آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 زنجان امارات متحده عربي 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 309,310 179,346,575,504 Rls. 1,992,273 $
2 4 1397 زنجان امارات متحده عربي 74031300 شمش کوچک ازمس تصفيه شده. 593,115 124,022,663,790 Rls. 2,920,546 $
3 9 1397 زنجان امارات متحده عربي 74071000 ميله و پروفيل ا زمس تصفيه شده. 120,406 66,846,922,670 Rls. 758,558 $
4 2 1397 زنجان امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 393,970 48,862,506,000 Rls. 1,163,393 $
5 4 1397 زنجان امارات متحده عربي 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده، که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش از6ميليمترباشد. 120,785 34,956,145,280 Rls. 821,338 $
6 3 1397 زنجان امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 252,660 33,793,415,139 Rls. 799,466 $
7 4 1397 زنجان امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 248,390 31,312,813,154 Rls. 737,466 $
8 1 1397 زنجان امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده 247,150 30,116,708,940 Rls. 796,317 $
9 8 1397 زنجان امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 151,930 25,146,145,778 Rls. 288,569 $
10 4 1397 زنجان امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 311,834 24,027,052,959 Rls. 563,907 $
11 3 1397 زنجان امارات متحده عربي 74031300 شمش کوچک ازمس تصفيه شده. 115,110 23,492,027,785 Rls. 558,284 $
12 3 1397 زنجان امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 283,470 22,101,674,257 Rls. 524,419 $
13 6 1397 زنجان امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 212,540 16,745,190,000 Rls. 398,695 $
14 1 1397 زنجان امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 144,018 14,383,941,600 Rls. 342,475 $
15 11 1397 زنجان امارات متحده عربي 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 22,991 13,891,851,930 Rls. 172,433 $
16 12 1397 زنجان امارات متحده عربي 78041900 صفحه، ورق، نوا ر و ورقه نازک ا زسرب، به ضخامت 0/2 ميلمتر غير از رديف 7841100 50,000 10,219,336,000 Rls. 115,750 $
17 2 1397 زنجان امارات متحده عربي 74031300 شمش کوچک ازمس تصفيه شده. 44,170 9,808,974,000 Rls. 233,547 $
18 2 1397 زنجان امارات متحده عربي 48041100 کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق 468,570 9,249,571,800 Rls. 220,228 $
19 3 1397 زنجان امارات متحده عربي 48041100 کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق 278,171 5,491,095,540 Rls. 130,741 $
20 1 1397 زنجان امارات متحده عربي 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليد شده ا زحدا قل 50% خميربکر (Virgin Polp) 174,056 3,312,835,063 Rls. 80,065 $
21 11 1397 زنجان امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 2,600 2,794,645,000 Rls. 35,000 $
22 3 1397 زنجان امارات متحده عربي 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 48,255 1,985,897,851 Rls. 47,193 $
23 2 1397 زنجان امارات متحده عربي 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 40,440 1,661,113,440 Rls. 39,550 $
24 2 1397 زنجان امارات متحده عربي 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليد شده ا زحدا قل 50% خميربکر (Virgin Polp) 73,725 1,424,367,000 Rls. 33,913 $
25 3 1397 زنجان امارات متحده عربي 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليد شده ا زحدا قل 50% خميربکر (Virgin Polp) 48,077 792,563,768 Rls. 18,750 $
26 3 1397 زنجان امارات متحده عربي 62031990 لباس به صورت دست از ساير مواد نسجي 600 494,886,000 Rls. 11,783 $
27 3 1397 زنجان امارات متحده عربي 62059000 پيرا هن مردانه يا پسرا نه ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 140 202,188,000 Rls. 4,814 $
28 2 1397 زنجان امارات متحده عربي 25070010 کائولن 6,890 57,876,000 Rls. 1,378 $
29 3 1397 زنجان امارات متحده عربي 62079900 زيرپوش چسبان و همانند، لباس حوله ا ي حمام، ربدوشامبر و همانند، مردانه يا پسرا نه، از مواد نسجي غير از پنبه 120 43,260,000 Rls. 1,030 $
30 3 1397 زنجان امارات متحده عربي 61124900 لباس شناي زنانه يا دخترا نه، کشباف ياقلاب باف، ا زساير مواد نسجي (غير ازسنتتيک). 170 39,312,000 Rls. 936 $
31 3 1397 زنجان امارات متحده عربي 62045900 دا من و دا من شلوا ري ا زساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر گفته نشده باشد. 200 31,332,000 Rls. 746 $
32 3 1397 زنجان امارات متحده عربي 62089900 تنکه، ربدوشامبر، زنانه يا دخترا نه ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگر گفته نشده 50 20,832,000 Rls. 496 $
33 2 1397 زنجان امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 10,120 3,825,360 Rls. 91 $
34 3 1397 زنجان امارات متحده عربي 61159900 جورا ب زنانه و پاپوش، کشباف يا قلاب باف، ا زسايرا لياف نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 120 3,318,000 Rls. 79 $
مجموع کل
736,682,863,608 ريال
مجموع کل
13,814,228 دلار
[1]