آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 بندر امام خميني ايتاليا 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 40,740,980 736,000,000,000 Rls. 17,518,622 $
مجموع کل
736,000,000,000 ريال
مجموع کل
17,518,622 دلار
[1]