آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (شلمچه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 شلمچه عراق 08071900 خربزه وهمانند 10,076,891 204,515,400,978 Rls. 5,038,446 $
2 1 1397 شلمچه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,585,020 180,351,174,450 Rls. 4,755,060 $
3 2 1397 شلمچه عراق 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 1,220,755 160,581,540,000 Rls. 3,823,370 $
4 2 1397 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 20,593,570 156,774,828,000 Rls. 3,732,734 $
5 1 1397 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 25,671,008 154,146,513,548 Rls. 3,915,648 $
6 3 1397 شلمچه عراق 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 1,022,114 136,187,869,310 Rls. 3,230,522 $
7 1 1397 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 7,848,393 124,092,057,188 Rls. 3,096,672 $
8 2 1397 شلمچه عراق 08071900 خربزه وهمانند 6,864,888 121,029,048,000 Rls. 2,881,644 $
9 2 1397 شلمچه عراق 39269060 پريفرم (PET) 1,675,139 95,273,934,000 Rls. 2,268,427 $
10 2 1397 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 30,007,244 92,448,804,000 Rls. 2,201,162 $
11 2 1397 شلمچه عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 116,660 60,529,392,000 Rls. 1,441,176 $
12 3 1397 شلمچه عراق 39269060 پريفرم (PET) 1,025,809 60,474,476,585 Rls. 1,436,123 $
13 3 1397 شلمچه عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 400,400 54,146,179,200 Rls. 1,280,960 $
14 2 1397 شلمچه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 504,134 45,221,610,000 Rls. 1,076,705 $
15 3 1397 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 16,252,713 44,497,868,790 Rls. 1,054,927 $
16 3 1397 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 2,583,720 43,600,523,679 Rls. 1,033,485 $
17 1 1397 شلمچه عراق 39269060 پريفرم (PET) 904,069 41,636,244,346 Rls. 1,084,910 $
18 1 1397 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 2,661,814 41,542,385,454 Rls. 1,064,724 $
19 1 1397 شلمچه عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 2,323,170 40,912,243,047 Rls. 1,045,424 $
20 2 1397 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 2,416,287 40,593,504,000 Rls. 966,512 $
21 2 1397 شلمچه عراق 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 321,290 38,800,692,000 Rls. 923,826 $
22 3 1397 شلمچه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 403,410 35,476,096,140 Rls. 840,802 $
23 1 1397 شلمچه عراق 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 420,000 35,280,000,000 Rls. 840,000 $
24 3 1397 شلمچه عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 73,900 33,487,363,800 Rls. 794,112 $
25 3 1397 شلمچه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 262,540 33,127,113,600 Rls. 787,620 $
26 2 1397 شلمچه عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 668,006 32,395,146,000 Rls. 771,313 $
27 3 1397 شلمچه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 697,764 31,296,458,553 Rls. 741,133 $
28 1 1397 شلمچه عراق 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 528,029 27,958,056,800 Rls. 739,240 $
29 3 1397 شلمچه عراق 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 242,690 26,197,271,904 Rls. 622,056 $
30 3 1397 شلمچه عراق 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 502,255 25,343,248,400 Rls. 602,707 $
31 2 1397 شلمچه عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 876,540 25,033,982,400 Rls. 596,046 $
32 2 1397 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,182,766 24,644,088,000 Rls. 586,764 $
33 2 1397 شلمچه عراق 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 139,136 24,543,540,000 Rls. 584,370 $
34 3 1397 شلمچه عراق 68118900 سا?ر اقلام (Articles) فاقد پنبه نسوز از س?مان وسلولز وهمانند 483,535 24,493,593,310 Rls. 580,241 $
35 2 1397 شلمچه عراق 39011090 ساير: 571,172 23,989,224,000 Rls. 571,172 $
36 1 1397 شلمچه عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 21,040 21,756,000,000 Rls. 518,000 $
37 1 1397 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 7,790,280 21,694,341,982 Rls. 550,293 $
38 2 1397 شلمچه عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 304,879 21,545,748,000 Rls. 512,994 $
39 1 1397 شلمچه عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 1,471,337 20,634,542,018 Rls. 514,967 $
40 2 1397 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 1,354,038 20,208,174,000 Rls. 481,147 $
41 1 1397 شلمچه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 323,560 19,822,853,477 Rls. 503,927 $
42 1 1397 شلمچه عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 771,716 18,507,935,634 Rls. 463,029 $
43 2 1397 شلمچه عراق 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 138,592 17,462,592,000 Rls. 415,776 $
44 2 1397 شلمچه عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 3,425,021 16,286,970,000 Rls. 387,785 $
45 2 1397 شلمچه عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 1,089,881 16,021,110,000 Rls. 381,455 $
46 3 1397 شلمچه عراق 55092200 نخ چندلاياکابله, دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, پلي استر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 125,750 15,902,390,250 Rls. 377,250 $
47 2 1397 شلمچه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,005,712 15,625,680,000 Rls. 372,040 $
48 3 1397 شلمچه عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 3,629,506 15,425,843,004 Rls. 365,543 $
49 3 1397 شلمچه عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 76,500 15,198,178,500 Rls. 359,550 $
50 3 1397 شلمچه عراق 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 716,125 15,084,041,305 Rls. 358,062 $
51 2 1397 شلمچه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 283,160 14,326,578,000 Rls. 341,109 $
52 1 1397 شلمچه عراق 39011090 ساير: 336,351 14,126,742,000 Rls. 336,351 $
53 1 1397 شلمچه عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 465,400 14,084,626,080 Rls. 335,348 $
54 1 1397 شلمچه عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 1,055,029 13,917,518,270 Rls. 369,259 $
55 1 1397 شلمچه عراق 08105000 کيوي، تازه 583,849 12,713,008,108 Rls. 321,115 $
56 1 1397 شلمچه عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 23,000 12,285,504,000 Rls. 292,512 $
57 2 1397 شلمچه عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 109,458 12,208,854,000 Rls. 290,687 $
58 2 1397 شلمچه عراق 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 670,419 12,037,074,000 Rls. 286,597 $
59 2 1397 شلمچه عراق 68118900 سا?ر اقلام (Articles) فاقد پنبه نسوز از س?مان وسلولز وهمانند 195,755 12,024,810,000 Rls. 286,305 $
60 1 1397 شلمچه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 258,970 10,622,779,860 Rls. 270,611 $
61 3 1397 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 656,564 10,257,944,483 Rls. 243,166 $
62 3 1397 شلمچه عراق 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 562,701 10,084,785,817 Rls. 239,025 $
63 2 1397 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 79,000 9,954,000,000 Rls. 237,000 $
64 1 1397 شلمچه عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 180,523 9,640,680,000 Rls. 229,540 $
65 3 1397 شلمچه عراق 08091000 زردآلو ,تازه 213,271 8,992,571,715 Rls. 213,271 $
66 3 1397 شلمچه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 570,915 8,921,467,300 Rls. 211,540 $
67 1 1397 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 77,330 8,743,007,130 Rls. 231,990 $
68 2 1397 شلمچه عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 3,896,533 8,617,644,000 Rls. 205,182 $
69 2 1397 شلمچه عراق 08105000 کيوي، تازه 364,319 8,415,750,000 Rls. 200,375 $
70 2 1397 شلمچه عراق 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 100,000 8,400,000,000 Rls. 200,000 $
71 1 1397 شلمچه عراق 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 47,452 8,370,516,000 Rls. 199,298 $
72 1 1397 شلمچه عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 65,998 8,315,748,000 Rls. 197,994 $
73 2 1397 شلمچه عراق 68109110 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي ، حتي مسلح شده براي كف 1,440,291 7,887,180,000 Rls. 187,790 $
74 2 1397 شلمچه عراق 07042000 کلم بروکسل , تازه يا سردکرده 230,937 7,759,416,000 Rls. 184,748 $
75 1 1397 شلمچه عراق 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 44,720 7,512,960,000 Rls. 178,880 $
76 1 1397 شلمچه عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 1,510,394 6,847,366,665 Rls. 181,245 $
77 3 1397 شلمچه عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 49,470 6,516,462,150 Rls. 154,410 $
78 3 1397 شلمچه عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 1,175,677 5,948,394,599 Rls. 141,198 $
79 2 1397 شلمچه عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 46,960 5,874,960,000 Rls. 139,880 $
80 3 1397 شلمچه عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 464,255 5,866,759,905 Rls. 139,276 $
81 3 1397 شلمچه عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 390,716 5,764,935,194 Rls. 136,750 $
82 2 1397 شلمچه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 44,500 5,607,000,000 Rls. 133,500 $
83 2 1397 شلمچه عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 5,000,000 5,250,000,000 Rls. 125,000 $
84 2 1397 شلمچه عراق 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1,551,249 5,023,158,000 Rls. 119,599 $
85 2 1397 شلمچه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 83,720 4,571,112,000 Rls. 108,836 $
86 2 1397 شلمچه عراق 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 413,474 4,341,456,000 Rls. 103,368 $
87 3 1397 شلمچه عراق 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 3,520 4,208,000,000 Rls. 100,000 $
88 1 1397 شلمچه عراق 25081000 بنتونيت 1,279,536 4,147,476,161 Rls. 110,023 $
89 1 1397 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 272,357 4,042,170,600 Rls. 100,873 $
90 1 1397 شلمچه عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 47,228 3,967,152,000 Rls. 94,456 $
91 2 1397 شلمچه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 45,420 3,780,000,000 Rls. 90,000 $
92 2 1397 شلمچه عراق 87141090 ساير 35,880 3,767,400,000 Rls. 89,700 $
93 2 1397 شلمچه عراق 07089000 سايرسبزيجات غلافدا ر ,تازه يا سردکرده ,که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 235,855 3,422,622,000 Rls. 81,491 $
94 3 1397 شلمچه عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 223,439 3,291,827,745 Rls. 78,203 $
95 2 1397 شلمچه عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 39,000 3,276,000,000 Rls. 78,000 $
96 2 1397 شلمچه عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 126,332 3,183,516,000 Rls. 75,798 $
97 2 1397 شلمچه عراق 25081000 بنتونيت 959,316 3,060,540,000 Rls. 72,870 $
98 2 1397 شلمچه عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 23,090 2,909,340,000 Rls. 69,270 $
99 1 1397 شلمچه عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 198,240 2,878,532,811 Rls. 69,384 $
100 3 1397 شلمچه عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 100,370 2,866,567,200 Rls. 68,252 $
مجموع کل
2,982,431,785,445 ريال
مجموع کل
72,522,926 دلار