آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (شلمچه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 شلمچه عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 12,221,824 247,731,819,500 Rls. 5,755,064 $
2 1 1397 شلمچه عراق 08071900 خربزه وهمانند 10,076,891 204,515,400,978 Rls. 5,038,446 $
3 9 1397 شلمچه عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 261,008 185,447,904,556 Rls. 2,125,568 $
4 5 1397 شلمچه عراق 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 1,256,038 184,796,387,980 Rls. 4,279,824 $
5 1 1397 شلمچه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,585,020 180,351,174,450 Rls. 4,755,060 $
6 4 1397 شلمچه عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 320,523 179,949,904,800 Rls. 4,213,208 $
7 5 1397 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 9,033,323 161,929,400,300 Rls. 3,768,811 $
8 2 1397 شلمچه عراق 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 1,220,755 160,581,540,000 Rls. 3,823,370 $
9 9 1397 شلمچه عراق 69074090 سا?ر 13,978,411 159,939,299,013 Rls. 1,872,826 $
10 5 1397 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 8,688,116 158,043,958,700 Rls. 3,643,640 $
11 2 1397 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 20,593,570 156,774,828,000 Rls. 3,732,734 $
12 1 1397 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 25,671,008 154,146,513,548 Rls. 3,915,648 $
13 4 1397 شلمچه عراق 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 1,011,966 138,564,766,960 Rls. 3,245,533 $
14 3 1397 شلمچه عراق 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 1,022,114 136,187,869,310 Rls. 3,230,522 $
15 9 1397 شلمچه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,191,343 132,414,320,100 Rls. 1,515,033 $
16 1 1397 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 7,848,393 124,092,057,188 Rls. 3,096,672 $
17 10 1397 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانه بندي شده) 30,004,416 121,460,489,294 Rls. 1,319,639 $
18 2 1397 شلمچه عراق 08071900 خربزه وهمانند 6,864,888 121,029,048,000 Rls. 2,881,644 $
19 10 1397 شلمچه عراق 68109110 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي، حتي مسلح شده براي كف 9,973,313 120,739,328,198 Rls. 1,353,891 $
20 5 1397 شلمچه عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 913,725 117,207,164,860 Rls. 2,731,582 $
21 5 1397 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 10,198,350 99,944,691,890 Rls. 2,319,689 $
22 2 1397 شلمچه عراق 39269060 پريفرم (PET) 1,675,139 95,273,934,000 Rls. 2,268,427 $
23 2 1397 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 30,007,244 92,448,804,000 Rls. 2,201,162 $
24 6 1397 شلمچه عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 5,125,391 92,408,064,000 Rls. 2,200,192 $
25 4 1397 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 5,161,411 92,109,130,250 Rls. 2,151,713 $
26 9 1397 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 24,195,112 91,918,916,549 Rls. 1,044,196 $
27 4 1397 شلمچه عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 688,949 86,180,453,110 Rls. 2,017,547 $
28 9 1397 شلمچه عراق 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 2,528,150 85,506,328,345 Rls. 1,007,599 $
29 9 1397 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 5,261,530 85,484,635,112 Rls. 986,326 $
30 4 1397 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 27,840,798 82,666,072,230 Rls. 1,929,353 $
31 8 1397 شلمچه عراق 69074090 سا?ر 7,254,412 77,561,656,121 Rls. 892,181 $
32 2 1397 شلمچه عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 116,660 60,529,392,000 Rls. 1,441,176 $
33 3 1397 شلمچه عراق 39269060 پريفرم (PET) 1,025,809 60,474,476,585 Rls. 1,436,123 $
34 10 1397 شلمچه عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 220,396 57,875,094,390 Rls. 658,290 $
35 6 1397 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 3,424,677 57,349,320,000 Rls. 1,365,460 $
36 3 1397 شلمچه عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 400,400 54,146,179,200 Rls. 1,280,960 $
37 5 1397 شلمچه عراق 39269060 پريفرم (PET) 1,028,590 53,756,783,680 Rls. 1,233,111 $
38 5 1397 شلمچه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 399,754 51,784,955,310 Rls. 1,199,262 $
39 6 1397 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 19,683,159 51,635,429,400 Rls. 1,226,649 $
40 4 1397 شلمچه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 520,090 48,099,089,600 Rls. 1,129,870 $
41 10 1397 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 2,570,444 47,133,054,335 Rls. 543,159 $
42 2 1397 شلمچه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 504,134 45,221,610,000 Rls. 1,076,705 $
43 3 1397 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 16,252,713 44,497,868,790 Rls. 1,054,927 $
44 3 1397 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 2,583,720 43,600,523,679 Rls. 1,033,485 $
45 4 1397 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 825,449 42,936,180,880 Rls. 1,001,891 $
46 9 1397 شلمچه عراق 08052100 نارنگ?­ها (شامل تنجر?ن­ها وسان سوماک) 1,520,586 42,175,111,526 Rls. 479,106 $
47 1 1397 شلمچه عراق 39269060 پريفرم (PET) 904,069 41,636,244,346 Rls. 1,084,910 $
48 1 1397 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 2,661,814 41,542,385,454 Rls. 1,064,724 $
49 1 1397 شلمچه عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 2,323,170 40,912,243,047 Rls. 1,045,424 $
50 2 1397 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 2,416,287 40,593,504,000 Rls. 966,512 $
51 9 1397 شلمچه عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 2,797,614 40,084,069,088 Rls. 464,102 $
52 9 1397 شلمچه عراق 08071900 خربزه وهمانند 2,037,000 39,391,750,000 Rls. 452,950 $
53 9 1397 شلمچه عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,390,800 39,043,438,064 Rls. 473,828 $
54 2 1397 شلمچه عراق 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 321,290 38,800,692,000 Rls. 923,826 $
55 8 1397 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 150,000 38,564,550,000 Rls. 450,000 $
56 9 1397 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 215,500 37,838,115,000 Rls. 429,966 $
57 9 1397 شلمچه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,174,459 37,106,244,048 Rls. 422,228 $
58 5 1397 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 13,987,413 36,987,601,410 Rls. 862,478 $
59 4 1397 شلمچه عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 72,070 36,429,446,560 Rls. 852,017 $
60 5 1397 شلمچه عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 1,362,065 36,290,372,850 Rls. 844,547 $
61 8 1397 شلمچه عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 6,468,397 36,253,259,661 Rls. 416,783 $
62 3 1397 شلمچه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 403,410 35,476,096,140 Rls. 840,802 $
63 6 1397 شلمچه عراق 07031000 پيازوموسير 2,450,451 35,346,528,000 Rls. 841,584 $
64 1 1397 شلمچه عراق 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 420,000 35,280,000,000 Rls. 840,000 $
65 9 1397 شلمچه عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 1,641,000 34,750,552,200 Rls. 401,850 $
66 8 1397 شلمچه عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 1,156,000 34,440,844,600 Rls. 399,822 $
67 3 1397 شلمچه عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 73,900 33,487,363,800 Rls. 794,112 $
68 3 1397 شلمچه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 262,540 33,127,113,600 Rls. 787,620 $
69 5 1397 شلمچه عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,314,998 33,067,491,360 Rls. 774,518 $
70 6 1397 شلمچه عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 258,195 32,532,570,000 Rls. 774,585 $
71 2 1397 شلمچه عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 668,006 32,395,146,000 Rls. 771,313 $
72 6 1397 شلمچه عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 252,670 31,836,420,000 Rls. 758,010 $
73 3 1397 شلمچه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 697,764 31,296,458,553 Rls. 741,133 $
74 6 1397 شلمچه عراق 08071100 هندوا نه , تازه 3,447,590 31,185,756,000 Rls. 742,518 $
75 8 1397 شلمچه عراق 68109110 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي ، حتي مسلح شده براي كف 3,153,628 30,600,489,819 Rls. 350,266 $
76 4 1397 شلمچه عراق 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 271,250 30,392,778,860 Rls. 712,759 $
77 8 1397 شلمچه عراق 08071900 خربزه وهمانند 700,000 29,994,650,000 Rls. 350,000 $
78 9 1397 شلمچه عراق 25151110 مرمر 943,236 29,938,088,660 Rls. 363,326 $
79 9 1397 شلمچه عراق 08061000 انگور تازه 551,871 29,135,843,893 Rls. 331,123 $
80 1 1397 شلمچه عراق 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 528,029 27,958,056,800 Rls. 739,240 $
81 10 1397 شلمچه عراق 16041400 ـ ـ ماهی تن، ‌لیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآورده‌ها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 80,820 26,949,913,920 Rls. 323,280 $
82 7 1397 شلمچه عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 16,463 26,532,912,000 Rls. 631,736 $
83 9 1397 شلمچه عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 546,650 26,521,643,496 Rls. 300,658 $
84 3 1397 شلمچه عراق 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 242,690 26,197,271,904 Rls. 622,056 $
85 4 1397 شلمچه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 684,614 25,537,269,390 Rls. 597,118 $
86 3 1397 شلمچه عراق 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 502,255 25,343,248,400 Rls. 602,707 $
87 4 1397 شلمچه عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 198,917 25,338,259,760 Rls. 596,756 $
88 2 1397 شلمچه عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 876,540 25,033,982,400 Rls. 596,046 $
89 8 1397 شلمچه عراق 08109010 انار تازه 480,000 24,757,500,000 Rls. 282,385 $
90 2 1397 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,182,766 24,644,088,000 Rls. 586,764 $
91 2 1397 شلمچه عراق 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 139,136 24,543,540,000 Rls. 584,370 $
92 3 1397 شلمچه عراق 68118900 سا?ر اقلام (Articles) فاقد پنبه نسوز از س?مان وسلولز وهمانند 483,535 24,493,593,310 Rls. 580,241 $
93 7 1397 شلمچه عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 3,532,000 24,355,800,000 Rls. 579,900 $
94 4 1397 شلمچه عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 898,218 24,227,271,230 Rls. 563,896 $
95 2 1397 شلمچه عراق 39011090 ساير: 571,172 23,989,224,000 Rls. 571,172 $
96 5 1397 شلمچه عراق 08071900 خربزه وهمانند 1,063,919 23,723,104,080 Rls. 559,871 $
97 9 1397 شلمچه عراق 08109010 انار تازه 788,100 22,662,833,600 Rls. 261,464 $
98 10 1397 شلمچه عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 89,240 22,318,210,080 Rls. 267,720 $
99 9 1397 شلمچه عراق 08081000 سيب , تازه 847,778 21,787,563,680 Rls. 244,417 $
100 1 1397 شلمچه عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 21,040 21,756,000,000 Rls. 518,000 $
مجموع کل
6,573,050,323,780 ريال
مجموع کل
134,416,707 دلار