آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 شهيدرجايي عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 48,045,000 817,329,552,000 Rls. 20,659,350 $
2 3 1397 شهيدرجايي عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 43,246,360 624,299,384,000 Rls. 14,826,230 $
3 4 1397 شهيدرجايي عمان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 22,000,000 558,739,596,800 Rls. 13,128,280 $
4 3 1397 شهيدرجايي عمان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 26,031,580 532,000,000,000 Rls. 12,641,772 $
5 4 1397 شهيدرجايي عمان 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 24,235,360 507,092,190,264 Rls. 11,996,503 $
6 1 1397 شهيدرجايي عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 23,224,340 380,873,346,200 Rls. 9,986,466 $
7 4 1397 شهيدرجايي عمان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 19,998,200 330,154,674,850 Rls. 7,719,305 $
8 2 1397 شهيدرجايي عمان 72031000 ­ک محصولات آهني حاصل از احياء مستقيم كلوخهکهاي معدني آهن 14,100,000 156,933,000,000 Rls. 3,736,500 $
9 3 1397 شهيدرجايي عمان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 6,400,000 113,000,000,000 Rls. 2,688,000 $
10 1 1397 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 17,439,699 108,242,783,244 Rls. 2,790,351 $
11 2 1397 شهيدرجايي عمان 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 4,320,000 90,720,000,000 Rls. 2,160,000 $
12 3 1397 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 12,465,284 83,485,591,273 Rls. 1,985,003 $
13 2 1397 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 11,590,700 79,024,974,000 Rls. 1,881,547 $
14 1 1397 شهيدرجايي عمان 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 3,479,000 66,658,573,000 Rls. 1,739,500 $
15 3 1397 شهيدرجايي عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 4,886,000 54,512,336,770 Rls. 1,294,789 $
16 4 1397 شهيدرجايي عمان 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 2,200,000 46,706,000,000 Rls. 1,100,000 $
17 2 1397 شهيدرجايي عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 4,037,188 44,933,868,000 Rls. 1,069,854 $
18 3 1397 شهيدرجايي عمان 25182000 دولومي تکليس ياتفته شده 351,670 43,448,814,450 Rls. 1,034,460 $
19 2 1397 شهيدرجايي عمان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 40,000,485 42,000,504,000 Rls. 1,000,012 $
20 4 1397 شهيدرجايي عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 2,150,000 39,078,615,000 Rls. 924,500 $
21 4 1397 شهيدرجايي عمان 03061700 ساير انواع ميگو. 138,612 23,065,021,290 Rls. 539,566 $
22 1 1397 شهيدرجايي عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 2,003,800 20,016,308,865 Rls. 531,007 $
23 2 1397 شهيدرجايي عمان 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 1,656,300 19,130,244,000 Rls. 455,482 $
24 2 1397 شهيدرجايي عمان 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 803,777 15,022,602,000 Rls. 357,681 $
25 2 1397 شهيدرجايي عمان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 308,000 14,229,600,000 Rls. 338,800 $
26 4 1397 شهيدرجايي عمان 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 1,181,000 13,789,946,500 Rls. 324,775 $
27 4 1397 شهيدرجايي عمان 27132000 قيرنفت 1,931,885 13,173,099,400 Rls. 309,100 $
28 4 1397 شهيدرجايي عمان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,546,813 12,701,399,480 Rls. 299,138 $
29 2 1397 شهيدرجايي عمان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 192,000 12,499,200,000 Rls. 297,600 $
30 3 1397 شهيدرجايي عمان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 603,643 11,282,082,000 Rls. 268,621 $
31 4 1397 شهيدرجايي عمان 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 994,320 10,554,706,800 Rls. 248,580 $
32 2 1397 شهيدرجايي عمان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 135,138 10,330,259,380 Rls. 245,959 $
33 3 1397 شهيدرجايي عمان 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 978,576 10,275,048,000 Rls. 244,644 $
34 2 1397 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 601,870 8,365,770,000 Rls. 199,185 $
35 4 1397 شهيدرجايي عمان 25182000 دولومي تکليس ياتفته شده 2,659,453 6,746,529,095 Rls. 158,222 $
36 3 1397 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 388,940 5,216,136,312 Rls. 123,682 $
37 2 1397 شهيدرجايي عمان 22029990 ساير 246,730 4,926,285,000 Rls. 117,292 $
38 4 1397 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 375,534 4,722,701,150 Rls. 110,146 $
39 4 1397 شهيدرجايي عمان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 200,000 4,277,000,000 Rls. 100,000 $
40 2 1397 شهيدرجايي عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 268,690 3,821,538,000 Rls. 90,989 $
41 2 1397 شهيدرجايي عمان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 70,960 3,576,384,000 Rls. 85,152 $
42 2 1397 شهيدرجايي عمان 03061700 ساير انواع ميگو. 18,420 3,404,016,000 Rls. 81,048 $
43 1 1397 شهيدرجايي عمان 03061700 ساير انواع ميگو. 19,200 3,200,668,780 Rls. 84,629 $
44 1 1397 شهيدرجايي عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 183,890 2,504,663,280 Rls. 61,015 $
45 4 1397 شهيدرجايي عمان 69074090 سا?ر 265,260 2,363,101,440 Rls. 55,524 $
46 4 1397 شهيدرجايي عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 190,700 2,324,803,920 Rls. 54,591 $
47 4 1397 شهيدرجايي عمان 24022000 سيگار حاوي توتون 7,270 2,201,126,400 Rls. 51,840 $
48 4 1397 شهيدرجايي عمان 25151190 ک ک مرمر?ت 219,897 1,895,494,900 Rls. 43,979 $
49 2 1397 شهيدرجايي عمان 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 146,223 1,829,058,000 Rls. 43,549 $
50 4 1397 شهيدرجايي عمان 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 206,120 1,802,851,600 Rls. 42,460 $
51 2 1397 شهيدرجايي عمان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 120,000 1,738,800,000 Rls. 41,400 $
52 4 1397 شهيدرجايي عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 43,276 1,653,717,644 Rls. 38,948 $
53 3 1397 شهيدرجايي عمان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 108,563 1,606,133,190 Rls. 37,997 $
54 4 1397 شهيدرجايي عمان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 12,230 1,569,084,000 Rls. 36,690 $
55 2 1397 شهيدرجايي عمان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 50,000 1,470,000,000 Rls. 35,000 $
56 4 1397 شهيدرجايي عمان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 199,300 1,406,470,065 Rls. 32,884 $
57 3 1397 شهيدرجايي عمان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 200,314 1,393,629,569 Rls. 33,052 $
58 3 1397 شهيدرجايي عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 39,800 1,382,010,000 Rls. 32,905 $
59 3 1397 شهيدرجايي عمان 04015010 خامه شير 17,010 1,354,070,334 Rls. 41,334 $
60 2 1397 شهيدرجايي عمان 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 9,091 1,336,377,000 Rls. 31,819 $
61 2 1397 شهيدرجايي عمان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 5,520 1,279,162,710 Rls. 30,456 $
62 2 1397 شهيدرجايي عمان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 28,911 1,251,138,000 Rls. 29,789 $
63 4 1397 شهيدرجايي عمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,868 1,250,034,442 Rls. 29,371 $
64 3 1397 شهيدرجايي عمان 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 9,354 1,184,360,160 Rls. 28,062 $
65 2 1397 شهيدرجايي عمان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 285,600 1,133,445,600 Rls. 26,987 $
66 3 1397 شهيدرجايي عمان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 41,100 1,126,437,975 Rls. 26,715 $
67 2 1397 شهيدرجايي عمان 26011190 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,018,653 1,069,584,600 Rls. 25,466 $
68 1 1397 شهيدرجايي عمان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 21,067 1,061,760,000 Rls. 25,280 $
69 2 1397 شهيدرجايي عمان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 5,778 1,031,226,000 Rls. 24,553 $
70 4 1397 شهيدرجايي عمان 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 148,395 1,011,397,200 Rls. 23,820 $
71 4 1397 شهيدرجايي عمان 68029290 ساير سنگهاي آهکي غيراز رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اماکنده کاري وحکاکي نشده 48,730 937,516,800 Rls. 22,080 $
72 1 1397 شهيدرجايي عمان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 15,910 915,244,000 Rls. 24,200 $
73 2 1397 شهيدرجايي عمان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 13,380 873,600,000 Rls. 20,800 $
74 3 1397 شهيدرجايي عمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 11,460 725,562,900 Rls. 17,190 $
75 1 1397 شهيدرجايي عمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,484 702,366,000 Rls. 16,723 $
76 3 1397 شهيدرجايي عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 50,380 698,252,400 Rls. 16,560 $
77 4 1397 شهيدرجايي عمان 84425090 سايرحروف چاپ , کليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذکور درجاي ديگر 6,610 667,340,800 Rls. 15,680 $
78 4 1397 شهيدرجايي عمان 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 46,580 641,550,000 Rls. 15,000 $
79 2 1397 شهيدرجايي عمان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 5,697 624,162,000 Rls. 14,861 $
80 2 1397 شهيدرجايي عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 19,500 614,250,000 Rls. 14,625 $
81 1 1397 شهيدرجايي عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 19,500 614,250,000 Rls. 14,625 $
82 3 1397 شهيدرجايي عمان 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 72,590 613,675,860 Rls. 14,518 $
83 3 1397 شهيدرجايي عمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 9,400 593,328,000 Rls. 14,100 $
84 3 1397 شهيدرجايي عمان 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 69,520 586,262,160 Rls. 13,904 $
85 1 1397 شهيدرجايي عمان 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 1,870 573,300,000 Rls. 13,650 $
86 2 1397 شهيدرجايي عمان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 2,195 553,140,000 Rls. 13,170 $
87 1 1397 شهيدرجايي عمان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 5,100 516,810,000 Rls. 12,305 $
88 4 1397 شهيدرجايي عمان 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 108,000 512,028,000 Rls. 11,880 $
89 2 1397 شهيدرجايي عمان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 18,400 494,592,000 Rls. 11,776 $
90 2 1397 شهيدرجايي عمان 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 104,000 480,480,000 Rls. 11,440 $
91 4 1397 شهيدرجايي عمان 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 1,800 459,648,000 Rls. 10,800 $
92 4 1397 شهيدرجايي عمان 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 3,520 451,651,200 Rls. 10,560 $
93 4 1397 شهيدرجايي عمان 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 13,370 424,600,000 Rls. 10,000 $
94 4 1397 شهيدرجايي عمان 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 47,760 411,691,200 Rls. 9,552 $
95 2 1397 شهيدرجايي عمان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 24,000 403,200,000 Rls. 9,600 $
96 2 1397 شهيدرجايي عمان 69072100 با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 63,500 403,032,000 Rls. 9,596 $
97 3 1397 شهيدرجايي عمان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 3,160 398,918,400 Rls. 9,480 $
98 3 1397 شهيدرجايي عمان 94042100 تشک ا زکائوچوي ا سفنجي يا از مواد پلاستيکي اسفنجي، با يا بدون روپوش 4,626 391,082,040 Rls. 9,252 $
99 3 1397 شهيدرجايي عمان 69072100 با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 43,000 379,822,320 Rls. 9,008 $
100 2 1397 شهيدرجايي عمان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 5,000 357,000,000 Rls. 8,500 $
مجموع کل
5,011,808,644,012 ريال
مجموع کل
121,364,641 دلار