آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 2,624,490 33,653,844,840 Rls. 801,282 $
2 2 1397 جلفا ارمنستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 580,000 29,471,904,000 Rls. 701,712 $
3 3 1397 جلفا ارمنستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 537,500 27,863,138,872 Rls. 660,300 $
4 3 1397 جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 1,989,320 22,637,455,406 Rls. 537,115 $
5 5 1397 جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 1,429,080 20,856,528,970 Rls. 481,798 $
6 8 1397 جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 1,169,520 19,786,513,280 Rls. 330,579 $
7 6 1397 جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 1,443,320 18,754,226,400 Rls. 446,530 $
8 4 1397 جلفا ارمنستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 350,645 18,287,649,380 Rls. 430,703 $
9 12 1397 جلفا ارمنستان 94061010 ک ک ک گلخانه با تجهیزات کامل 99,822 13,922,577,001 Rls. 160,939 $
10 11 1397 جلفا ارمنستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 9,823 13,688,405,254 Rls. 160,238 $
11 4 1397 جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 1,109,780 13,249,599,892 Rls. 309,602 $
12 12 1397 جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 472,670 11,621,882,890 Rls. 130,832 $
13 11 1397 جلفا ارمنستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 18,360 10,354,085,280 Rls. 128,520 $
14 8 1397 جلفا ارمنستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 50,193 7,377,528,000 Rls. 127,751 $
15 8 1397 جلفا ارمنستان 29173910 دي بوتيل فتالات 17,800 7,333,555,000 Rls. 86,170 $
16 2 1397 جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 635,660 7,174,577,760 Rls. 170,823 $
17 1 1397 جلفا ارمنستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 132,000 6,764,604,000 Rls. 161,062 $
18 2 1397 جلفا ارمنستان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 131,000 6,260,940,000 Rls. 149,070 $
19 11 1397 جلفا ارمنستان 84241000 دستگاه هاي آتش نشان، حتي پرشده 11,453 5,987,731,360 Rls. 67,210 $
20 7 1397 جلفا ارمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 286,990 5,737,536,000 Rls. 136,608 $
21 9 1397 جلفا ارمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 135,270 5,704,562,871 Rls. 64,443 $
22 6 1397 جلفا ارمنستان 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 18,660 5,503,302,000 Rls. 131,031 $
23 12 1397 جلفا ارمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 41,270 5,465,468,640 Rls. 61,905 $
24 2 1397 جلفا ارمنستان 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که در جاي ديگر گفته نشده، به اشکال ا بتدا ئي 90,500 5,156,550,000 Rls. 122,775 $
25 1 1397 جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 619,570 4,939,978,740 Rls. 122,894 $
26 3 1397 جلفا ارمنستان 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که در جاي ديگر گفته نشده، به اشکال ا بتدا ئي 66,750 4,592,963,460 Rls. 108,967 $
27 9 1397 جلفا ارمنستان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي يا تزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي يا كار و اماكن عمومي يا خصوصي مانند ميز، مبل و غيره از ساير مواد شامل حصير، بيد سبدي و بامبو يا مواد مشابه 4,500 4,410,600,000 Rls. 50,000 $
28 6 1397 جلفا ارمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 200,190 3,983,952,000 Rls. 94,856 $
29 8 1397 جلفا ارمنستان 28301000 سولفور سديم 87,900 3,879,058,800 Rls. 51,615 $
30 5 1397 جلفا ارمنستان 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 50,144 3,777,511,120 Rls. 87,462 $
31 12 1397 جلفا ارمنستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 21,272 3,738,124,032 Rls. 43,110 $
32 6 1397 جلفا ارمنستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 36,629 3,735,186,000 Rls. 88,933 $
33 8 1397 جلفا ارمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 48,818 3,700,841,250 Rls. 71,072 $
34 9 1397 جلفا ارمنستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 13,700 3,675,031,200 Rls. 41,100 $
35 9 1397 جلفا ارمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 111,530 3,350,379,972 Rls. 37,981 $
36 11 1397 جلفا ارمنستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 86,550 3,304,516,270 Rls. 41,198 $
37 2 1397 جلفا ارمنستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 69,000 3,182,004,000 Rls. 75,762 $
38 9 1397 جلفا ارمنستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 59,765 3,081,549,151 Rls. 34,962 $
39 9 1397 جلفا ارمنستان 84151090 ساير ماشينها و دستگاه هاي تهويه مطبوع از نوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 5,700 3,016,850,400 Rls. 34,200 $
40 10 1397 جلفا ارمنستان 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 21,900 3,011,588,755 Rls. 34,329 $
41 7 1397 جلفا ارمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 46,200 3,005,016,000 Rls. 71,548 $
42 11 1397 جلفا ارمنستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 74,000 2,980,868,000 Rls. 37,000 $
43 12 1397 جلفا ارمنستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 58,298 2,971,341,686 Rls. 34,104 $
44 11 1397 جلفا ارمنستان 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 9,500 2,887,431,192 Rls. 31,788 $
45 8 1397 جلفا ارمنستان 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 14,478 2,841,048,000 Rls. 67,644 $
46 9 1397 جلفا ارمنستان 29121100 متانال (فرمالدئيد) 66,000 2,836,464,400 Rls. 33,880 $
47 8 1397 جلفا ارمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 114,220 2,817,770,445 Rls. 49,230 $
48 3 1397 جلفا ارمنستان 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 67,500 2,785,019,306 Rls. 66,238 $
49 6 1397 جلفا ارمنستان 28301000 سولفور سديم 110,000 2,772,000,000 Rls. 66,000 $
50 9 1397 جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 135,310 2,765,086,912 Rls. 33,557 $
51 10 1397 جلفا ارمنستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 16,156 2,693,657,568 Rls. 32,312 $
52 8 1397 جلفا ارمنستان 69074090 ک ک ک سایر 206,500 2,651,587,138 Rls. 40,401 $
53 12 1397 جلفا ارمنستان 94039000 اجزاء و قطعات مبل هاي مشمول 9403 22,860 2,632,748,160 Rls. 29,820 $
54 3 1397 جلفا ارمنستان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 18,864 2,551,628,550 Rls. 60,365 $
55 12 1397 جلفا ارمنستان 40159000 ملبوس ومضافات لباس از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده، براي هر نوع مصرف غير مذکور در جاي ديگر 6,000 2,534,630,460 Rls. 29,220 $
56 10 1397 جلفا ارمنستان 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 20,195 2,533,265,232 Rls. 30,388 $
57 8 1397 جلفا ارمنستان 91052900 ساعت هاي ديوا ري غير برقي 5,600 2,525,265,000 Rls. 28,803 $
58 12 1397 جلفا ارمنستان 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 20,000 2,456,893,740 Rls. 28,000 $
59 2 1397 جلفا ارمنستان 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 356,930 2,398,569,600 Rls. 57,109 $
60 11 1397 جلفا ارمنستان 94039000 اجزاء و قطعات مبل هاي مشمول 9403 23,340 2,395,122,551 Rls. 29,996 $
61 4 1397 جلفا ارمنستان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع، مدور، غير ازرديف 73043100 70,160 2,367,357,300 Rls. 55,755 $
62 9 1397 جلفا ارمنستان 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دار و قابل يدك كش سوا رشده ا ند، غير مذکور در جاي ديگر 12,980 2,354,250,400 Rls. 28,571 $
63 8 1397 جلفا ارمنستان 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج به غير از ورق کامپوزيتي 9,171 2,293,788,000 Rls. 54,614 $
64 5 1397 جلفا ارمنستان 84039090 ساير اجزاء و قطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غير مذکور در جاي ديگر 34,784 2,289,924,000 Rls. 54,522 $
65 2 1397 جلفا ارمنستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 18,000 2,268,000,000 Rls. 54,000 $
66 5 1397 جلفا ارمنستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 25,620 2,233,672,000 Rls. 51,240 $
67 11 1397 جلفا ارمنستان 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يا مخزني، غير برقي، که در جاي ديگرمذکور نباشد 3,600 2,181,469,344 Rls. 24,016 $
68 12 1397 جلفا ارمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 25,151 2,174,521,663 Rls. 25,151 $
69 3 1397 جلفا ارمنستان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 43,000 2,121,110,325 Rls. 50,305 $
70 5 1397 جلفا ارمنستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 24,900 2,091,600,000 Rls. 49,800 $
71 4 1397 جلفا ارمنستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 24,000 2,052,960,000 Rls. 48,000 $
72 2 1397 جلفا ارمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 17,100 2,021,040,000 Rls. 48,120 $
73 11 1397 جلفا ارمنستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 8,248 2,018,678,196 Rls. 24,744 $
74 1 1397 جلفا ارمنستان 39011061 کامپاند پلی اتیلن با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% به صورت پودر 44,000 1,976,095,000 Rls. 52,250 $
75 2 1397 جلفا ارمنستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 36,000 1,965,600,000 Rls. 46,800 $
76 11 1397 جلفا ارمنستان 84199090 ساير اجزاء و قطعات ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 9,710 1,940,487,177 Rls. 22,227 $
77 5 1397 جلفا ارمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 35,270 1,926,984,000 Rls. 45,011 $
78 1 1397 جلفا ارمنستان 39011020 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 44,000 1,913,595,112 Rls. 50,776 $
79 3 1397 جلفا ارمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 107,660 1,910,517,340 Rls. 45,285 $
80 5 1397 جلفا ارمنستان 39079910 رنگ پودرهاي آماده و نيمه آماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 22,000 1,848,000,000 Rls. 44,000 $
81 12 1397 جلفا ارمنستان 85441100 سيم براي سيم پيچي ا ز مس 1,060 1,832,649,504 Rls. 19,824 $
82 12 1397 جلفا ارمنستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 9,503 1,811,566,982 Rls. 20,006 $
83 11 1397 جلفا ارمنستان 28289090 هیپوکلریت ها غیر از هیپوکلریت کلسیم وهیپوکلریت سدیم، کلریت ها، هیپوبرمیت ها 22,000 1,798,513,200 Rls. 19,800 $
84 12 1397 جلفا ارمنستان 32049010 گرانول مستربچ (Master Bach) 22,000 1,747,229,400 Rls. 18,900 $
85 10 1397 جلفا ارمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 23,420 1,708,423,424 Rls. 18,798 $
86 2 1397 جلفا ارمنستان 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده، باپهناي کمتر از600mmكه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 84,200 1,584,240,000 Rls. 37,720 $
87 11 1397 جلفا ارمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 6,000 1,575,918,000 Rls. 18,000 $
88 3 1397 جلفا ارمنستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 25,000 1,563,719,040 Rls. 37,076 $
89 8 1397 جلفا ارمنستان 08131000 زردآلو، خشک کرده 20,000 1,554,000,000 Rls. 18,045 $
90 5 1397 جلفا ارمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 84,650 1,533,672,000 Rls. 36,250 $
91 12 1397 جلفا ارمنستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 2,500 1,518,002,500 Rls. 17,500 $
92 11 1397 جلفا ارمنستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 4,350 1,434,219,506 Rls. 17,700 $
93 1 1397 جلفا ارمنستان 27149000 قير و آسفالت، طبيعي، آسفالت هاي طبيعي و سنگ هاي آسفالت دار طبيعي 224,410 1,432,634,688 Rls. 35,905 $
94 4 1397 جلفا ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 97,000 1,416,174,000 Rls. 33,060 $
95 9 1397 جلفا ارمنستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 4,009 1,386,361,536 Rls. 15,204 $
96 8 1397 جلفا ارمنستان 32049010 گرانول مستربچ (Master Bach) 22,000 1,383,277,500 Rls. 16,063 $
97 4 1397 جلفا ارمنستان 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 4,790 1,341,918,500 Rls. 31,135 $
98 3 1397 جلفا ارمنستان 39046120 پلي تترا فلوئورواتيلن به شكل پودر 33,500 1,282,677,630 Rls. 30,455 $
99 12 1397 جلفا ارمنستان 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 4,800 1,276,221,299 Rls. 14,761 $
100 8 1397 جلفا ارمنستان 84238290 ساير ماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول الکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 10,090 1,257,525,000 Rls. 14,603 $
مجموع کل
508,418,309,752 ريال
مجموع کل
9,780,835 دلار