آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 تبريز آذربايجان 41071200 چرم و پوست کامل آماده بعد دباغي ا زحيوانات از نوع گاو اسب موکنده لايه لايه بريده شده دانه دا ن 20,243 51,912,950,340 Rls. 609,990 $
2 12 1397 تبريز آذربايجان 41151000 چرم دوباره ساخته شده بر اساس چرم يا الياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا ر حتي به صورت رول 29,530 45,124,956,080 Rls. 491,927 $
3 2 1397 تبريز آذربايجان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 43,700 24,777,900,000 Rls. 589,950 $
4 9 1397 تبريز آذربايجان 61149000 لباس هاي کشباف يا قلاب باف، ازساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 15,441 19,655,161,785 Rls. 233,677 $
5 2 1397 تبريز آذربايجان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 350,614 19,549,782,000 Rls. 465,471 $
6 12 1397 تبريز آذربايجان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 226,159 18,762,104,513 Rls. 210,327 $
7 10 1397 تبريز آذربايجان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 144,880 17,378,385,713 Rls. 191,301 $
8 8 1397 تبريز آذربايجان 41071200 چرم و پوست کامل آماده بعد دباغي ا زحيوانات از نوع گاو اسب موکنده لايه لايه بريده شده دانه دا ن 6,809 16,857,381,750 Rls. 192,276 $
9 9 1397 تبريز آذربايجان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 105,409 16,180,854,823 Rls. 184,465 $
10 12 1397 تبريز آذربايجان 39219070 ورق پلي اتيلن با ا لياف شيشه و منسوج نبافته 43,550 15,301,224,560 Rls. 168,037 $
11 10 1397 تبريز آذربايجان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 120,000 14,402,972,960 Rls. 159,680 $
12 8 1397 تبريز آذربايجان 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 101,097 12,937,761,290 Rls. 186,345 $
13 12 1397 تبريز آذربايجان 64061000 رويه کفش و اجزاءآن (به استثناء پشت پاشنه پا و سرپنجه هاي سفت کننده). 45,739 12,282,257,778 Rls. 133,721 $
14 8 1397 تبريز آذربايجان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 355,970 11,476,426,740 Rls. 192,625 $
15 10 1397 تبريز آذربايجان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 343,740 10,933,951,964 Rls. 120,308 $
16 8 1397 تبريز آذربايجان 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 95,664 10,762,360,280 Rls. 179,185 $
17 11 1397 تبريز آذربايجان 39219070 ورق پلي اتيلن با ا لياف شيشه و منسوج نبافته 33,500 10,699,498,000 Rls. 134,000 $
18 10 1397 تبريز آذربايجان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 90,750 10,389,535,585 Rls. 113,625 $
19 6 1397 تبريز آذربايجان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 140,265 10,309,446,000 Rls. 245,463 $
20 9 1397 تبريز آذربايجان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 109,550 8,567,554,762 Rls. 97,847 $
21 12 1397 تبريز آذربايجان 41071200 چرم و پوست کامل آماده بعد دباغي ا زحيوانات از نوع گاو اسب موکنده لايه لايه بريده شده دانه دا ن 5,607 8,148,899,808 Rls. 89,712 $
22 8 1397 تبريز آذربايجان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 45,635 7,799,156,800 Rls. 119,742 $
23 9 1397 تبريز آذربايجان 39211390 سايرصفحه ها و ورقه ها واز پلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودرو بدون لايه فلزي 35,000 7,699,212,500 Rls. 87,500 $
24 3 1397 تبريز آذربايجان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 103,942 7,661,818,720 Rls. 181,897 $
25 1 1397 تبريز آذربايجان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 157,500 7,334,432,550 Rls. 194,400 $
26 7 1397 تبريز آذربايجان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 145,000 7,226,982,000 Rls. 172,071 $
27 1 1397 تبريز آذربايجان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 130,895 7,146,762,000 Rls. 170,161 $
28 7 1397 تبريز آذربايجان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 95,807 7,041,762,000 Rls. 167,661 $
29 4 1397 تبريز آذربايجان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 110,000 6,815,424,440 Rls. 160,514 $
30 9 1397 تبريز آذربايجان 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي ا ورتان. 15,326 6,742,750,330 Rls. 76,630 $
31 8 1397 تبريز آذربايجان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 67,640 6,523,889,175 Rls. 116,120 $
32 3 1397 تبريز آذربايجان 63053900 جوا ل وکيسه براي بسته بندي، ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي، غير مذکور در جاي ديگر 11,150 6,518,034,000 Rls. 154,200 $
33 8 1397 تبريز آذربايجان 62113900 لباس هاي مردانه يا پسرا نه، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگر گفته نشده 5,218 6,459,231,750 Rls. 73,674 $
34 8 1397 تبريز آذربايجان 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي ا ورتان. 14,938 6,400,858,310 Rls. 74,690 $
35 10 1397 تبريز آذربايجان 73066190 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 149,610 6,390,619,911 Rls. 70,317 $
36 11 1397 تبريز آذربايجان 39201030 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ شده 57,992 6,384,588,733 Rls. 75,390 $
37 9 1397 تبريز آذربايجان 62041990 لباس به صورت دست زنانه يا دخترانه بجز البسه محلي از ساير مواد نسجي 5,063 6,381,485,010 Rls. 75,945 $
38 7 1397 تبريز آذربايجان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 55,422 6,194,874,000 Rls. 147,497 $
39 9 1397 تبريز آذربايجان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 192,240 6,135,133,072 Rls. 67,283 $
40 4 1397 تبريز آذربايجان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 19,199 6,058,106,795 Rls. 142,343 $
41 9 1397 تبريز آذربايجان 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 137,080 6,046,050,480 Rls. 68,540 $
42 9 1397 تبريز آذربايجان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 22,305 5,894,605,081 Rls. 66,991 $
43 9 1397 تبريز آذربايجان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 43,240 5,812,800,525 Rls. 63,748 $
44 1 1397 تبريز آذربايجان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 12,287 5,627,457,127 Rls. 149,293 $
45 11 1397 تبريز آذربايجان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 65,000 5,465,656,470 Rls. 67,470 $
46 9 1397 تبريز آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 75,440 5,147,771,264 Rls. 60,352 $
47 12 1397 تبريز آذربايجان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 53,485 4,941,227,928 Rls. 56,436 $
48 9 1397 تبريز آذربايجان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 40,000 4,907,744,000 Rls. 59,560 $
49 9 1397 تبريز آذربايجان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 8,958 4,889,659,870 Rls. 55,570 $
50 12 1397 تبريز آذربايجان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 45,181 4,740,980,041 Rls. 54,217 $
51 10 1397 تبريز آذربايجان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 41,250 4,720,073,119 Rls. 50,366 $
52 11 1397 تبريز آذربايجان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 44,000 4,700,211,645 Rls. 54,159 $
53 2 1397 تبريز آذربايجان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 55,502 4,662,168,000 Rls. 111,004 $
54 9 1397 تبريز آذربايجان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 33,000 4,648,753,600 Rls. 52,800 $
55 12 1397 تبريز آذربايجان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 22,468 4,632,051,992 Rls. 52,480 $
56 12 1397 تبريز آذربايجان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم در برا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 41,250 4,619,930,782 Rls. 50,861 $
57 9 1397 تبريز آذربايجان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 18,032 4,612,781,904 Rls. 52,292 $
58 12 1397 تبريز آذربايجان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 96,740 4,582,519,889 Rls. 52,915 $
59 10 1397 تبريز آذربايجان 84622900 ماشين هاي خم کردن، تاکردن، را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها) بدون كنترل شماره اي 9,400 4,512,930,720 Rls. 54,240 $
60 8 1397 تبريز آذربايجان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 61,837 4,511,865,950 Rls. 63,566 $
61 12 1397 تبريز آذربايجان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 92,180 4,359,435,698 Rls. 50,422 $
62 12 1397 تبريز آذربايجان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 49,400 4,230,583,640 Rls. 47,991 $
63 9 1397 تبريز آذربايجان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 131,510 4,197,017,152 Rls. 46,028 $
64 7 1397 تبريز آذربايجان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 48,729 4,093,236,000 Rls. 97,458 $
65 2 1397 تبريز آذربايجان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 67,500 3,895,290,000 Rls. 92,745 $
66 9 1397 تبريز آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 22,098 3,821,683,268 Rls. 44,999 $
67 11 1397 تبريز آذربايجان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 37,360 3,797,643,552 Rls. 44,832 $
68 7 1397 تبريز آذربايجان 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 37,878 3,757,404,000 Rls. 89,462 $
69 8 1397 تبريز آذربايجان 73221900 ساير را دياتور، باگرم کننده غير برقي و اجزاءو قطعات آن ها، از آهن ياا زفولاد غير مذكور در جاي ديگر 45,500 3,715,813,380 Rls. 43,258 $
70 1 1397 تبريز آذربايجان 04021030 شير خشك صنعتي 22,000 3,696,000,000 Rls. 88,000 $
71 12 1397 تبريز آذربايجان 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 24,140 3,681,609,600 Rls. 41,700 $
72 9 1397 تبريز آذربايجان 61159900 جورا ب زنانه و پاپوش، کشباف يا قلاب باف، ا زسايرا لياف نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 5,237 3,603,605,296 Rls. 42,722 $
73 10 1397 تبريز آذربايجان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 40,000 3,583,661,600 Rls. 38,240 $
74 9 1397 تبريز آذربايجان 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده، بصورت غير طومار، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش از10.mm 71,395 3,529,768,800 Rls. 42,837 $
75 12 1397 تبريز آذربايجان 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 9,970 3,520,925,440 Rls. 39,880 $
76 9 1397 تبريز آذربايجان 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 24,638 3,504,657,040 Rls. 38,435 $
77 12 1397 تبريز آذربايجان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 24,500 3,460,889,600 Rls. 39,200 $
78 5 1397 تبريز آذربايجان 84143090 سايرکمپرسورها با کاربرد درتجهيزات مولد سرماغير مذکور در جاي ديگر 2,865 3,446,353,500 Rls. 78,166 $
79 6 1397 تبريز آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 24,274 3,429,888,000 Rls. 81,664 $
80 2 1397 تبريز آذربايجان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 11,072 3,414,959,940 Rls. 81,309 $
81 10 1397 تبريز آذربايجان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 12,295 3,408,112,500 Rls. 37,500 $
82 8 1397 تبريز آذربايجان 62041990 لباس به صورت دست زنانه يا دخترانه بجز البسه محلي از ساير مواد نسجي 2,658 3,391,777,500 Rls. 38,687 $
83 2 1397 تبريز آذربايجان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 67,500 3,359,475,000 Rls. 79,987 $
84 12 1397 تبريز آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 32,603 3,354,504,296 Rls. 38,264 $
85 5 1397 تبريز آذربايجان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 45,120 3,316,278,000 Rls. 78,959 $
86 9 1397 تبريز آذربايجان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 37,600 3,311,323,550 Rls. 37,600 $
87 7 1397 تبريز آذربايجان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 143,950 3,307,080,000 Rls. 78,740 $
88 10 1397 تبريز آذربايجان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 23,290 3,273,933,525 Rls. 34,935 $
89 11 1397 تبريز آذربايجان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 98,670 3,267,108,669 Rls. 40,553 $
90 6 1397 تبريز آذربايجان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 220,790 3,245,592,000 Rls. 77,276 $
91 9 1397 تبريز آذربايجان 62064000 پيرا هن، بلوز، بلوزشميزه، زنانه يا دخترا نه ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي. 2,464 3,167,435,040 Rls. 38,440 $
92 6 1397 تبريز آذربايجان 04090000 عسل طبيعي 8,200 3,099,600,000 Rls. 73,800 $
93 12 1397 تبريز آذربايجان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,700 3,095,423,955 Rls. 35,685 $
94 10 1397 تبريز آذربايجان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 29,795 3,070,440,354 Rls. 32,514 $
95 5 1397 تبريز آذربايجان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 35,803 3,069,590,580 Rls. 71,606 $
96 11 1397 تبريز آذربايجان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 24,000 3,066,124,800 Rls. 38,400 $
97 8 1397 تبريز آذربايجان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 3,054,456,562 Rls. 34,839 $
98 9 1397 تبريز آذربايجان 61041900 لباس بصورت دست، زنانه يادخترانه، کشباف يا قلاب باف، از ساير مواد نسجي 2,366 3,045,314,355 Rls. 36,247 $
99 9 1397 تبريز آذربايجان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 13,172 3,005,369,439 Rls. 35,759 $
100 9 1397 تبريز آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 112,484 2,969,076,889 Rls. 33,664 $
مجموع کل
733,622,171,734 ريال
مجموع کل
10,757,628 دلار