آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 3,380,674 113,801,184,115 Rls. 1,281,188 $
2 11 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 2,740,218 45,079,439,771 Rls. 541,594 $
3 12 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 416,490 19,697,089,380 Rls. 227,820 $
4 10 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 100,000 18,955,300,000 Rls. 200,000 $
5 10 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 870,859 14,426,563,076 Rls. 173,178 $
6 11 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 132,900 14,230,002,560 Rls. 159,840 $
7 12 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 328,278 11,277,009,700 Rls. 127,940 $
8 11 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 133,908 7,535,547,589 Rls. 88,832 $
9 2 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 161,168 5,753,748,000 Rls. 136,994 $
10 11 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 94,230 3,920,525,360 Rls. 48,663 $
11 12 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 86,205 3,084,717,405 Rls. 34,795 $
12 9 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 44,200 2,759,268,510 Rls. 33,486 $
13 2 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 46,198 2,522,394,000 Rls. 60,057 $
14 10 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 22,100 2,445,585,779 Rls. 29,393 $
15 12 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 69,000 2,423,934,120 Rls. 26,220 $
16 11 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 165,000 2,371,455,900 Rls. 29,700 $
17 11 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 08105000 کيوي، تازه 43,680 2,362,433,189 Rls. 29,587 $
18 8 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 68,563 2,208,276,000 Rls. 33,790 $
19 8 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 45,975 2,077,908,000 Rls. 49,474 $
20 10 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 08105000 کيوي، تازه 62,679 1,967,945,916 Rls. 21,972 $
21 11 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 33,700 1,741,140,888 Rls. 19,307 $
22 10 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 07031000 پياز و موسير 93,471 1,725,206,280 Rls. 18,840 $
23 9 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 08105000 کيوي، تازه 43,400 1,556,899,360 Rls. 17,360 $
24 8 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 08105000 کيوي، تازه 62,010 1,382,178,000 Rls. 15,907 $
25 2 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 18,112 992,250,000 Rls. 23,625 $
26 10 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 07122000 ک پیاز/سبزيجات خشكکشده، حتي بريدهکشده به قطعات يا قاچکشده يا خرده شده يا كوبيده يا ساييده شده، اما آماده نشده به نحوي ديگر. 46,000 862,178,000 Rls. 9,200 $
27 11 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 07031000 پياز و موسير 48,190 843,816,538 Rls. 9,638 $
28 8 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 21,000 719,871,600 Rls. 8,400 $
29 7 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 22,771 669,480,000 Rls. 15,940 $
30 12 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 10,235 417,851,996 Rls. 4,694 $
31 10 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 11,170 314,038,965 Rls. 3,351 $
32 11 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 8,500 286,180,090 Rls. 3,285 $
33 12 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 25151110 ک کک ک مرمر 23,510 265,086,608 Rls. 3,056 $
34 12 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 07082000 لوبيا، تازه يا سرد کرده گونهphaselous، گونه vigna 5,465 226,085,826 Rls. 2,489 $
35 12 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 5,960 187,364,880 Rls. 2,160 $
36 12 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 25151190 ک کک ک مرمریت 15,680 176,782,234 Rls. 2,038 $
37 11 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40% به هم فشرده نشده 25,800 164,804,208 Rls. 1,882 $
38 12 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 08071100 هندوا نه، تازه 5,000 155,626,200 Rls. 1,800 $
39 11 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 07082000 لوبيا، تازه يا سرد کرده گونهphaselous، گونه vigna 4,300 133,034,910 Rls. 1,515 $
40 12 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 07032000 سير 1,150 69,394,400 Rls. 800 $
41 10 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 2,610 61,102,180 Rls. 652 $
42 11 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 2,400 59,906,160 Rls. 720 $
43 10 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 07082000 لوبيا، تازه يا سرد کرده گونهphaselous، گونه vigna 2,065 48,356,940 Rls. 516 $
44 10 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 953 28,583,075 Rls. 305 $
45 10 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 08071100 هندوا نه، تازه 1,895 26,615,060 Rls. 284 $
46 11 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 08071100 هندوا نه، تازه 2,000 24,960,900 Rls. 300 $
47 10 1397 بازرگان جمهوري عربي سوريه 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 644 18,086,995 Rls. 193 $
مجموع کل
292,057,210,663 ريال
مجموع کل
3,502,781 دلار
[1]