آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (باشماق)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 باشماق عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 2,169,829 249,163,064,890 Rls. 5,858,539 $
2 1 1397 باشماق عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 24,802,206 221,693,813,195 Rls. 5,721,323 $
3 2 1397 باشماق عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 1,827,899 207,402,510,000 Rls. 4,938,155 $
4 2 1397 باشماق عراق 08071100 هندوا نه , تازه 31,768,254 200,111,259,792 Rls. 4,776,240 $
5 3 1397 باشماق عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 1,645,591 187,324,982,455 Rls. 4,443,089 $
6 1 1397 باشماق عراق 08071100 هندوا نه , تازه 28,735,656 166,769,503,541 Rls. 4,198,234 $
7 2 1397 باشماق عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 838,750 163,334,850,000 Rls. 3,888,925 $
8 1 1397 باشماق عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 1,289,351 136,765,776,440 Rls. 3,475,208 $
9 2 1397 باشماق عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 12,824,653 121,312,296,465 Rls. 2,914,132 $
10 4 1397 باشماق عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 625,000 108,413,184,000 Rls. 2,537,400 $
11 1 1397 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 908,651 106,346,400,699 Rls. 2,696,021 $
12 7 1397 باشماق عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 809,800 104,529,600,000 Rls. 2,488,800 $
13 1 1397 باشماق عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 6,039,914 100,164,611,586 Rls. 2,656,621 $
14 2 1397 باشماق عراق 08071900 خربزه وهمانند 6,866,737 98,804,284,312 Rls. 2,354,370 $
15 3 1397 باشماق عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 555,250 96,412,041,000 Rls. 2,288,200 $
16 5 1397 باشماق عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 738,750 95,251,900,750 Rls. 2,197,325 $
17 1 1397 باشماق عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 500,900 93,911,549,525 Rls. 2,354,230 $
18 7 1397 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 391,998 93,295,582,800 Rls. 2,221,324 $
19 2 1397 باشماق عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 773,314 91,497,042,000 Rls. 2,178,501 $
20 2 1397 باشماق عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 739,382 91,258,944,000 Rls. 2,172,832 $
21 3 1397 باشماق عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 676,511 85,481,821,569 Rls. 2,029,533 $
22 2 1397 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 705,881 83,212,668,000 Rls. 1,981,254 $
23 4 1397 باشماق عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 614,200 78,316,407,000 Rls. 1,834,800 $
24 6 1397 باشماق عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 4,445,979 77,183,988,000 Rls. 1,837,714 $
25 1 1397 باشماق عراق 07031000 پيازوموسير 5,055,521 77,067,372,060 Rls. 1,991,375 $
26 2 1397 باشماق عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 2,865,320 75,431,664,000 Rls. 1,795,992 $
27 4 1397 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 585,112 72,380,738,720 Rls. 1,697,384 $
28 7 1397 باشماق عراق 27101940 روغن پايه معدني 4,026,744 66,227,910,000 Rls. 1,576,855 $
29 6 1397 باشماق عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 579,800 64,775,970,000 Rls. 1,542,285 $
30 3 1397 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 513,051 64,498,486,365 Rls. 1,530,984 $
31 4 1397 باشماق عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 2,397,778 63,100,094,370 Rls. 1,472,969 $
32 1 1397 باشماق عراق 08071900 خربزه وهمانند 4,661,391 62,382,235,522 Rls. 1,553,564 $
33 7 1397 باشماق عراق 69072100 با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 7,305,001 57,734,418,000 Rls. 1,374,629 $
34 7 1397 باشماق عراق 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 815,725 57,710,268,000 Rls. 1,374,054 $
35 6 1397 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 390,376 56,809,158,000 Rls. 1,352,599 $
36 5 1397 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 394,078 56,608,892,880 Rls. 1,308,635 $
37 7 1397 باشماق عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 430,161 54,296,088,000 Rls. 1,292,764 $
38 5 1397 باشماق عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 2,077,569 53,899,246,180 Rls. 1,245,623 $
39 5 1397 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 425,539 53,337,800,280 Rls. 1,226,688 $
40 7 1397 باشماق عراق 08071100 هندوا نه , تازه 6,243,173 52,349,052,000 Rls. 1,246,406 $
41 1 1397 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 132,312 51,808,537,440 Rls. 1,249,380 $
42 4 1397 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 96,636 51,703,112,330 Rls. 1,213,850 $
43 6 1397 باشماق عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,925,925 50,651,790,000 Rls. 1,205,995 $
44 7 1397 باشماق عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 402,679 50,591,394,000 Rls. 1,204,557 $
45 7 1397 باشماق عراق 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 921,996 50,545,038,600 Rls. 1,203,453 $
46 2 1397 باشماق عراق 08081000 سيب , تازه 2,386,342 50,113,098,000 Rls. 1,193,169 $
47 5 1397 باشماق عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 391,910 49,857,591,400 Rls. 1,151,870 $
48 3 1397 باشماق عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 4,132,833 48,489,421,957 Rls. 1,152,088 $
49 4 1397 باشماق عراق 39012040 گريد بادي: 816,750 48,061,542,700 Rls. 1,115,117 $
50 6 1397 باشماق عراق 27101940 روغن پايه معدني 2,889,382 47,070,374,400 Rls. 1,120,723 $
51 4 1397 باشماق عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,878,509 46,968,675,430 Rls. 1,101,645 $
52 5 1397 باشماق عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,829,079 46,043,172,310 Rls. 1,080,725 $
53 7 1397 باشماق عراق 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 280,759 44,940,084,000 Rls. 1,070,002 $
54 4 1397 باشماق عراق 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 1,325,300 44,400,130,280 Rls. 1,039,648 $
55 7 1397 باشماق عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,684,387 43,488,459,000 Rls. 1,035,439 $
56 4 1397 باشماق عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 344,090 43,461,562,230 Rls. 1,017,825 $
57 1 1397 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 299,710 40,866,654,342 Rls. 1,064,063 $
58 5 1397 باشماق عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 323,266 40,206,735,960 Rls. 926,041 $
59 3 1397 باشماق عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 316,100 39,967,579,500 Rls. 948,300 $
60 7 1397 باشماق عراق 08071900 خربزه وهمانند 1,769,755 39,760,875,000 Rls. 946,688 $
61 7 1397 باشماق عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 409,096 39,519,690,000 Rls. 940,945 $
62 4 1397 باشماق عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 308,107 39,483,760,860 Rls. 924,321 $
63 6 1397 باشماق عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 318,305 39,296,292,000 Rls. 935,626 $
64 7 1397 باشماق عراق 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 292,790 37,216,200,000 Rls. 886,100 $
65 2 1397 باشماق عراق 07031000 پيازوموسير 2,239,510 36,430,177,566 Rls. 882,057 $
66 1 1397 باشماق عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,433,906 35,593,412,476 Rls. 908,898 $
67 6 1397 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 306,333 35,320,068,000 Rls. 840,954 $
68 1 1397 باشماق عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 280,890 34,650,380,502 Rls. 842,670 $
69 7 1397 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 278,105 34,162,296,000 Rls. 813,388 $
70 6 1397 باشماق عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 305,450 34,128,066,000 Rls. 812,573 $
71 2 1397 باشماق عراق 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 959,982 33,683,202,000 Rls. 801,981 $
72 6 1397 باشماق عراق 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 66,814 33,533,010,000 Rls. 798,405 $
73 2 1397 باشماق عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 148,600 33,385,590,000 Rls. 794,895 $
74 5 1397 باشماق عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 360,173 32,332,973,110 Rls. 749,665 $
75 7 1397 باشماق عراق 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 59,953 32,256,042,000 Rls. 768,001 $
76 6 1397 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 127,751 31,917,952,920 Rls. 759,951 $
77 4 1397 باشماق عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 336,457 31,746,965,010 Rls. 742,598 $
78 1 1397 باشماق عراق 08105000 کيوي، تازه 1,483,176 31,693,306,929 Rls. 815,556 $
79 2 1397 باشماق عراق 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 76,425 30,974,034,000 Rls. 737,477 $
80 5 1397 باشماق عراق 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 72,524 30,874,553,880 Rls. 717,374 $
81 1 1397 باشماق عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 257,880 30,872,276,260 Rls. 773,740 $
82 4 1397 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 209,179 30,749,596,940 Rls. 718,466 $
83 6 1397 باشماق عراق 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 608,225 30,675,960,000 Rls. 730,380 $
84 7 1397 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 212,142 30,483,180,000 Rls. 725,790 $
85 3 1397 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 72,835 30,210,551,826 Rls. 716,259 $
86 3 1397 باشماق عراق 08071100 هندوا نه , تازه 3,543,887 29,745,175,040 Rls. 708,123 $
87 7 1397 باشماق عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 232,767 29,189,034,000 Rls. 694,977 $
88 2 1397 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 194,653 27,837,642,000 Rls. 662,801 $
89 3 1397 باشماق عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 265,224 27,815,665,658 Rls. 660,539 $
90 2 1397 باشماق عراق 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 109,424 27,574,848,000 Rls. 656,544 $
91 2 1397 باشماق عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 218,779 27,478,122,000 Rls. 654,241 $
92 1 1397 باشماق عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 980,844 26,885,324,660 Rls. 654,507 $
93 2 1397 باشماق عراق 55159900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف غيريکسره سنتتيک, که درجاي ديگرگفته نشده. 45,733 26,695,074,000 Rls. 635,597 $
94 3 1397 باشماق عراق 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 768,466 26,301,602,221 Rls. 624,205 $
95 4 1397 باشماق عراق 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 50,537 25,919,814,840 Rls. 606,444 $
96 3 1397 باشماق عراق 08071900 خربزه وهمانند 1,227,626 25,788,864,350 Rls. 613,810 $
97 2 1397 باشماق عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 199,060 25,607,400,000 Rls. 609,700 $
98 6 1397 باشماق عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 210,309 25,544,694,000 Rls. 608,207 $
99 5 1397 باشماق عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,534,340 25,486,839,280 Rls. 597,033 $
100 3 1397 باشماق عراق 27101910 روغن موتور 370,351 25,319,738,010 Rls. 601,991 $
مجموع کل
6,219,942,681,613 ريال
مجموع کل
149,392,943 دلار