آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (شلمچه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 شلمچه عراق 27111190 گاز طبيعي مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 357,262,988 9,475,819,832,000 Rls. 108,232,000 $
2 12 1397 شلمچه عراق 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 840,600 1,182,112,906,469 Rls. 13,669,243 $
3 5 1397 شلمچه عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 12,221,824 247,731,819,500 Rls. 5,755,064 $
4 1 1397 شلمچه عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 10,076,891 204,515,400,978 Rls. 5,038,446 $
5 9 1397 شلمچه عراق 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 261,008 185,447,904,556 Rls. 2,125,568 $
6 5 1397 شلمچه عراق 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 1,256,038 184,796,387,980 Rls. 4,279,824 $
7 1 1397 شلمچه عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 1,585,020 180,351,174,450 Rls. 4,755,060 $
8 4 1397 شلمچه عراق 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 320,523 179,949,904,800 Rls. 4,213,208 $
9 5 1397 شلمچه عراق 07031000 پياز و موسير 9,033,323 161,929,400,300 Rls. 3,768,811 $
10 2 1397 شلمچه عراق 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 1,220,755 160,581,540,000 Rls. 3,823,370 $
11 9 1397 شلمچه عراق 69074090 ک ک ک سایر 13,978,411 159,939,299,013 Rls. 1,872,826 $
12 5 1397 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 8,688,116 158,043,958,700 Rls. 3,643,640 $
13 2 1397 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه، تازه 20,593,570 156,774,828,000 Rls. 3,732,734 $
14 1 1397 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه، تازه 25,671,008 154,146,513,548 Rls. 3,915,648 $
15 4 1397 شلمچه عراق 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 1,011,966 138,564,766,960 Rls. 3,245,533 $
16 3 1397 شلمچه عراق 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 1,022,114 136,187,869,310 Rls. 3,230,522 $
17 9 1397 شلمچه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,191,343 132,414,320,100 Rls. 1,515,033 $
18 1 1397 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 7,848,393 124,092,057,188 Rls. 3,096,672 $
19 10 1397 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانه بندي شده) 30,004,416 121,460,489,294 Rls. 1,319,639 $
20 2 1397 شلمچه عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 6,864,888 121,029,048,000 Rls. 2,881,644 $
21 10 1397 شلمچه عراق 68109110 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي، حتي مسلح شده براي كف 9,973,313 120,739,328,198 Rls. 1,353,891 $
22 5 1397 شلمچه عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 913,725 117,207,164,860 Rls. 2,731,582 $
23 12 1397 شلمچه عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 168,565 103,305,832,263 Rls. 1,155,575 $
24 5 1397 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه، تازه 10,198,350 99,944,691,890 Rls. 2,319,689 $
25 2 1397 شلمچه عراق 39269060 پريفرم (PET) 1,675,139 95,273,934,000 Rls. 2,268,427 $
26 2 1397 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانه بندي شده) 30,007,244 92,448,804,000 Rls. 2,201,162 $
27 6 1397 شلمچه عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 5,125,391 92,408,064,000 Rls. 2,200,192 $
28 4 1397 شلمچه عراق 07031000 پياز و موسير 5,161,411 92,109,130,250 Rls. 2,151,713 $
29 9 1397 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانه بندي شده) 24,195,112 91,918,916,549 Rls. 1,044,196 $
30 4 1397 شلمچه عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 688,949 86,180,453,110 Rls. 2,017,547 $
31 9 1397 شلمچه عراق 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 2,528,150 85,506,328,345 Rls. 1,007,599 $
32 9 1397 شلمچه عراق 07031000 پياز و موسير 5,261,530 85,484,635,112 Rls. 986,326 $
33 4 1397 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانه بندي شده) 27,840,798 82,666,072,230 Rls. 1,929,353 $
34 8 1397 شلمچه عراق 69074090 ک ک ک سایر 7,254,412 77,561,656,121 Rls. 892,181 $
35 12 1397 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه، تازه 4,400,000 65,933,660,000 Rls. 732,804 $
36 2 1397 شلمچه عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 116,660 60,529,392,000 Rls. 1,441,176 $
37 3 1397 شلمچه عراق 39269060 پريفرم (PET) 1,025,809 60,474,476,585 Rls. 1,436,123 $
38 10 1397 شلمچه عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 220,396 57,875,094,390 Rls. 658,290 $
39 6 1397 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 3,424,677 57,349,320,000 Rls. 1,365,460 $
40 11 1397 شلمچه عراق 16021090 ساير فرا ورده هاي هموژنيزه به غير از غذا هاي رژيمي (چيکن ميت) 45,500 56,312,096,750 Rls. 705,250 $
41 3 1397 شلمچه عراق 03033900 ساير ماهي هاي پهن (fish flat)، يخ زده (به استثناي فلتان، حلوا و کفشک) جگر تخم و مني ماهي 400,400 54,146,179,200 Rls. 1,280,960 $
42 5 1397 شلمچه عراق 39269060 پريفرم (PET) 1,028,590 53,756,783,680 Rls. 1,233,111 $
43 5 1397 شلمچه عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 399,754 51,784,955,310 Rls. 1,199,262 $
44 6 1397 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانه بندي شده) 19,683,159 51,635,429,400 Rls. 1,226,649 $
45 4 1397 شلمچه عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 520,090 48,099,089,600 Rls. 1,129,870 $
46 10 1397 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 2,570,444 47,133,054,335 Rls. 543,159 $
47 2 1397 شلمچه عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 504,134 45,221,610,000 Rls. 1,076,705 $
48 3 1397 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانه بندي شده) 16,252,713 44,497,868,790 Rls. 1,054,927 $
49 12 1397 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 357,735 44,074,762,405 Rls. 502,500 $
50 3 1397 شلمچه عراق 07031000 پياز و موسير 2,583,720 43,600,523,679 Rls. 1,033,485 $
51 4 1397 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 825,449 42,936,180,880 Rls. 1,001,891 $
52 9 1397 شلمچه عراق 08052100 ک ک نارنگی­ها (شامل تنجرین­ها وسان سوماک) 1,520,586 42,175,111,526 Rls. 479,106 $
53 1 1397 شلمچه عراق 39269060 پريفرم (PET) 904,069 41,636,244,346 Rls. 1,084,910 $
54 1 1397 شلمچه عراق 07031000 پياز و موسير 2,661,814 41,542,385,454 Rls. 1,064,724 $
55 1 1397 شلمچه عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 2,323,170 40,912,243,047 Rls. 1,045,424 $
56 2 1397 شلمچه عراق 07031000 پياز و موسير 2,416,287 40,593,504,000 Rls. 966,512 $
57 9 1397 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 2,797,614 40,084,069,088 Rls. 464,102 $
58 9 1397 شلمچه عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 2,037,000 39,391,750,000 Rls. 452,950 $
59 9 1397 شلمچه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,390,800 39,043,438,064 Rls. 473,828 $
60 2 1397 شلمچه عراق 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچينين تك رشته از پلي پروپيلن كمتر از 67 دسي تكس 321,290 38,800,692,000 Rls. 923,826 $
61 8 1397 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 150,000 38,564,550,000 Rls. 450,000 $
62 9 1397 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 215,500 37,838,115,000 Rls. 429,966 $
63 9 1397 شلمچه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,174,459 37,106,244,048 Rls. 422,228 $
64 5 1397 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانه بندي شده) 13,987,413 36,987,601,410 Rls. 862,478 $
65 4 1397 شلمچه عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 72,070 36,429,446,560 Rls. 852,017 $
66 5 1397 شلمچه عراق 08094000 آلو و گوجه، تازه 1,362,065 36,290,372,850 Rls. 844,547 $
67 8 1397 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانه بندي شده) 6,468,397 36,253,259,661 Rls. 416,783 $
68 11 1397 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 242,530 35,723,058,079 Rls. 420,824 $
69 3 1397 شلمچه عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 403,410 35,476,096,140 Rls. 840,802 $
70 6 1397 شلمچه عراق 07031000 پياز و موسير 2,450,451 35,346,528,000 Rls. 841,584 $
71 1 1397 شلمچه عراق 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري که با ساير مواد جور نشده باشد، با لوازم و ملحقات 420,000 35,280,000,000 Rls. 840,000 $
72 11 1397 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه، تازه 2,500,000 34,954,800,000 Rls. 417,831 $
73 9 1397 شلمچه عراق 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 1,641,000 34,750,552,200 Rls. 401,850 $
74 12 1397 شلمچه عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 1,597,000 34,522,329,170 Rls. 380,236 $
75 8 1397 شلمچه عراق 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 1,156,000 34,440,844,600 Rls. 399,822 $
76 12 1397 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 4,361,436 34,000,115,790 Rls. 383,897 $
77 3 1397 شلمچه عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 73,900 33,487,363,800 Rls. 794,112 $
78 3 1397 شلمچه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 262,540 33,127,113,600 Rls. 787,620 $
79 5 1397 شلمچه عراق 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 1,314,998 33,067,491,360 Rls. 774,518 $
80 6 1397 شلمچه عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 258,195 32,532,570,000 Rls. 774,585 $
81 2 1397 شلمچه عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 668,006 32,395,146,000 Rls. 771,313 $
82 6 1397 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 252,670 31,836,420,000 Rls. 758,010 $
83 3 1397 شلمچه عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 697,764 31,296,458,553 Rls. 741,133 $
84 6 1397 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه، تازه 3,447,590 31,185,756,000 Rls. 742,518 $
85 8 1397 شلمچه عراق 68109110 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي، حتي مسلح شده براي كف 3,153,628 30,600,489,819 Rls. 350,266 $
86 4 1397 شلمچه عراق 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچينين تك رشته از پلي پروپيلن كمتر از 67 دسي تكس 271,250 30,392,778,860 Rls. 712,759 $
87 8 1397 شلمچه عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 700,000 29,994,650,000 Rls. 350,000 $
88 12 1397 شلمچه عراق 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 174,060 29,943,604,847 Rls. 346,333 $
89 9 1397 شلمچه عراق 25151110 ک کک ک مرمر 943,236 29,938,088,660 Rls. 363,326 $
90 11 1397 شلمچه عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 219,996 29,927,938,973 Rls. 348,553 $
91 9 1397 شلمچه عراق 08061000 انگور تازه 551,871 29,135,843,893 Rls. 331,123 $
92 11 1397 شلمچه عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 4,991,679 28,941,915,639 Rls. 341,573 $
93 1 1397 شلمچه عراق 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 528,029 27,958,056,800 Rls. 739,240 $
94 10 1397 شلمچه عراق 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 80,820 26,949,913,920 Rls. 323,280 $
95 7 1397 شلمچه عراق 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 16,463 26,532,912,000 Rls. 631,736 $
96 9 1397 شلمچه عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 546,650 26,521,643,496 Rls. 300,658 $
97 3 1397 شلمچه عراق 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچينين تك رشته از پلي پروپيلن كمتر از 67 دسي تكس 242,690 26,197,271,904 Rls. 622,056 $
98 4 1397 شلمچه عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 684,614 25,537,269,390 Rls. 597,118 $
99 3 1397 شلمچه عراق 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 502,255 25,343,248,400 Rls. 602,707 $
100 4 1397 شلمچه عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 198,917 25,338,259,760 Rls. 596,756 $
مجموع کل
17,420,330,465,785 ريال
مجموع کل
255,857,081 دلار