آمار کل " صادرات به" کشور (تايلند) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 بندر امام خميني تايلند 72071290 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج; که درجاي ديگرذکرنشده. 101,752,191 1,749,000,000,000 Rls. 43,753,392 $
2 2 1397 بندر امام خميني تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 51,219,710 925,027,950,000 Rls. 22,024,475 $
3 3 1397 بندر امام خميني تايلند 72071290 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج; که درجاي ديگرذکرنشده. 50,711,659 919,000,000,000 Rls. 21,806,013 $
مجموع کل
3,593,027,950,000 ريال
مجموع کل
87,583,880 دلار
[1]