آمار کل " صادرات به" کشور (مجارستان) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 بندر امام خميني مجارستان 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 5,596,160 101,000,000,000 Rls. 2,406,349 $
مجموع کل
101,000,000,000 ريال
مجموع کل
2,406,349 دلار
[1]