آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (خسروي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 خسروي عراق 27111190 گاز طبيعي مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 1,951,731,722 22,180,000,000,000 Rls. 527,134,895 $
2 6 1397 خسروي عراق 27111190 گاز طبيعي مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 1,763,686,855 17,223,900,000,000 Rls. 410,093,748 $
3 6 1397 خسروي عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 36,556,391 739,279,254,000 Rls. 17,601,887 $
4 7 1397 خسروي عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 26,772,700 481,269,516,000 Rls. 11,458,798 $
5 5 1397 خسروي عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 20,063,774 412,893,422,510 Rls. 9,660,215 $
6 6 1397 خسروي عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 16,671,354 299,718,552,000 Rls. 7,136,156 $
7 5 1397 خسروي عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 12,799,204 233,271,228,790 Rls. 5,448,391 $
8 8 1397 خسروي عراق 69074090 ک ک ک سایر 18,331,410 229,015,312,270 Rls. 2,835,103 $
9 5 1397 خسروي عراق 07031000 پياز و موسير 9,348,654 172,652,822,288 Rls. 4,012,352 $
10 11 1397 خسروي عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 3,497,232 172,143,164,104 Rls. 1,967,005 $
11 9 1397 خسروي عراق 69074090 ک ک ک سایر 11,349,994 156,422,455,423 Rls. 1,850,333 $
12 6 1397 خسروي عراق 07031000 پياز و موسير 8,591,125 154,397,922,000 Rls. 3,676,141 $
13 8 1397 خسروي عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,289,350 151,910,188,586 Rls. 1,795,653 $
14 12 1397 خسروي عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 2,666,071 120,086,427,408 Rls. 1,341,528 $
15 7 1397 خسروي عراق 69074090 ک ک ک سایر 13,987,176 103,512,864,000 Rls. 2,464,592 $
16 7 1397 خسروي عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 4,487,980 90,760,446,000 Rls. 2,160,963 $
17 7 1397 خسروي عراق 07031000 پياز و موسير 4,828,575 87,349,710,000 Rls. 2,079,755 $
18 9 1397 خسروي عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,624,157 78,384,264,352 Rls. 893,914 $
19 8 1397 خسروي عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 4,496,897 76,866,916,700 Rls. 1,097,073 $
20 12 1397 خسروي عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,451,152 71,011,507,348 Rls. 782,557 $
21 8 1397 خسروي عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 3,476,652 68,343,714,747 Rls. 1,056,086 $
22 11 1397 خسروي عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 2,658,628 63,356,392,023 Rls. 761,012 $
23 12 1397 خسروي عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 4,148,425 61,255,746,329 Rls. 690,227 $
24 8 1397 خسروي عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 6,296,577 61,126,676,870 Rls. 831,107 $
25 12 1397 خسروي عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 208,069 55,818,389,261 Rls. 624,389 $
26 8 1397 خسروي عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 209,415 50,543,405,548 Rls. 612,622 $
27 4 1397 خسروي عراق 07031000 پياز و موسير 2,758,171 48,168,036,270 Rls. 1,120,998 $
28 8 1397 خسروي عراق 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 2,220,480 48,105,651,142 Rls. 748,560 $
29 9 1397 خسروي عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 1,658,955 45,862,475,837 Rls. 550,557 $
30 9 1397 خسروي عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 1,256,579 36,596,866,324 Rls. 414,357 $
31 8 1397 خسروي عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 1,361,070 36,438,548,915 Rls. 424,804 $
32 11 1397 خسروي عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 806,665 35,708,262,066 Rls. 439,853 $
33 9 1397 خسروي عراق 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 978,383 33,504,650,220 Rls. 384,160 $
34 8 1397 خسروي عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 623,330 25,791,799,642 Rls. 300,958 $
35 9 1397 خسروي عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 89,738 23,888,415,468 Rls. 272,265 $
36 8 1397 خسروي عراق 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 546,618 22,339,167,500 Rls. 263,986 $
37 9 1397 خسروي عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي)، تازه يا سرد کرده 979,640 22,264,180,378 Rls. 263,273 $
38 10 1397 خسروي عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 783,002 21,361,190,660 Rls. 236,620 $
39 10 1397 خسروي عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 73,359 20,105,220,102 Rls. 219,211 $
40 12 1397 خسروي عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 188,978 18,658,092,518 Rls. 204,341 $
41 11 1397 خسروي عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 400,300 17,483,618,508 Rls. 218,964 $
42 9 1397 خسروي عراق 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي و تامپون ها، پوشك و پوشك كامل بچه و اشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 34,433 15,496,497,685 Rls. 175,747 $
43 9 1397 خسروي عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 520,310 14,432,362,984 Rls. 172,195 $
44 12 1397 خسروي عراق 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي و تامپون ها، پوشك و پوشك كامل بچه و اشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 79,900 14,203,690,526 Rls. 159,762 $
45 11 1397 خسروي عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 55,349 14,092,608,606 Rls. 166,107 $
46 12 1397 خسروي عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 1,006,444 13,858,881,522 Rls. 150,954 $
47 7 1397 خسروي عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 569,332 13,151,544,000 Rls. 313,132 $
48 12 1397 خسروي عراق 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 986,950 13,072,997,654 Rls. 147,370 $
49 10 1397 خسروي عراق 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 340,581 12,295,086,704 Rls. 130,874 $
50 8 1397 خسروي عراق 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 67,950 11,919,924,375 Rls. 137,726 $
51 8 1397 خسروي عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,867,246 11,882,651,195 Rls. 153,086 $
52 2 1397 خسروي عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 658,625 11,064,900,000 Rls. 263,450 $
53 7 1397 خسروي عراق 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 1,449,076 10,986,276,000 Rls. 261,578 $
54 9 1397 خسروي عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,240,325 10,427,021,870 Rls. 123,931 $
55 10 1397 خسروي عراق 69074090 ک ک ک سایر 843,074 9,918,820,238 Rls. 105,940 $
56 11 1397 خسروي عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 44,345 9,706,078,962 Rls. 110,862 $
57 11 1397 خسروي عراق 68029290 ساير سنگ هاي آهکي غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 322,380 9,449,996,080 Rls. 116,200 $
58 12 1397 خسروي عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 35,032 9,352,761,312 Rls. 105,096 $
59 10 1397 خسروي عراق 72143000 ميله هاا زآهن ياغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش)فولاد 191,000 8,692,799,831 Rls. 104,477 $
60 8 1397 خسروي عراق 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 267,785 7,727,432,428 Rls. 103,109 $
61 11 1397 خسروي عراق 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 299,875 7,670,323,640 Rls. 95,020 $
62 9 1397 خسروي عراق 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 245,060 7,591,080,408 Rls. 88,772 $
63 8 1397 خسروي عراق 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 915,162 7,488,044,550 Rls. 134,455 $
64 8 1397 خسروي عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 87,048 7,319,788,104 Rls. 84,455 $
65 9 1397 خسروي عراق 68101190 ساير بلوک و آجربراي ساختمان بجز ا زبتون سبک، به شکل چهارگوش يا لوح و همانند 1,105,681 7,224,151,029 Rls. 82,064 $
66 12 1397 خسروي عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 25,441 7,165,862,542 Rls. 80,428 $
67 8 1397 خسروي عراق 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 621,630 6,984,012,000 Rls. 166,286 $
68 11 1397 خسروي عراق 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي و تامپون ها، پوشك و پوشك كامل بچه و اشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 38,175 6,876,047,344 Rls. 78,450 $
69 4 1397 خسروي عراق 08094000 آلو و گوجه، تازه 453,751 6,807,024,660 Rls. 158,808 $
70 11 1397 خسروي عراق 68029390 ساير سنگ خارا به غير از پوليش داده شده، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 270,588 6,759,593,578 Rls. 82,513 $
71 9 1397 خسروي عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 411,574 6,481,831,354 Rls. 78,175 $
72 10 1397 خسروي عراق 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 248,052 6,471,649,160 Rls. 77,760 $
73 7 1397 خسروي عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 484,001 6,468,546,000 Rls. 154,013 $
74 10 1397 خسروي عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 263,643 6,377,894,060 Rls. 68,900 $
75 7 1397 خسروي عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 1,334,573 6,140,643,600 Rls. 146,206 $
76 2 1397 خسروي عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 48,613 6,113,898,000 Rls. 145,569 $
77 7 1397 خسروي عراق 07051900 کاهو، تازه يا سرد کرده (به استثناي کاهو کروي) سالادي 476,194 5,431,944,000 Rls. 129,332 $
78 1 1397 خسروي عراق 08105000 کيوي، تازه 251,000 5,316,045,449 Rls. 138,073 $
79 10 1397 خسروي عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 12,250 5,232,588,725 Rls. 57,575 $
80 8 1397 خسروي عراق 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 122,380 5,036,704,425 Rls. 58,084 $
81 9 1397 خسروي عراق 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 21,399 4,878,161,632 Rls. 53,498 $
82 1 1397 خسروي عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 276,090 4,351,050,273 Rls. 115,238 $
83 11 1397 خسروي عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 140,559 4,199,476,860 Rls. 51,140 $
84 9 1397 خسروي عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 835,350 4,154,890,374 Rls. 47,345 $
85 11 1397 خسروي عراق 69074090 ک ک ک سایر 650,076 4,022,464,192 Rls. 48,966 $
86 10 1397 خسروي عراق 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 29,538 3,965,084,318 Rls. 44,280 $
87 10 1397 خسروي عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 23,500 3,910,541,000 Rls. 47,000 $
88 5 1397 خسروي عراق 08094000 آلو و گوجه، تازه 225,768 3,437,283,000 Rls. 79,018 $
89 12 1397 خسروي عراق 69074090 ک ک ک سایر 693,197 3,402,016,651 Rls. 38,266 $
90 6 1397 خسروي عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 177,848 3,137,190,000 Rls. 74,695 $
91 7 1397 خسروي عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 70,073 2,954,406,000 Rls. 70,343 $
92 7 1397 خسروي عراق 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي و تامپون ها، پوشك و پوشك كامل بچه و اشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 37,797 2,821,854,000 Rls. 67,187 $
93 3 1397 خسروي عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 21,097 2,664,976,608 Rls. 63,271 $
94 12 1397 خسروي عراق 04031090 ماست 59,754 2,573,207,082 Rls. 28,647 $
95 1 1397 خسروي عراق 39206190 سايرصفحه ها وورقها ازپلي کربنات غيراسفنجي بجز ورق دوجدا ره وفيلم متالايز 16,471 2,562,113,008 Rls. 67,984 $
96 10 1397 خسروي عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 48,550 2,546,458,427 Rls. 26,557 $
97 9 1397 خسروي عراق 68029390 ساير سنگ خارا به غير از پوليش داده شده، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 93,982 2,520,944,640 Rls. 30,120 $
98 9 1397 خسروي عراق 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 146,715 2,407,570,196 Rls. 27,934 $
99 7 1397 خسروي عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 19,000 2,394,000,000 Rls. 57,000 $
100 7 1397 خسروي عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 18,520 2,333,520,000 Rls. 55,560 $
مجموع کل
44,469,493,686,968 ريال
مجموع کل
1,032,329,994 دلار