آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 شهيدرجايي عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 48,045,000 817,329,552,000 Rls. 20,659,350 $
2 3 1397 شهيدرجايي عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 43,246,360 624,299,384,000 Rls. 14,826,230 $
3 3 1397 شهيدرجايي عمان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 26,031,580 532,000,000,000 Rls. 12,641,772 $
4 1 1397 شهيدرجايي عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 23,224,340 380,873,346,200 Rls. 9,986,466 $
5 2 1397 شهيدرجايي عمان 72031000 ­ک محصولات آهني حاصل از احياء مستقيم كلوخهکهاي معدني آهن 14,100,000 156,933,000,000 Rls. 3,736,500 $
6 3 1397 شهيدرجايي عمان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 6,400,000 113,000,000,000 Rls. 2,688,000 $
7 1 1397 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 17,439,699 108,242,783,244 Rls. 2,790,351 $
8 2 1397 شهيدرجايي عمان 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 4,320,000 90,720,000,000 Rls. 2,160,000 $
9 3 1397 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 12,465,284 83,485,591,273 Rls. 1,985,003 $
10 2 1397 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 11,590,700 79,024,974,000 Rls. 1,881,547 $
11 1 1397 شهيدرجايي عمان 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 3,479,000 66,658,573,000 Rls. 1,739,500 $
12 3 1397 شهيدرجايي عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 4,886,000 54,512,336,770 Rls. 1,294,789 $
13 2 1397 شهيدرجايي عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 4,037,188 44,933,868,000 Rls. 1,069,854 $
14 3 1397 شهيدرجايي عمان 25182000 دولومي تکليس ياتفته شده 351,670 43,448,814,450 Rls. 1,034,460 $
15 2 1397 شهيدرجايي عمان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 40,000,485 42,000,504,000 Rls. 1,000,012 $
16 1 1397 شهيدرجايي عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 2,003,800 20,016,308,865 Rls. 531,007 $
17 2 1397 شهيدرجايي عمان 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 1,656,300 19,130,244,000 Rls. 455,482 $
18 2 1397 شهيدرجايي عمان 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 803,777 15,022,602,000 Rls. 357,681 $
19 2 1397 شهيدرجايي عمان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 308,000 14,229,600,000 Rls. 338,800 $
20 2 1397 شهيدرجايي عمان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 192,000 12,499,200,000 Rls. 297,600 $
21 3 1397 شهيدرجايي عمان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 603,643 11,282,082,000 Rls. 268,621 $
22 2 1397 شهيدرجايي عمان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 135,138 10,330,259,380 Rls. 245,959 $
23 3 1397 شهيدرجايي عمان 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 978,576 10,275,048,000 Rls. 244,644 $
24 2 1397 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 601,870 8,365,770,000 Rls. 199,185 $
25 3 1397 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 388,940 5,216,136,312 Rls. 123,682 $
26 2 1397 شهيدرجايي عمان 22029990 ساير 246,730 4,926,285,000 Rls. 117,292 $
27 2 1397 شهيدرجايي عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 268,690 3,821,538,000 Rls. 90,989 $
28 2 1397 شهيدرجايي عمان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 70,960 3,576,384,000 Rls. 85,152 $
29 2 1397 شهيدرجايي عمان 03061700 ساير انواع ميگو. 18,420 3,404,016,000 Rls. 81,048 $
30 1 1397 شهيدرجايي عمان 03061700 ساير انواع ميگو. 19,200 3,200,668,780 Rls. 84,629 $
31 1 1397 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 183,890 2,504,663,280 Rls. 61,015 $
32 2 1397 شهيدرجايي عمان 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 146,223 1,829,058,000 Rls. 43,549 $
33 2 1397 شهيدرجايي عمان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 120,000 1,738,800,000 Rls. 41,400 $
34 3 1397 شهيدرجايي عمان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 108,563 1,606,133,190 Rls. 37,997 $
35 2 1397 شهيدرجايي عمان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 50,000 1,470,000,000 Rls. 35,000 $
36 3 1397 شهيدرجايي عمان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 200,314 1,393,629,569 Rls. 33,052 $
37 3 1397 شهيدرجايي عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 39,800 1,382,010,000 Rls. 32,905 $
38 3 1397 شهيدرجايي عمان 04015010 خامه شير 17,010 1,354,070,334 Rls. 41,334 $
39 2 1397 شهيدرجايي عمان 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 9,091 1,336,377,000 Rls. 31,819 $
40 2 1397 شهيدرجايي عمان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 5,520 1,279,162,710 Rls. 30,456 $
41 2 1397 شهيدرجايي عمان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 28,911 1,251,138,000 Rls. 29,789 $
42 3 1397 شهيدرجايي عمان 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 9,354 1,184,360,160 Rls. 28,062 $
43 2 1397 شهيدرجايي عمان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 285,600 1,133,445,600 Rls. 26,987 $
44 3 1397 شهيدرجايي عمان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 41,100 1,126,437,975 Rls. 26,715 $
45 2 1397 شهيدرجايي عمان 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,018,653 1,069,584,600 Rls. 25,466 $
46 1 1397 شهيدرجايي عمان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 21,067 1,061,760,000 Rls. 25,280 $
47 2 1397 شهيدرجايي عمان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 5,778 1,031,226,000 Rls. 24,553 $
48 1 1397 شهيدرجايي عمان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 15,910 915,244,000 Rls. 24,200 $
49 2 1397 شهيدرجايي عمان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 13,380 873,600,000 Rls. 20,800 $
50 3 1397 شهيدرجايي عمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 11,460 725,562,900 Rls. 17,190 $
51 1 1397 شهيدرجايي عمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,484 702,366,000 Rls. 16,723 $
52 3 1397 شهيدرجايي عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 50,380 698,252,400 Rls. 16,560 $
53 2 1397 شهيدرجايي عمان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 5,697 624,162,000 Rls. 14,861 $
54 1 1397 شهيدرجايي عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 19,500 614,250,000 Rls. 14,625 $
55 2 1397 شهيدرجايي عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 19,500 614,250,000 Rls. 14,625 $
56 3 1397 شهيدرجايي عمان 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 72,590 613,675,860 Rls. 14,518 $
57 3 1397 شهيدرجايي عمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 9,400 593,328,000 Rls. 14,100 $
58 3 1397 شهيدرجايي عمان 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 69,520 586,262,160 Rls. 13,904 $
59 1 1397 شهيدرجايي عمان 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 1,870 573,300,000 Rls. 13,650 $
60 2 1397 شهيدرجايي عمان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 2,195 553,140,000 Rls. 13,170 $
61 1 1397 شهيدرجايي عمان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 5,100 516,810,000 Rls. 12,305 $
62 2 1397 شهيدرجايي عمان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 18,400 494,592,000 Rls. 11,776 $
63 2 1397 شهيدرجايي عمان 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 104,000 480,480,000 Rls. 11,440 $
64 2 1397 شهيدرجايي عمان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 24,000 403,200,000 Rls. 9,600 $
65 2 1397 شهيدرجايي عمان 69072100 با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 63,500 403,032,000 Rls. 9,596 $
66 3 1397 شهيدرجايي عمان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 3,160 398,918,400 Rls. 9,480 $
67 3 1397 شهيدرجايي عمان 94042100 تشک ا زکائوچوي ا سفنجي يا از مواد پلاستيکي اسفنجي، با يا بدون روپوش 4,626 391,082,040 Rls. 9,252 $
68 3 1397 شهيدرجايي عمان 69072100 با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 43,000 379,822,320 Rls. 9,008 $
69 2 1397 شهيدرجايي عمان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 5,000 357,000,000 Rls. 8,500 $
70 3 1397 شهيدرجايي عمان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 9,970 335,630,080 Rls. 7,976 $
71 1 1397 شهيدرجايي عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 25,394 333,572,400 Rls. 8,820 $
72 2 1397 شهيدرجايي عمان 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 21,000 273,420,000 Rls. 6,510 $
73 2 1397 شهيدرجايي عمان 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 2,587 271,635,000 Rls. 6,468 $
74 3 1397 شهيدرجايي عمان 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 2,580 260,248,860 Rls. 6,162 $
75 3 1397 شهيدرجايي عمان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 73,600 247,296,000 Rls. 5,888 $
76 3 1397 شهيدرجايي عمان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 5,500 231,000,000 Rls. 5,500 $
77 1 1397 شهيدرجايي عمان 69072100 با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 25,000 220,416,000 Rls. 5,248 $
78 2 1397 شهيدرجايي عمان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 10,270 215,670,000 Rls. 5,135 $
79 2 1397 شهيدرجايي عمان 69072200 با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 23,500 181,802,880 Rls. 4,329 $
80 1 1397 شهيدرجايي عمان 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 606 165,019,825 Rls. 4,439 $
81 2 1397 شهيدرجايي عمان 08129000 ا نوا ع ميوه غيرا ز081210موقت محفوظ شده بلافاصله غيرقابل خوردن بهمان حالت 3,381 142,002,000 Rls. 3,381 $
82 3 1397 شهيدرجايي عمان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,916 122,759,180 Rls. 2,911 $
83 1 1397 شهيدرجايي عمان 25151120 ک ک تراورتن 23,020 116,004,000 Rls. 2,762 $
84 2 1397 شهيدرجايي عمان 69049000 آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شياء همانندا زسرا ميک. 5,300 100,800,000 Rls. 2,400 $
85 3 1397 شهيدرجايي عمان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 20,800 87,921,600 Rls. 2,080 $
86 2 1397 شهيدرجايي عمان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 20,600 87,528,000 Rls. 2,084 $
87 2 1397 شهيدرجايي عمان 25182000 دولومي تکليس ياتفته شده 22,200 79,254,000 Rls. 1,887 $
88 3 1397 شهيدرجايي عمان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,320 61,560,900 Rls. 1,460 $
89 3 1397 شهيدرجايي عمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,879 30,822,615 Rls. 731 $
90 2 1397 شهيدرجايي عمان 94042100 تشک ا زکائوچوي ا سفنجي يا از مواد پلاستيکي اسفنجي، با يا بدون روپوش 245 25,725,000 Rls. 612 $
مجموع کل
3,422,613,144,112 ريال
مجموع کل
83,977,650 دلار
[1]