آمار کل " صادرات به" کشور (مالزي) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 بندر امام خميني مالزي 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 20,326,280 368,000,000,000 Rls. 8,740,300 $
2 2 1397 بندر امام خميني مالزي 27132000 قيرنفت 33,487,544 225,036,336,000 Rls. 5,358,008 $
3 4 1397 بندر امام خميني مالزي 27101910 روغن موتور 547,315 25,784,925,480 Rls. 602,046 $
4 2 1397 بندر امام خميني مالزي 27101910 روغن موتور 319,493 14,760,564,000 Rls. 351,442 $
5 1 1397 بندر امام خميني مالزي 27101910 روغن موتور 288,113 11,986,065,680 Rls. 316,924 $
6 3 1397 بندر امام خميني مالزي 27101910 روغن موتور 109,283 5,081,318,970 Rls. 120,211 $
7 4 1397 بندر امام خميني مالزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 200,922 3,030,921,300 Rls. 70,323 $
8 5 1397 بندر امام خميني مالزي 27101910 روغن موتور 55,270 2,553,474,000 Rls. 60,797 $
9 2 1397 بندر امام خميني مالزي 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 151,666 2,229,486,000 Rls. 53,083 $
10 1 1397 بندر امام خميني مالزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 40,283 121,893,860 Rls. 3,223 $
مجموع کل
658,584,985,290 ريال
مجموع کل
15,676,357 دلار
[1]