آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (بيله سوار)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 بيله سوار گرجستان 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 69,142 34,286,358,000 Rls. 414,852 $
2 9 1397 بيله سوار گرجستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 587,140 29,120,910,516 Rls. 330,385 $
3 12 1397 بيله سوار گرجستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 729,350 27,550,694,619 Rls. 312,798 $
4 10 1397 بيله سوار گرجستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 451,220 22,296,971,925 Rls. 231,385 $
5 9 1397 بيله سوار گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,940,215 21,102,516,676 Rls. 243,231 $
6 10 1397 بيله سوار گرجستان 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 461,340 19,743,253,154 Rls. 220,741 $
7 11 1397 بيله سوار گرجستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 538,278 19,042,055,357 Rls. 230,379 $
8 8 1397 بيله سوار گرجستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 497,610 18,198,721,280 Rls. 262,092 $
9 11 1397 بيله سوار گرجستان 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 42,985 13,728,893,180 Rls. 171,940 $
10 8 1397 بيله سوار گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,351,013 11,996,136,684 Rls. 164,103 $
11 8 1397 بيله سوار گرجستان 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 23,256 11,465,693,400 Rls. 130,778 $
12 9 1397 بيله سوار گرجستان 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 23,054 11,397,897,600 Rls. 138,324 $
13 8 1397 بيله سوار گرجستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 306,063 11,162,703,385 Rls. 161,456 $
14 8 1397 بيله سوار گرجستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 205,100 10,912,440,000 Rls. 229,585 $
15 9 1397 بيله سوار گرجستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 190,410 9,381,696,280 Rls. 104,153 $
16 7 1397 بيله سوار گرجستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 349,630 7,801,962,000 Rls. 185,761 $
17 10 1397 بيله سوار گرجستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 142,880 7,360,615,253 Rls. 78,156 $
18 8 1397 بيله سوار گرجستان 69074090 ک ک ک سایر 715,151 6,682,892,755 Rls. 97,275 $
19 7 1397 بيله سوار گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,449,786 6,635,836,200 Rls. 157,996 $
20 7 1397 بيله سوار گرجستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 383,560 6,627,033,000 Rls. 157,786 $
21 10 1397 بيله سوار گرجستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 120,110 5,950,365,499 Rls. 61,339 $
22 12 1397 بيله سوار گرجستان 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 177,334 5,889,692,720 Rls. 66,405 $
23 12 1397 بيله سوار گرجستان 08105000 کيوي، تازه 81,400 5,838,698,839 Rls. 67,093 $
24 10 1397 بيله سوار گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 934,825 5,833,169,819 Rls. 66,538 $
25 6 1397 بيله سوار گرجستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 144,000 5,796,000,000 Rls. 138,000 $
26 7 1397 بيله سوار گرجستان 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 23,000 5,796,000,000 Rls. 138,000 $
27 6 1397 بيله سوار گرجستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 353,150 5,191,368,000 Rls. 123,604 $
28 9 1397 بيله سوار گرجستان 08105000 کيوي، تازه 101,158 4,955,222,698 Rls. 56,623 $
29 9 1397 بيله سوار گرجستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 164,820 4,844,950,243 Rls. 57,687 $
30 11 1397 بيله سوار گرجستان 72166900 پروفيل ا زآهن يا ا زفولاد، فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده، که در جاي ديگرگفته نشده ا ست. 116,930 4,515,227,212 Rls. 54,956 $
31 9 1397 بيله سوار گرجستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج،فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که در جاي ديگرذکرنشده ا ست. 73,360 4,503,423,680 Rls. 54,653 $
32 12 1397 بيله سوار گرجستان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 120,253 4,116,919,528 Rls. 46,792 $
33 8 1397 بيله سوار گرجستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 185,030 3,978,744,000 Rls. 94,732 $
34 7 1397 بيله سوار گرجستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 166,880 3,833,886,000 Rls. 91,283 $
35 11 1397 بيله سوار گرجستان 40151920 دستكش معاينه 11,334 3,619,943,592 Rls. 41,347 $
36 11 1397 بيله سوار گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 532,942 3,599,213,854 Rls. 43,236 $
37 7 1397 بيله سوار گرجستان 69074090 ک ک ک سایر 774,942 3,510,948,000 Rls. 83,594 $
38 8 1397 بيله سوار گرجستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 24,000 3,367,020,000 Rls. 38,404 $
39 12 1397 بيله سوار گرجستان 40151920 دستكش معاينه 9,000 3,328,056,000 Rls. 36,000 $
40 2 1397 بيله سوار گرجستان 48026100 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بصورت رول بيش از 10% محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيند مکانيکي 91,800 3,238,704,000 Rls. 77,112 $
41 4 1397 بيله سوار گرجستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 163,740 3,228,703,130 Rls. 75,566 $
42 10 1397 بيله سوار گرجستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 100,440 3,218,678,195 Rls. 35,153 $
43 12 1397 بيله سوار گرجستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 170,011 3,128,797,755 Rls. 35,413 $
44 10 1397 بيله سوار گرجستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 27,000 3,049,017,525 Rls. 33,549 $
45 12 1397 بيله سوار گرجستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 91,153 3,033,985,690 Rls. 34,130 $
46 9 1397 بيله سوار گرجستان 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 20,700 3,015,747,810 Rls. 36,599 $
47 11 1397 بيله سوار گرجستان 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 95,021 3,010,594,387 Rls. 35,587 $
48 5 1397 بيله سوار گرجستان 48026200 سايركاغذ مقوا قشرنزده ا ندود شده بصورت ورق بحالت تانشده يك ضلع ا ز435 وضلع ديگر ا ز297mm بيشترنباشد 177,700 2,959,740,000 Rls. 68,040 $
49 8 1397 بيله سوار گرجستان 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 11,380 2,862,126,900 Rls. 33,235 $
50 11 1397 بيله سوار گرجستان 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي، پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 72,360 2,829,650,827 Rls. 34,009 $
51 10 1397 بيله سوار گرجستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 71,520 2,778,522,120 Rls. 33,330 $
52 12 1397 بيله سوار گرجستان 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 12,700 2,749,806,270 Rls. 29,745 $
53 12 1397 بيله سوار گرجستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 10,520 2,737,609,080 Rls. 31,008 $
54 11 1397 بيله سوار گرجستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 153,433 2,728,013,916 Rls. 32,915 $
55 10 1397 بيله سوار گرجستان 08105000 کيوي، تازه 44,877 2,635,442,881 Rls. 30,485 $
56 7 1397 بيله سوار گرجستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 72,000 2,520,000,000 Rls. 60,000 $
57 12 1397 بيله سوار گرجستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 70,910 2,515,719,661 Rls. 28,860 $
58 5 1397 بيله سوار گرجستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 143,000 2,332,050,000 Rls. 54,353 $
59 11 1397 بيله سوار گرجستان 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 14,000 2,235,716,000 Rls. 28,000 $
60 10 1397 بيله سوار گرجستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 89,530 2,219,455,716 Rls. 24,674 $
61 9 1397 بيله سوار گرجستان 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 45,670 2,203,712,184 Rls. 25,045 $
62 9 1397 بيله سوار گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 143,750 2,192,858,084 Rls. 24,311 $
63 11 1397 بيله سوار گرجستان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 64,970 2,133,028,783 Rls. 24,040 $
64 12 1397 بيله سوار گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 363,363 2,127,440,988 Rls. 24,069 $
65 11 1397 بيله سوار گرجستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 69,336 2,111,096,497 Rls. 25,968 $
66 7 1397 بيله سوار گرجستان 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 178,950 2,066,809,500 Rls. 49,209 $
67 10 1397 بيله سوار گرجستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 12,960 2,002,334,256 Rls. 22,032 $
68 10 1397 بيله سوار گرجستان 70193910 پشم شيشه 13,110 1,998,493,020 Rls. 22,560 $
69 7 1397 بيله سوار گرجستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 15,250 1,921,500,000 Rls. 45,750 $
70 6 1397 بيله سوار گرجستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 21,650 1,910,370,000 Rls. 45,485 $
71 11 1397 بيله سوار گرجستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 48,150 1,882,883,890 Rls. 22,630 $
72 12 1397 بيله سوار گرجستان 08062090 ساير انگورهاي خشک کرده غير مذکور در جاي ديگر 19,000 1,845,219,200 Rls. 20,900 $
73 8 1397 بيله سوار گرجستان 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 20,190 1,832,797,725 Rls. 20,905 $
74 11 1397 بيله سوار گرجستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 47,220 1,803,183,448 Rls. 22,382 $
75 12 1397 بيله سوار گرجستان 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي، پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 48,325 1,786,523,112 Rls. 20,663 $
76 11 1397 بيله سوار گرجستان 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغير از 73069100 47,170 1,743,831,132 Rls. 19,198 $
77 12 1397 بيله سوار گرجستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 476,784 1,682,457,786 Rls. 19,071 $
78 12 1397 بيله سوار گرجستان 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 18,888 1,668,571,592 Rls. 18,888 $
79 4 1397 بيله سوار گرجستان 48026100 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بصورت رول بيش از 10% محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيند مکانيکي 46,200 1,660,367,520 Rls. 38,808 $
80 6 1397 بيله سوار گرجستان 25010090 ساير نمک ها و کلرورسديم خالص غير مذکور با آب دريا 742,180 1,630,020,000 Rls. 38,810 $
81 11 1397 بيله سوار گرجستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 485,500 1,617,784,531 Rls. 19,419 $
82 11 1397 بيله سوار گرجستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40% به هم فشرده نشده 798,624 1,613,828,945 Rls. 20,014 $
83 3 1397 بيله سوار گرجستان 48026100 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بصورت رول بيش از 10% محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيند مکانيکي 44,900 1,590,728,160 Rls. 37,716 $
84 9 1397 بيله سوار گرجستان 73239990 سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر 3,914 1,588,242,912 Rls. 17,418 $
85 1 1397 بيله سوار گرجستان 08105000 کيوي، تازه 102,948 1,587,131,181 Rls. 40,347 $
86 11 1397 بيله سوار گرجستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 5,830 1,531,266,990 Rls. 16,858 $
87 9 1397 بيله سوار گرجستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 22,800 1,502,976,000 Rls. 17,038 $
88 10 1397 بيله سوار گرجستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 415,400 1,454,577,688 Rls. 16,616 $
89 1 1397 بيله سوار گرجستان 48026100 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بصورت رول بيش از 10% محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيند مکانيکي 45,800 1,452,407,964 Rls. 38,472 $
90 12 1397 بيله سوار گرجستان 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 51,100 1,430,847,541 Rls. 16,403 $
91 6 1397 بيله سوار گرجستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 48,060 1,412,964,000 Rls. 33,642 $
92 9 1397 بيله سوار گرجستان 69074090 ک ک ک سایر 93,140 1,238,036,932 Rls. 13,724 $
93 10 1397 بيله سوار گرجستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون و ملاط. 4,600 1,200,441,600 Rls. 14,400 $
94 11 1397 بيله سوار گرجستان 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 13,300 1,196,273,400 Rls. 13,300 $
95 12 1397 بيله سوار گرجستان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي،(broccoli) 36,035 1,187,611,113 Rls. 13,654 $
96 11 1397 بيله سوار گرجستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 9,538 1,186,526,420 Rls. 14,860 $
97 10 1397 بيله سوار گرجستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 35,359 1,163,100,094 Rls. 13,224 $
98 3 1397 بيله سوار گرجستان 32041610 گرانول مستربچ 72,000 1,153,032,480 Rls. 27,360 $
99 9 1397 بيله سوار گرجستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 10,550 1,137,120,000 Rls. 13,800 $
100 2 1397 بيله سوار گرجستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 119,600 1,120,056,000 Rls. 26,668 $
مجموع کل
519,560,665,479 ريال
مجموع کل
7,210,882 دلار