آمار کل " صادرات به" کشور (اتريش) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 غرب تهران اتريش 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 25,531 124,261,546,358 Rls. 1,471,906 $
2 7 1397 غرب تهران اتريش 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 20,875 69,759,735,052 Rls. 1,660,946 $
3 5 1397 غرب تهران اتريش 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 13,796 49,114,401,000 Rls. 1,113,958 $
4 1 1397 غرب تهران اتريش 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 13,834 48,852,596,880 Rls. 1,163,157 $
5 3 1397 غرب تهران اتريش 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 9,817 44,219,945,310 Rls. 1,049,283 $
6 10 1397 غرب تهران اتريش 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 5,701 35,683,392,290 Rls. 392,630 $
7 12 1397 غرب تهران اتريش 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 16,000 19,504,458,728 Rls. 225,592 $
8 6 1397 غرب تهران اتريش 84749010 لاينر (آستري)، چكش، كانكتيو، منتل 158,077 15,442,051,084 Rls. 367,668 $
9 7 1397 غرب تهران اتريش 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 15,569 12,660,858,000 Rls. 301,449 $
10 8 1397 غرب تهران اتريش 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 8,000 9,242,800,000 Rls. 105,424 $
11 9 1397 غرب تهران اتريش 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 5,890 7,519,032,640 Rls. 82,460 $
12 12 1397 غرب تهران اتريش 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 5,984 7,243,189,184 Rls. 83,776 $
13 9 1397 غرب تهران اتريش 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 1,800 6,565,248,000 Rls. 72,000 $
14 8 1397 غرب تهران اتريش 84749010 لاينر (آستري)، چكش، كانكتيو، منتل 88,337 5,707,114,502 Rls. 65,927 $
15 4 1397 غرب تهران اتريش 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 2,550 4,766,720,000 Rls. 112,000 $
16 7 1397 غرب تهران اتريش 84559000 اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها) 18,800 3,196,421,379 Rls. 76,105 $
17 1 1397 غرب تهران اتريش 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 41,544 3,076,878,000 Rls. 73,259 $
18 4 1397 غرب تهران اتريش 84749010 لاينر (آستري)، چكش، كانكتيو، منتل 31,383 2,977,800,000 Rls. 69,967 $
19 7 1397 غرب تهران اتريش 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 6,218 2,813,874,000 Rls. 66,997 $
20 12 1397 غرب تهران اتريش 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 2,889 2,550,640,320 Rls. 28,890 $
21 2 1397 غرب تهران اتريش 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 40,276 2,199,036,000 Rls. 52,358 $
22 10 1397 غرب تهران اتريش 33019012 ساير عرقيات سنتي 7,424 2,060,758,080 Rls. 24,744 $
23 9 1397 غرب تهران اتريش 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,823 1,994,741,184 Rls. 21,876 $
24 4 1397 غرب تهران اتريش 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 22,550 1,943,810,000 Rls. 45,100 $
25 10 1397 غرب تهران اتريش 84172000 تنورهاي نانوايي (همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي)، غير برقي 2,884 1,891,918,420 Rls. 19,313 $
26 12 1397 غرب تهران اتريش 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 10,421 1,639,281,198 Rls. 18,047 $
27 2 1397 غرب تهران اتريش 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 3,510 1,375,416,000 Rls. 32,748 $
28 8 1397 غرب تهران اتريش 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,720 1,369,200,000 Rls. 32,600 $
29 12 1397 غرب تهران اتريش 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 4,700 1,194,739,602 Rls. 13,691 $
30 2 1397 غرب تهران اتريش 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,090 1,171,800,000 Rls. 27,900 $
31 3 1397 غرب تهران اتريش 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 20,763 1,133,664,000 Rls. 26,992 $
32 12 1397 غرب تهران اتريش 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 836 862,169,148 Rls. 9,972 $
33 10 1397 غرب تهران اتريش 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 2,850 796,714,250 Rls. 8,270 $
34 10 1397 غرب تهران اتريش 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 6 725,266,800 Rls. 8,708 $
35 7 1397 غرب تهران اتريش 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,870 706,860,000 Rls. 16,830 $
36 7 1397 غرب تهران اتريش 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 4,200 605,850,000 Rls. 14,425 $
37 12 1397 غرب تهران اتريش 08109020 زرشك تازه 1,006 521,866,524 Rls. 6,036 $
38 12 1397 غرب تهران اتريش 73239290 سايراشياء سرميزآشپزخانه خانه داري... ا زچدن لعاب دا ده شده 3,000 466,878,600 Rls. 5,382 $
39 12 1397 غرب تهران اتريش 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,500 298,283,550 Rls. 3,439 $
40 12 1397 غرب تهران اتريش 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 21,500 278,830,275 Rls. 3,225 $
41 4 1397 غرب تهران اتريش 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي يا تزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي يا كار و اماكن عمومي يا خصوصي مانند ميز، مبل و غيره از ساير مواد شامل حصير، بيد سبدي و بامبو يا مواد مشابه 300 217,343,500 Rls. 5,043 $
42 12 1397 غرب تهران اتريش 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 700 211,824,550 Rls. 2,442 $
43 8 1397 غرب تهران اتريش 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 1,100 184,800,000 Rls. 4,400 $
44 6 1397 غرب تهران اتريش 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 12,700 178,290,000 Rls. 4,245 $
45 12 1397 غرب تهران اتريش 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 1,067 176,081,709 Rls. 1,939 $
46 5 1397 غرب تهران اتريش 68159990 سايراشياء ساخته ا زسنگ يا ا ز ساير مواد معدني غير مذکور در جاي ديگر 1,300 175,520,000 Rls. 4,000 $
47 12 1397 غرب تهران اتريش 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 315 132,708,474 Rls. 1,461 $
48 12 1397 غرب تهران اتريش 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 740 115,163,388 Rls. 1,328 $
49 6 1397 غرب تهران اتريش 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 1,280 107,520,000 Rls. 2,560 $
50 7 1397 غرب تهران اتريش 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 550 103,950,000 Rls. 2,475 $
51 4 1397 غرب تهران اتريش 94029090 ساير مبل هاي پزشکي، جراحي، دندانپزشکي و تختخواب بيمارستاني و اجزاء قطعات آن ها كه در جاي ديگري ذكر نشده باشند 490 89,666,830 Rls. 2,080 $
52 7 1397 غرب تهران اتريش 09109110 ساير ادويه جات مخلوط يادداشت ا- ب فصل در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 1,098 88,956,000 Rls. 2,118 $
53 7 1397 غرب تهران اتريش 20091900 ساير آب پرتقال به غير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 1,550 85,932,000 Rls. 2,046 $
54 12 1397 غرب تهران اتريش 09109110 ساير ادويه جات مخلوط يادداشت ا- ب فصل در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 500 77,813,100 Rls. 897 $
55 7 1397 غرب تهران اتريش 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 950 74,760,000 Rls. 1,780 $
56 4 1397 غرب تهران اتريش 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 375 64,444,875 Rls. 1,495 $
57 7 1397 غرب تهران اتريش 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 350 58,800,000 Rls. 1,400 $
58 7 1397 غرب تهران اتريش 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 650 54,600,000 Rls. 1,300 $
59 12 1397 غرب تهران اتريش 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 250 51,875,400 Rls. 598 $
60 12 1397 غرب تهران اتريش 73239190 سايراشياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 130 51,866,214 Rls. 571 $
61 4 1397 غرب تهران اتريش 94041000 قسمت فنري تختخواب 380 37,908,750 Rls. 880 $
62 7 1397 غرب تهران اتريش 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 430 29,232,000 Rls. 696 $
63 10 1397 غرب تهران اتريش 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 77 26,356,070 Rls. 290 $
64 7 1397 غرب تهران اتريش 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 150 25,200,000 Rls. 600 $
65 7 1397 غرب تهران اتريش 20093100 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 220 15,876,000 Rls. 378 $
66 12 1397 غرب تهران اتريش 70133700 ساير ليوآن هاي نوشيدن، غير ازسفالينه هاي شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 30 14,533,440 Rls. 160 $
67 12 1397 غرب تهران اتريش 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 28 8,788,190 Rls. 97 $
68 7 1397 غرب تهران اتريش 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 75 5,796,000 Rls. 138 $
مجموع کل
500,861,392,848 ريال
مجموع کل
9,022,465 دلار
[1]