آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 بازرگان گرجستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 74,282 12,086,020,256 Rls. 130,736 $
2 12 1397 بازرگان گرجستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 178,710 6,566,378,212 Rls. 75,236 $
3 11 1397 بازرگان گرجستان 27101940 روغن پايه معدني 112,125 6,490,558,096 Rls. 80,564 $
4 11 1397 بازرگان گرجستان 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 18,990 6,104,044,800 Rls. 67,200 $
5 12 1397 بازرگان گرجستان 84254900 ساير جهارچرخهاي بالاکشنده که در جاي ديگرمذکور نباشند 8,500 5,968,268,800 Rls. 67,600 $
6 8 1397 بازرگان گرجستان 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 23,028 5,803,056,000 Rls. 138,168 $
7 10 1397 بازرگان گرجستان 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 16,500 5,668,752,000 Rls. 68,000 $
8 8 1397 بازرگان گرجستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 152,110 4,705,311,395 Rls. 64,227 $
9 12 1397 بازرگان گرجستان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 46,930 4,517,989,228 Rls. 50,304 $
10 4 1397 بازرگان گرجستان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 70,885 3,934,666,750 Rls. 92,150 $
11 2 1397 بازرگان گرجستان 27101950 روغن صنعتي 170,205 3,613,008,000 Rls. 86,024 $
12 10 1397 بازرگان گرجستان 55099900 ساير نخها، از الياف غيريکسره سنتتيک، مخلوط باالياف غير مذكور در جاي ديگر غير خرده فروشي غير از نخ دوخت 7,307 3,450,586,300 Rls. 36,820 $
13 8 1397 بازرگان گرجستان 54072020 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنوار يا اشکال همانند ازپلي پروپيلن غير مذکور در جاي ديگر 20,300 3,403,701,000 Rls. 39,524 $
14 3 1397 بازرگان گرجستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 72,060 2,857,385,785 Rls. 67,914 $
15 12 1397 بازرگان گرجستان 27101950 روغن صنعتي 67,275 2,733,747,121 Rls. 31,619 $
16 10 1397 بازرگان گرجستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 70,252 2,468,312,731 Rls. 26,512 $
17 8 1397 بازرگان گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 350,120 2,427,987,312 Rls. 35,560 $
18 4 1397 بازرگان گرجستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 117,750 2,380,434,000 Rls. 55,931 $
19 10 1397 بازرگان گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 327,630 2,226,152,256 Rls. 26,704 $
20 9 1397 بازرگان گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 235,320 2,163,027,498 Rls. 24,798 $
21 9 1397 بازرگان گرجستان 69022090 آجر، بلوكه، چهارگوش ساختماني سراميکي همانند نسوزکه حاوي بيش از50% وزني ا لومين ياسيليس غير مذکور در جاي ديگر 41,000 2,115,208,000 Rls. 25,670 $
22 2 1397 بازرگان گرجستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 48,040 1,901,558,400 Rls. 45,276 $
23 10 1397 بازرگان گرجستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,207 1,868,770,815 Rls. 19,941 $
24 8 1397 بازرگان گرجستان 27101910 روغن موتور 79,770 1,711,956,300 Rls. 28,092 $
25 9 1397 بازرگان گرجستان 27101910 روغن موتور 35,169 1,650,199,264 Rls. 18,467 $
26 7 1397 بازرگان گرجستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 83,208 1,643,838,000 Rls. 39,139 $
27 5 1397 بازرگان گرجستان 27101940 روغن پايه معدني 98,290 1,612,674,000 Rls. 38,397 $
28 7 1397 بازرگان گرجستان 27101950 روغن صنعتي 88,191 1,554,336,000 Rls. 37,008 $
29 5 1397 بازرگان گرجستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 46,500 1,505,250,000 Rls. 35,000 $
30 1 1397 بازرگان گرجستان 27101950 روغن صنعتي 89,350 1,400,025,354 Rls. 37,086 $
31 5 1397 بازرگان گرجستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 23,500 1,328,925,000 Rls. 30,550 $
32 8 1397 بازرگان گرجستان 27101950 روغن صنعتي 67,275 1,327,998,000 Rls. 31,619 $
33 3 1397 بازرگان گرجستان 27101950 روغن صنعتي 87,160 1,235,361,734 Rls. 29,338 $
34 4 1397 بازرگان گرجستان 27101950 روغن صنعتي 66,560 1,157,056,810 Rls. 27,104 $
35 10 1397 بازرگان گرجستان 69074090 ک ک ک سایر 86,184 1,142,253,528 Rls. 13,713 $
36 6 1397 بازرگان گرجستان 27101950 روغن صنعتي 66,705 1,141,560,000 Rls. 27,180 $
37 5 1397 بازرگان گرجستان 27101950 روغن صنعتي 104,365 1,132,094,432 Rls. 25,955 $
38 8 1397 بازرگان گرجستان 69074090 ک ک ک سایر 107,406 1,019,408,880 Rls. 24,272 $
39 4 1397 بازرگان گرجستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 23,500 1,000,160,000 Rls. 23,500 $
40 6 1397 بازرگان گرجستان 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج، گرم نورد، گرم کشيده ياگرم ا کسترودشده که در جاي ديگرذکرنشده. 47,000 987,000,000 Rls. 23,500 $
41 7 1397 بازرگان گرجستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 45,350 967,302,000 Rls. 23,031 $
42 1 1397 بازرگان گرجستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 24,010 950,409,600 Rls. 22,629 $
43 6 1397 بازرگان گرجستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 22,500 945,000,000 Rls. 22,500 $
44 10 1397 بازرگان گرجستان 27101910 روغن موتور 14,621 906,551,328 Rls. 9,975 $
45 12 1397 بازرگان گرجستان 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 4,416 898,131,379 Rls. 9,715 $
46 2 1397 بازرگان گرجستان 68029390 ساير سنگ خارا به غير از پوليش داده شده، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 44,300 841,680,000 Rls. 20,040 $
47 4 1397 بازرگان گرجستان 27101910 روغن موتور 21,947 833,501,760 Rls. 19,488 $
48 11 1397 بازرگان گرجستان 27101910 روغن موتور 16,638 833,397,969 Rls. 9,519 $
49 7 1397 بازرگان گرجستان 69074090 ک ک ک سایر 102,100 820,276,800 Rls. 19,530 $
50 7 1397 بازرگان گرجستان 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 22,280 790,784,000 Rls. 18,828 $
51 4 1397 بازرگان گرجستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 48,000 781,615,000 Rls. 18,200 $
52 12 1397 بازرگان گرجستان 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 22,500 759,276,800 Rls. 8,600 $
53 12 1397 بازرگان گرجستان 27101910 روغن موتور 21,025 738,551,094 Rls. 7,989 $
54 12 1397 بازرگان گرجستان 34031990 سايرفرآورده هاي روان کننده ضدزنگ با کمتر از 70درصد وزني روغن نفتي يامعدني -روان کننده سيليکوني 7,327 732,094,790 Rls. 8,468 $
55 6 1397 بازرگان گرجستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 34,697 716,100,000 Rls. 17,050 $
56 5 1397 بازرگان گرجستان 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 43,360 701,346,880 Rls. 16,476 $
57 5 1397 بازرگان گرجستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 35,230 652,047,010 Rls. 14,789 $
58 2 1397 بازرگان گرجستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 22,000 609,840,000 Rls. 14,520 $
59 4 1397 بازرگان گرجستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 20,000 553,280,000 Rls. 13,000 $
60 6 1397 بازرگان گرجستان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 23,800 499,800,000 Rls. 11,900 $
61 5 1397 بازرگان گرجستان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 23,250 488,250,000 Rls. 11,625 $
62 5 1397 بازرگان گرجستان 27101910 روغن موتور 15,580 467,089,460 Rls. 10,594 $
63 7 1397 بازرگان گرجستان 29031500 1،2 -دي کلروا تان (اتيلن دي کلريد) 151,000 443,520,000 Rls. 10,560 $
64 4 1397 بازرگان گرجستان 08061000 انگور تازه 17,000 436,254,000 Rls. 10,200 $
65 5 1397 بازرگان گرجستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 24,000 421,248,000 Rls. 9,600 $
66 8 1397 بازرگان گرجستان 70193910 پشم شيشه 4,000 419,175,000 Rls. 4,868 $
67 7 1397 بازرگان گرجستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 3,440 404,544,000 Rls. 9,632 $
68 8 1397 بازرگان گرجستان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 19,500 401,532,495 Rls. 4,685 $
69 10 1397 بازرگان گرجستان 42021900 رختدا ن، چمدا ن، کيف برک، کيف ا سناد، کيف مدرسه که در جاي ديگر مذکور نباشند 910 392,290,990 Rls. 4,186 $
70 4 1397 بازرگان گرجستان 68029390 ساير سنگ خارا به غير از پوليش داده شده، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 24,500 386,046,320 Rls. 9,092 $
71 3 1397 بازرگان گرجستان 27101940 روغن پايه معدني 22,620 382,458,960 Rls. 9,048 $
72 7 1397 بازرگان گرجستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 24,000 372,960,000 Rls. 8,880 $
73 5 1397 بازرگان گرجستان 69074090 ک ک ک سایر 58,750 366,744,000 Rls. 8,732 $
74 2 1397 بازرگان گرجستان 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 120,970 356,622,000 Rls. 8,491 $
75 3 1397 بازرگان گرجستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 28,245 355,824,000 Rls. 8,472 $
76 6 1397 بازرگان گرجستان 39211200 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 3,115 340,158,000 Rls. 8,099 $
77 9 1397 بازرگان گرجستان 27101920 گريس 8,760 319,508,736 Rls. 3,504 $
78 3 1397 بازرگان گرجستان 27101910 روغن موتور 16,182 319,410,000 Rls. 7,605 $
79 4 1397 بازرگان گرجستان 69049000 آجرمجوف، آجرسقف پوش و اشياء همانند ا زسرا ميک. 23,000 293,664,000 Rls. 6,900 $
80 7 1397 بازرگان گرجستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 165,000 259,224,000 Rls. 6,172 $
81 6 1397 بازرگان گرجستان 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 450 252,000,000 Rls. 6,000 $
82 6 1397 بازرگان گرجستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 44,800 235,830,000 Rls. 5,615 $
83 2 1397 بازرگان گرجستان 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 23,800 234,318,000 Rls. 5,579 $
84 4 1397 بازرگان گرجستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 22,490 210,083,588 Rls. 4,948 $
85 2 1397 بازرگان گرجستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 10,680 201,600,000 Rls. 4,800 $
86 6 1397 بازرگان گرجستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 21,570 199,735,200 Rls. 4,756 $
87 11 1397 بازرگان گرجستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 48,000 193,353,600 Rls. 2,400 $
88 1 1397 بازرگان گرجستان 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 72,700 193,039,400 Rls. 4,914 $
89 6 1397 بازرگان گرجستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 10,960 178,122,000 Rls. 4,241 $
90 4 1397 بازرگان گرجستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 96,000 163,430,400 Rls. 3,840 $
91 6 1397 بازرگان گرجستان 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 47,880 140,154,000 Rls. 3,337 $
92 6 1397 بازرگان گرجستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 95,210 139,944,000 Rls. 3,332 $
93 11 1397 بازرگان گرجستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 3,450 120,820,380 Rls. 1,380 $
94 6 1397 بازرگان گرجستان 27101920 گريس 7,140 119,952,000 Rls. 2,856 $
95 9 1397 بازرگان گرجستان 29031500 1،2 -دي کلروا تان (اتيلن دي کلريد) 19,500 116,979,135 Rls. 1,420 $
96 1 1397 بازرگان گرجستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 11,000 114,178,580 Rls. 3,019 $
97 5 1397 بازرگان گرجستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد 2,800 109,700,000 Rls. 2,500 $
98 10 1397 بازرگان گرجستان 84604000 ماشين هاي هموا رکردن ياصاف کردن، براي کار بر روي فلز 150 104,585,940 Rls. 1,116 $
99 4 1397 بازرگان گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,500 101,285,000 Rls. 2,350 $
100 2 1397 بازرگان گرجستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 46,840 98,364,000 Rls. 2,342 $
مجموع کل
144,390,007,651 ريال
مجموع کل
2,384,335 دلار