آمار کل " صادرات به" کشور (تونس) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 ساوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 878,235 44,260,860,000 Rls. 1,053,830 $
2 3 1397 ساوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 762,113 38,501,803,574 Rls. 914,159 $
3 4 1397 ساوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 508,163 25,868,329,800 Rls. 604,943 $
4 5 1397 ساوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 253,936 13,331,575,680 Rls. 304,536 $
5 1 1397 ساوه تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 276,401 13,122,666,120 Rls. 331,679 $
مجموع کل
135,085,235,174 ريال
مجموع کل
3,209,147 دلار
[1]