آمار کل " صادرات به" کشور (کرواسي) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 سمنان کرواسي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 4,583,750 71,231,454,000 Rls. 1,695,988 $
2 7 1397 سمنان کرواسي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 617,500 9,595,950,000 Rls. 228,475 $
مجموع کل
80,827,404,000 ريال
مجموع کل
1,924,463 دلار
[1]