آمار کل " صادرات به" کشور (مراکش) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 بندر امام خميني مراکش 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 19,768,960 358,000,000,000 Rls. 8,500,652 $
مجموع کل
358,000,000,000 ريال
مجموع کل
8,500,652 دلار
[1]