آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 زنجان عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 5,484,352 119,778,247,680 Rls. 2,851,863 $
2 11 1397 زنجان عراق 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 248,719 72,866,222,850 Rls. 833,406 $
3 5 1397 زنجان عراق 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20% خميربکر (VIRGINPULP) به وزن هرمتر مربع حداكثر 150 گرم 4,095,879 67,146,587,235 Rls. 1,597,393 $
4 5 1397 زنجان عراق 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليد شده ا زحدا قل 50% خميربکر (Virgin Polp) 4,000,000 65,520,000,000 Rls. 1,560,000 $
5 2 1397 زنجان عراق 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 3,703,840 62,224,512,000 Rls. 1,481,536 $
6 9 1397 زنجان عراق 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 178,388 54,321,573,000 Rls. 638,015 $
7 5 1397 زنجان عراق 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 2,238,041 51,895,130,925 Rls. 1,230,923 $
8 8 1397 زنجان عراق 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 201,578 46,132,185,000 Rls. 619,955 $
9 10 1397 زنجان عراق 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 161,316 45,572,632,200 Rls. 516,600 $
10 6 1397 زنجان عراق 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 2,498,700 41,978,160,000 Rls. 999,480 $
11 10 1397 زنجان عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 178,652 40,376,513,708 Rls. 446,631 $
12 3 1397 زنجان عراق 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 1,938,240 32,655,610,876 Rls. 775,224 $
13 11 1397 زنجان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 262,872 29,094,358,140 Rls. 349,353 $
14 5 1397 زنجان عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 137,407 28,315,935,395 Rls. 645,575 $
15 12 1397 زنجان عراق 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 85,985 28,075,584,000 Rls. 318,000 $
16 5 1397 زنجان عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 1,220,110 26,918,902,400 Rls. 634,457 $
17 1 1397 زنجان عراق 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 1,302,970 21,511,271,600 Rls. 521,188 $
18 2 1397 زنجان عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 983,620 21,482,260,800 Rls. 511,482 $
19 8 1397 زنجان عراق 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 99,140 21,265,299,750 Rls. 244,028 $
20 10 1397 زنجان عراق 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 462,150 20,942,064,285 Rls. 231,075 $
21 8 1397 زنجان عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 106,892 20,170,899,899 Rls. 232,646 $
22 9 1397 زنجان عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 91,618 19,787,124,076 Rls. 229,045 $
23 6 1397 زنجان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 291,168 18,343,584,000 Rls. 436,752 $
24 4 1397 زنجان عراق 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 1,023,130 17,770,463,600 Rls. 409,252 $
25 11 1397 زنجان عراق 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلو ولت آمپر و حداكثر 10000 كيلو ولت آمپر 40,480 15,759,180,000 Rls. 180,000 $
26 6 1397 زنجان عراق 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 88,536 14,603,400,000 Rls. 347,700 $
27 11 1397 زنجان عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 64,939 13,374,078,273 Rls. 162,347 $
28 10 1397 زنجان عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 401,350 12,756,100,599 Rls. 140,501 $
29 10 1397 زنجان عراق 08062010 مويز (انگور خشک کرده) 50,000 12,734,930,000 Rls. 130,000 $
30 7 1397 زنجان عراق 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 80,874 12,442,500,000 Rls. 296,250 $
31 12 1397 زنجان عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 55,979 12,180,166,644 Rls. 139,947 $
32 12 1397 زنجان عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 192,792 11,864,110,646 Rls. 135,414 $
33 11 1397 زنجان عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 404,140 11,586,756,979 Rls. 141,449 $
34 2 1397 زنجان عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 109,741 11,522,784,000 Rls. 274,352 $
35 7 1397 زنجان عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 106,062 11,136,457,500 Rls. 265,154 $
36 3 1397 زنجان عراق 01022110 گاو شيري مولد نژاد خالص 34,300 11,134,368,000 Rls. 264,600 $
37 12 1397 زنجان عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 41,041 10,940,146,806 Rls. 123,123 $
38 10 1397 زنجان عراق 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 52,190 10,757,290,560 Rls. 129,040 $
39 6 1397 زنجان عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 101,626 10,670,761,500 Rls. 254,066 $
40 9 1397 زنجان عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 323,820 9,958,285,070 Rls. 113,337 $
41 1 1397 زنجان عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 722,530 9,892,792,560 Rls. 252,885 $
42 5 1397 زنجان عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 73,441 9,549,539,790 Rls. 220,323 $
43 1 1397 زنجان عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 87,137 8,695,140,083 Rls. 217,842 $
44 5 1397 زنجان عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 77,103 8,201,236,368 Rls. 192,759 $
45 10 1397 زنجان عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 29,228 8,170,141,041 Rls. 87,684 $
46 9 1397 زنجان عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 30,807 8,161,120,575 Rls. 92,421 $
47 10 1397 زنجان عراق 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 51,100 7,999,712,931 Rls. 86,869 $
48 9 1397 زنجان عراق 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلو ولت آمپر و حداكثر 10000 كيلو ولت آمپر 17,116 7,416,000,000 Rls. 90,000 $
49 12 1397 زنجان عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 234,600 7,195,158,187 Rls. 82,110 $
50 9 1397 زنجان عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 8,805 6,990,359,940 Rls. 79,245 $
51 9 1397 زنجان عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 110,346 6,957,347,801 Rls. 77,243 $
52 3 1397 زنجان عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 54,852 6,928,708,515 Rls. 164,556 $
53 6 1397 زنجان عراق 48183000 روميزي و دستمال سفره ا ز کاغذ 131,490 6,901,624,800 Rls. 164,324 $
54 6 1397 زنجان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 33,057 6,848,457,000 Rls. 163,058 $
55 4 1397 زنجان عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 62,698 6,693,818,335 Rls. 156,745 $
56 5 1397 زنجان عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 218,010 6,679,544,370 Rls. 152,609 $
57 8 1397 زنجان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 32,937 6,328,905,430 Rls. 73,850 $
58 11 1397 زنجان عراق 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 192,597 5,997,534,137 Rls. 75,113 $
59 5 1397 زنجان عراق 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 50,000 5,837,516,000 Rls. 132,400 $
60 12 1397 زنجان عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 17,428 5,818,527,055 Rls. 65,904 $
61 11 1397 زنجان عراق 73121090 ساير مفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد، عايق نشده براي مصرف برق 55,402 5,768,894,981 Rls. 69,335 $
62 4 1397 زنجان عراق 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 79,080 5,746,774,337 Rls. 134,438 $
63 9 1397 زنجان عراق 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليد شده ا زحدا قل 50% خميربکر (Virgin Polp) 159,768 5,656,178,957 Rls. 62,310 $
64 11 1397 زنجان عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 93,618 5,503,112,409 Rls. 65,535 $
65 3 1397 زنجان عراق 08062010 مويز (انگور خشک کرده) 50,000 5,481,450,000 Rls. 130,000 $
66 2 1397 زنجان عراق 08062010 مويز (انگور خشک کرده) 50,000 5,460,000,000 Rls. 130,000 $
67 12 1397 زنجان عراق 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 106,909 5,308,482,159 Rls. 60,593 $
68 4 1397 زنجان عراق 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 32,314 5,291,163,000 Rls. 124,050 $
69 6 1397 زنجان عراق 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 49,770 5,270,832,000 Rls. 125,496 $
70 7 1397 زنجان عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 352,770 5,185,698,000 Rls. 123,469 $
71 8 1397 زنجان عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 178,240 4,941,244,084 Rls. 62,384 $
72 2 1397 زنجان عراق 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 69,107 4,934,218,380 Rls. 117,481 $
73 10 1397 زنجان عراق 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 115,610 4,898,099,815 Rls. 57,805 $
74 1 1397 زنجان عراق 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليد شده ا زحدا قل 50% خميربکر (Virgin Polp) 253,662 4,834,270,953 Rls. 116,684 $
75 3 1397 زنجان عراق 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليد شده ا زحدا قل 50% خميربکر (Virgin Polp) 292,679 4,811,760,303 Rls. 114,145 $
76 1 1397 زنجان عراق 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 41,120 4,781,640,000 Rls. 120,000 $
77 12 1397 زنجان عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 15,060 4,711,062,975 Rls. 53,676 $
78 10 1397 زنجان عراق 73129000 نوا رهاي گيس باف، طناب بار (sling) واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد،عايق نشده براي مصرف برق. 41,434 4,702,646,604 Rls. 56,411 $
79 7 1397 زنجان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 49,554 4,666,435,200 Rls. 111,105 $
80 10 1397 زنجان عراق 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلو ولت آمپر و حداكثر 10000 كيلو ولت آمپر 10,005 4,568,606,250 Rls. 48,750 $
81 11 1397 زنجان عراق 08062010 مويز (انگور خشک کرده) 20,000 4,552,652,000 Rls. 50,121 $
82 3 1397 زنجان عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 42,033 4,429,659,621 Rls. 105,083 $
83 11 1397 زنجان عراق 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 96,025 4,217,019,496 Rls. 52,814 $
84 6 1397 زنجان عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 284,880 4,187,715,000 Rls. 99,707 $
85 10 1397 زنجان عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 62,040 4,116,760,885 Rls. 43,429 $
86 11 1397 زنجان عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 12,810 4,003,129,345 Rls. 50,135 $
87 8 1397 زنجان عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 21,790 3,951,676,975 Rls. 64,275 $
88 6 1397 زنجان عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 128,568 3,780,000,000 Rls. 90,000 $
89 8 1397 زنجان عراق 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلو ولت آمپر و حداكثر 10000 كيلو ولت آمپر 17,196 3,780,000,000 Rls. 90,000 $
90 3 1397 زنجان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 52,130 3,555,774,450 Rls. 84,330 $
91 11 1397 زنجان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 11,683 3,483,432,077 Rls. 40,891 $
92 9 1397 زنجان عراق 56031290 ساير به غير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 17,223 3,466,794,639 Rls. 38,646 $
93 12 1397 زنجان عراق 56031190 ساير پارچه هاي نبافته از رشته هاي مصنوعي يا سنتتيک تاوزن 25 گرم برمترمربع غير مذکور در جاي ديگر 18,470 3,459,385,451 Rls. 38,601 $
94 5 1397 زنجان عراق 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 18,480 3,174,480,000 Rls. 72,000 $
95 1 1397 زنجان عراق 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 114,004 3,032,747,289 Rls. 74,103 $
96 12 1397 زنجان عراق 85381000 تابلو، پانل،كنسول ميزها، کابينت و ساير تکيه گاه هاي شماره 8537، مجهزنشده به دستگاه هاي مربوط به آن ها 8,901 3,000,289,200 Rls. 34,529 $
97 4 1397 زنجان عراق 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 120,764 2,875,531,824 Rls. 66,420 $
98 12 1397 زنجان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 9,154 2,853,647,076 Rls. 32,041 $
99 7 1397 زنجان عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 93,624 2,751,913,755 Rls. 65,522 $
100 1 1397 زنجان عراق 08062010 مويز (انگور خشک کرده) 25,000 2,730,000,000 Rls. 65,000 $
مجموع کل
1,488,754,804,404 ريال
مجموع کل
27,180,413 دلار