آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 ساوه عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 5,893,935 100,771,552,940 Rls. 2,357,522 $
2 2 1397 ساوه عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 2,776,420 83,694,970,380 Rls. 1,992,738 $
3 2 1397 ساوه عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,764,170 63,238,056,000 Rls. 1,505,668 $
4 2 1397 ساوه عراق 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 1,066,485 53,851,182,000 Rls. 1,282,171 $
5 2 1397 ساوه عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 187,160 51,883,230,000 Rls. 1,235,315 $
6 4 1397 ساوه عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 177,271 49,724,956,100 Rls. 1,163,052 $
7 3 1397 ساوه عراق 69074090 ک ک ک سایر 5,035,678 47,802,276,180 Rls. 1,133,480 $
8 4 1397 ساوه عراق 69074090 ک ک ک سایر 4,883,795 46,143,836,200 Rls. 1,078,204 $
9 3 1397 ساوه عراق 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 892,951 45,181,912,152 Rls. 1,071,570 $
10 5 1397 ساوه عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,530,935 44,192,479,080 Rls. 1,012,374 $
11 4 1397 ساوه عراق 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 857,761 44,031,171,786 Rls. 1,033,382 $
12 3 1397 ساوه عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,737,030 41,893,246,440 Rls. 993,839 $
13 4 1397 ساوه عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي.. يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي، اوات سلولزي كرپ شده.. به شكل رول يا ورق 740,948 38,995,874,384 Rls. 910,998 $
14 4 1397 ساوه عراق 39269060 پريفرم (PET) 431,760 37,069,699,000 Rls. 863,520 $
15 1 1397 ساوه عراق 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 786,985 36,841,803,980 Rls. 944,377 $
16 4 1397 ساوه عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 815,288 35,367,505,020 Rls. 821,184 $
17 2 1397 ساوه عراق 69074090 ک ک ک سایر 3,599,363 32,773,587,800 Rls. 780,324 $
18 2 1397 ساوه عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي.. يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي، اوات سلولزي كرپ شده.. به شكل رول يا ورق 661,515 32,532,990,000 Rls. 774,595 $
19 3 1397 ساوه عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 112,638 31,313,804,662 Rls. 742,426 $
20 3 1397 ساوه عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 247,290 31,243,778,040 Rls. 741,876 $
21 3 1397 ساوه عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 20,500 25,349,014,500 Rls. 601,500 $
22 3 1397 ساوه عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي.. يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي، اوات سلولزي كرپ شده.. به شكل رول يا ورق 509,665 23,895,404,203 Rls. 567,443 $
23 2 1397 ساوه عراق 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 2,813,150 23,584,764,000 Rls. 561,542 $
24 1 1397 ساوه عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 94,017 23,575,057,170 Rls. 586,800 $
25 4 1397 ساوه عراق 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 540,715 23,178,253,000 Rls. 540,715 $
26 5 1397 ساوه عراق 39269060 پريفرم (PET) 262,800 22,962,932,000 Rls. 525,600 $
27 4 1397 ساوه عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 843,040 21,806,772,317 Rls. 508,884 $
28 2 1397 ساوه عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,930,205 21,770,574,000 Rls. 518,347 $
29 3 1397 ساوه عراق 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 637,598 21,097,629,037 Rls. 500,499 $
30 2 1397 ساوه عراق 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 570,469 20,480,082,000 Rls. 487,621 $
31 4 1397 ساوه عراق 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 561,245 18,777,078,600 Rls. 436,958 $
32 3 1397 ساوه عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 371,906 17,849,829,990 Rls. 423,103 $
33 4 1397 ساوه عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 138,764 17,718,238,920 Rls. 416,292 $
34 1 1397 ساوه عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي.. يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي، اوات سلولزي كرپ شده.. به شكل رول يا ورق 393,682 17,545,494,018 Rls. 449,670 $
35 2 1397 ساوه عراق 39269060 پريفرم (PET) 192,970 16,209,480,000 Rls. 385,940 $
36 5 1397 ساوه عراق 69074090 ک ک ک سایر 1,593,151 16,145,564,240 Rls. 369,400 $
37 5 1397 ساوه عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 54,900 15,457,867,790 Rls. 358,382 $
38 4 1397 ساوه عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,293,400 15,345,882,320 Rls. 359,020 $
39 3 1397 ساوه عراق 72085190 محصولات از آهن يا فولادغيرممزوج تخت فقط گرم نوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي 600 ميلي متر يابيشتر به عرض كمتر از mm 1850 ضخامت بيشتر از10 ميليمتر 516,410 14,841,492,504 Rls. 351,901 $
40 4 1397 ساوه عراق 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 1,696,780 14,594,953,180 Rls. 340,932 $
41 4 1397 ساوه عراق 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 97,048 14,402,783,280 Rls. 335,612 $
42 5 1397 ساوه عراق 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 269,456 14,128,354,160 Rls. 323,347 $
43 4 1397 ساوه عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 99,000 13,628,789,100 Rls. 320,633 $
44 4 1397 ساوه عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,515,680 13,002,157,720 Rls. 304,188 $
45 4 1397 ساوه عراق 72085490 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت يا گرم نوردشده، به شكل غير طومار باپهناي 600mm يا بيشتر وضخامت كمتر از 3 ميلي متر غير ازرديف 72085410 416,420 12,883,489,540 Rls. 303,224 $
46 1 1397 ساوه عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,106,800 12,298,950,720 Rls. 303,232 $
47 4 1397 ساوه عراق 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 41,340 12,287,074,800 Rls. 289,380 $
48 3 1397 ساوه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 159,720 12,150,344,675 Rls. 288,184 $
49 1 1397 ساوه عراق 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 1,283,550 12,148,626,120 Rls. 298,382 $
50 4 1397 ساوه عراق 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فاز بجز الکتروموتور قفس سنجابي 61,610 12,102,727,780 Rls. 283,407 $
51 5 1397 ساوه عراق 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 274,985 12,018,701,200 Rls. 274,985 $
52 3 1397 ساوه عراق 72085290 محصولات از آهن يا فولادغيرممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرتومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 75/4 تا 10 ميلي متر وعرض 1850 ميلي متر وكمتر 405,800 11,711,527,300 Rls. 277,731 $
53 5 1397 ساوه عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي.. يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي، اوات سلولزي كرپ شده.. به شكل رول يا ورق 226,016 11,654,694,960 Rls. 266,365 $
54 3 1397 ساوه عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,011,050 11,429,014,072 Rls. 270,828 $
55 4 1397 ساوه عراق 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 200,000 11,142,950,000 Rls. 260,000 $
56 1 1397 ساوه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 91,150 10,945,053,000 Rls. 273,450 $
57 1 1397 ساوه عراق 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 200,000 10,832,302,000 Rls. 276,250 $
58 2 1397 ساوه عراق 74199100 مصنوعات ريخته گري شده، قالب ريزي شده، پرس شده يا آهنگريکشده، ليكن كار بيشتر روي آن انجام نشده باشد از مس 36,126 10,623,354,000 Rls. 252,937 $
59 3 1397 ساوه عراق 74199100 مصنوعات ريخته گري شده، قالب ريزي شده، پرس شده يا آهنگريکشده، ليكن كار بيشتر روي آن انجام نشده باشد از مس 38,476 10,365,794,670 Rls. 245,392 $
60 3 1397 ساوه عراق 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 1,136,860 9,586,436,950 Rls. 227,452 $
61 3 1397 ساوه عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 223,265 9,403,566,990 Rls. 223,265 $
62 3 1397 ساوه عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 306,345 9,138,368,441 Rls. 217,120 $
63 2 1397 ساوه عراق 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 50,485 8,906,646,000 Rls. 212,063 $
64 4 1397 ساوه عراق 72111400 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باپهناي کمتر از600mmبضخامت حدا قل 75/4 mmروکش ياآبکاري نشد 272,510 8,793,702,600 Rls. 205,365 $
65 2 1397 ساوه عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 95,770 8,747,340,000 Rls. 208,270 $
66 3 1397 ساوه عراق 72085490 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت يا گرم نوردشده، به شكل غير طومار باپهناي 600mm يا بيشتر وضخامت كمتر از 3 ميلي متر غير ازرديف 72085410 297,230 8,622,774,065 Rls. 204,388 $
67 2 1397 ساوه عراق 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 202,295 8,496,390,000 Rls. 202,295 $
68 1 1397 ساوه عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,046,780 8,444,065,008 Rls. 209,886 $
69 4 1397 ساوه عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 75,000 8,007,500,000 Rls. 187,500 $
70 3 1397 ساوه عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 76,320 7,963,341,280 Rls. 188,960 $
71 5 1397 ساوه عراق 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 899,710 7,957,106,880 Rls. 181,813 $
72 1 1397 ساوه عراق 74199100 مصنوعات ريخته گري شده، قالب ريزي شده، پرس شده يا آهنگريکشده، ليكن كار بيشتر روي آن انجام نشده باشد از مس 25,950 7,722,036,000 Rls. 183,858 $
73 3 1397 ساوه عراق 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فاز بجز الکتروموتور قفس سنجابي 39,322 7,619,644,300 Rls. 180,882 $
74 2 1397 ساوه عراق 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فاز بجز الکتروموتور قفس سنجابي 39,370 7,606,326,000 Rls. 181,103 $
75 5 1397 ساوه عراق 27101910 روغن موتور 157,080 7,604,052,960 Rls. 173,292 $
76 4 1397 ساوه عراق 72123090 ساير محصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتر از 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 246,590 7,572,913,600 Rls. 177,935 $
77 5 1397 ساوه عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 287,745 7,366,826,355 Rls. 169,352 $
78 2 1397 ساوه عراق 74071000 ميله و پروفيل ا زمس تصفيه شده. 23,615 7,355,376,000 Rls. 175,128 $
79 4 1397 ساوه عراق 74199100 مصنوعات ريخته گري شده، قالب ريزي شده، پرس شده يا آهنگريکشده، ليكن كار بيشتر روي آن انجام نشده باشد از مس 25,755 7,193,585,020 Rls. 168,665 $
80 2 1397 ساوه عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 626,580 7,136,934,000 Rls. 169,927 $
81 2 1397 ساوه عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 819,690 6,927,900,000 Rls. 164,950 $
82 2 1397 ساوه عراق 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 125,000 6,825,000,000 Rls. 162,500 $
83 3 1397 ساوه عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 89,730 6,804,565,110 Rls. 161,514 $
84 1 1397 ساوه عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,709,500 6,781,134,932 Rls. 170,739 $
85 2 1397 ساوه عراق 76141000 کابل هاي هوايي بالاتراز630کيلو ولت 56,991 6,738,984,000 Rls. 160,452 $
86 10 1397 ساوه عراق 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 21,000 6,560,050,000 Rls. 70,000 $
87 5 1397 ساوه عراق 27101940 روغن پايه معدني 147,010 6,481,670,900 Rls. 147,010 $
88 2 1397 ساوه عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 165,518 6,439,440,000 Rls. 153,320 $
89 2 1397 ساوه عراق 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 50,300 6,337,800,000 Rls. 150,900 $
90 5 1397 ساوه عراق 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 43,722 6,281,394,000 Rls. 145,740 $
91 4 1397 ساوه عراق 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 33,513 6,228,866,180 Rls. 145,391 $
92 2 1397 ساوه عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 123,080 6,143,424,000 Rls. 146,272 $
93 3 1397 ساوه عراق 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 32,846 5,974,580,976 Rls. 141,564 $
94 2 1397 ساوه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 85,400 5,963,202,000 Rls. 141,981 $
95 2 1397 ساوه عراق 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 25,269 5,943,252,000 Rls. 141,506 $
96 2 1397 ساوه عراق 39204990 سايرصفحه ها و ورق ها مستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتر از6% وزني پلاستي سايزر 47,155 5,941,530,000 Rls. 141,465 $
97 3 1397 ساوه عراق 74071000 ميله و پروفيل ا زمس تصفيه شده. 25,137 5,917,221,765 Rls. 140,238 $
98 1 1397 ساوه عراق 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 143,890 5,914,385,200 Rls. 143,890 $
99 2 1397 ساوه عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,325,500 5,790,750,000 Rls. 137,875 $
100 4 1397 ساوه عراق 27101910 روغن موتور 334,120 5,753,281,500 Rls. 133,648 $
مجموع کل
1,867,484,330,042 ريال
مجموع کل
44,126,165 دلار