26,101 3,916,524,084 Rls. 46,981 $
80 10 1397 غرب تهران ازبکستان 84741000 ماشين هاي جورکردن، غربال کردن، جدا کردن يا شستن خاک، سنگ وكلوخه ها و ساير مواد معدني جامد 14,320 3,904,333,680 Rls. 42,960 $
81 3 1397 غرب تهران ازبکستان 84741000 ماشين هاي جورکردن، غربال کردن، جدا کردن يا شستن خاک، سنگ وكلوخه ها و ساير مواد معدني جامد 50,800 3,876,887,000 Rls. 92,000 $
82 4 1397 غرب تهران ازبکستان 84305000 ساير ماشين آلات قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي (خودرو) 20,085 3,873,998,690 Rls. 90,382 $
83 9 1397 غرب تهران ازبکستان 28182000 اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي 21,200 3,861,397,044 Rls. 43,884 $
84 6 1397 غرب تهران ازبکستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 65,320 3,834,852,000 Rls. 91,306 $
85 12 1397 غرب تهران ازبکستان 28365000 کربنات کلسيم 122,425 3,830,387,076 Rls. 42,849 $
86 6 1397 غرب تهران ازبکستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 8,828 3,810,072,000 Rls. 90,716 $
87 11 1397 غرب تهران ازبکستان 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 23,900 3,741,042,864 Rls. 44,963 $
88 8 1397 غرب تهران ازبکستان 34022029 پودريا مايع لباسشويي دستي 55,980 3,598,072,515 Rls. 41,985 $
89 12 1397 غرب تهران ازبکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 33,412 3,466,400,687 Rls. 40,093 $
90 11 1397 غرب تهران ازبکستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 24,700 3,382,882,360 Rls. 41,990 $
91 10 1397 غرب تهران ازبکستان 32061910 گرانول مستربچ (Master Batch) 15,650 3,372,726,465 Rls. 34,429 $
92 3 1397 غرب تهران ازبکستان 84362900 ماشين آلات و دستگاه هاي پرورش طيور، که در جاي ديگرمذکور نباشد 19,850 3,346,154,200 Rls. 79,400 $
93 4 1397 غرب تهران ازبکستان 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 108,043 3,238,280,780 Rls. 75,631 $
94 8 1397 غرب تهران ازبکستان 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 24,790 3,123,540,000 Rls. 74,370 $
95 3 1397 غرب تهران ازبکستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون و ملاط. 14,210 3,043,440,000 Rls. 72,000 $
96 12 1397 غرب تهران ازبکستان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 46,000 2,976,761,200 Rls. 32,200 $
97 8 1397 غرب تهران ازبکستان 84629900 پرس ها(غير ازپرس هيدروليک) براي کاربرروي فلزات ياکربورهاي فلزي 22,500 2,835,000,000 Rls. 67,500 $
98 9 1397 غرب تهران ازبکستان 39151000 آخال، دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي اتيلن 45,331 2,799,143,184 Rls. 31,732 $
99 6 1397 غرب تهران ازبکستان 54025200 نخ يک لا ازپلي استرها، بابيش از50 دور درمتر، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 16,100 2,704,800,000 Rls. 64,400 $
100 4 1397 غرب تهران ازبکستان 84629900 پرس ها(غير ازپرس هيدروليک) براي کاربرروي فلزات ياکربورهاي فلزي 16,700 2,681,280,000 Rls. 63,000 $
مجموع کل
1,110,788,726,512 ريال
مجموع کل
19,851,789 دلار