آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 بازرگان ترکيه 27111190 گاز طبيعي مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 4,587,595,350 73,156,700,000,000 Rls. 829,328,209 $
2 10 1397 بازرگان ترکيه 08023100 گردوي معمولي با پوست سخت، تازه يا خشك كرده 1,030,884 383,509,910,096 Rls. 4,123,536 $
3 10 1397 بازرگان ترکيه 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,320,000 276,335,984,332 Rls. 3,003,720 $
4 12 1397 بازرگان ترکيه 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 2,959,000 270,417,702,445 Rls. 3,069,102 $
5 11 1397 بازرگان ترکيه 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 2,073,500 168,409,139,055 Rls. 2,021,395 $
6 11 1397 بازرگان ترکيه 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,529,000 136,323,235,628 Rls. 1,603,510 $
7 3 1397 بازرگان ترکيه 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 2,614,746 110,383,666,895 Rls. 2,620,555 $
8 10 1397 بازرگان ترکيه 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 1,284,250 109,166,635,792 Rls. 1,309,954 $
9 12 1397 بازرگان ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 165,584 99,197,996,548 Rls. 1,138,830 $
10 12 1397 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغير از حنا و وسمه غير مذكور در جاي ديگر 3,459,279 93,625,522,934 Rls. 1,056,712 $
11 9 1397 بازرگان ترکيه 85446090 ساير هادي هاي برق براي ولتاژ بيش از 1000 ولت غير مذکور در جاي ديگر 110,040 87,361,636,320 Rls. 990,360 $
12 11 1397 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغير از حنا و وسمه غير مذكور در جاي ديگر 3,168,099 81,908,667,287 Rls. 974,155 $
13 9 1397 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغير از حنا و وسمه غير مذكور در جاي ديگر 3,491,264 78,034,997,938 Rls. 899,898 $
14 8 1397 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغير از حنا و وسمه غير مذكور در جاي ديگر 4,056,401 73,588,206,651 Rls. 1,067,867 $
15 12 1397 بازرگان ترکيه 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 866,250 72,436,276,768 Rls. 824,208 $
16 11 1397 بازرگان ترکيه 07031000 پياز و موسير 3,564,865 71,389,040,867 Rls. 848,559 $
17 12 1397 بازرگان ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,474,453 69,915,235,338 Rls. 803,546 $
18 9 1397 بازرگان ترکيه 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 616,000 67,831,139,358 Rls. 794,427 $
19 10 1397 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغير از حنا و وسمه غير مذكور در جاي ديگر 2,283,272 63,763,727,811 Rls. 699,447 $
20 12 1397 بازرگان ترکيه 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 845,876 61,402,553,463 Rls. 694,865 $
21 11 1397 بازرگان ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 114,152 60,137,247,132 Rls. 686,882 $
22 2 1397 بازرگان ترکيه 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 1,247,286 58,346,760,888 Rls. 1,389,542 $
23 12 1397 بازرگان ترکيه 40151920 دستكش معاينه 113,061 56,664,754,494 Rls. 627,760 $
24 2 1397 بازرگان ترکيه 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 3,715,622 56,140,518,000 Rls. 1,336,679 $
25 2 1397 بازرگان ترکيه 08071100 هندوا نه، تازه 6,914,237 45,591,151,608 Rls. 1,085,503 $
26 9 1397 بازرگان ترکيه 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 462,000 44,111,450,821 Rls. 529,633 $
27 3 1397 بازرگان ترکيه 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 2,979,065 44,110,479,230 Rls. 1,046,987 $
28 2 1397 بازرگان ترکيه 76012000 آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده. 483,920 43,370,749,296 Rls. 1,032,637 $
29 11 1397 بازرگان ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,031,660 41,503,278,925 Rls. 513,533 $
30 12 1397 بازرگان ترکيه 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 212,170 40,150,240,800 Rls. 456,600 $
31 1 1397 بازرگان ترکيه 08071100 هندوا نه، تازه 5,963,038 39,364,809,271 Rls. 967,676 $
32 12 1397 بازرگان ترکيه 84379090 ساير 58,516 37,866,990,952 Rls. 409,612 $
33 12 1397 بازرگان ترکيه 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 1,033,482 37,448,906,116 Rls. 410,914 $
34 12 1397 بازرگان ترکيه 08071100 هندوا نه، تازه 1,079,584 37,425,858,945 Rls. 415,655 $
35 2 1397 بازرگان ترکيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 814,289 36,228,990,000 Rls. 862,595 $
36 12 1397 بازرگان ترکيه 08105000 کيوي، تازه 665,943 35,982,965,423 Rls. 408,083 $
37 9 1397 بازرگان ترکيه 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 618,167 35,220,870,773 Rls. 403,977 $
38 10 1397 بازرگان ترکيه 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 359,900 35,143,125,000 Rls. 375,000 $
39 11 1397 بازرگان ترکيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 272,093 33,367,267,419 Rls. 389,784 $
40 4 1397 بازرگان ترکيه 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 704,658 33,295,809,420 Rls. 782,520 $
41 8 1397 بازرگان ترکيه 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 286,000 31,118,587,038 Rls. 363,115 $
42 9 1397 بازرگان ترکيه 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 88,564 30,643,088,704 Rls. 357,741 $
43 12 1397 بازرگان ترکيه 07031000 پياز و موسير 855,660 30,318,101,095 Rls. 341,939 $
44 11 1397 بازرگان ترکيه 08023100 گردوي معمولي با پوست سخت، تازه يا خشك كرده 1,102,400 30,124,109,480 Rls. 341,220 $
45 12 1397 بازرگان ترکيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 280,990 29,902,860,612 Rls. 338,914 $
46 4 1397 بازرگان ترکيه 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 378,010 29,565,728,010 Rls. 691,413 $
47 2 1397 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغير از حنا و وسمه غير مذكور در جاي ديگر 2,741,873 29,466,108,000 Rls. 701,574 $
48 12 1397 بازرگان ترکيه 39202070 متالايز چاپ نشده ازپليمرهاي پروپيلن 165,880 28,840,906,349 Rls. 325,952 $
49 2 1397 بازرگان ترکيه 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 505,254 28,102,032,000 Rls. 669,096 $
50 5 1397 بازرگان ترکيه 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 767,740 27,636,877,760 Rls. 638,823 $
51 12 1397 بازرگان ترکيه 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 711,284 27,409,161,008 Rls. 309,900 $
52 9 1397 بازرگان ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 764,440 26,283,283,195 Rls. 300,979 $
53 11 1397 بازرگان ترکيه 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 45,993 25,937,660,364 Rls. 324,842 $
54 10 1397 بازرگان ترکيه 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 397,094 25,251,402,331 Rls. 281,792 $
55 12 1397 بازرگان ترکيه 08023100 گردوي معمولي با پوست سخت، تازه يا خشك كرده 871,000 24,924,472,200 Rls. 276,900 $
56 4 1397 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغير از حنا و وسمه غير مذكور در جاي ديگر 2,371,461 24,884,370,350 Rls. 582,829 $
57 10 1397 بازرگان ترکيه 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 114,900 24,742,668,200 Rls. 265,400 $
58 7 1397 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغير از حنا و وسمه غير مذكور در جاي ديگر 1,968,787 24,723,407,000 Rls. 588,652 $
59 9 1397 بازرگان ترکيه 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 165,200 24,261,023,478 Rls. 277,293 $
60 11 1397 بازرگان ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 228,250 24,197,887,072 Rls. 278,778 $
61 11 1397 بازرگان ترکيه 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 120,300 23,685,796,000 Rls. 271,807 $
62 10 1397 بازرگان ترکيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 186,421 22,396,881,827 Rls. 241,015 $
63 4 1397 بازرگان ترکيه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 607,575 22,227,159,400 Rls. 519,452 $
64 9 1397 بازرگان ترکيه 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 738,725 21,203,512,497 Rls. 245,530 $
65 12 1397 بازرگان ترکيه 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 264,000 20,790,764,544 Rls. 235,488 $
66 6 1397 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغير از حنا و وسمه غير مذكور در جاي ديگر 1,978,167 20,781,348,000 Rls. 494,794 $
67 11 1397 بازرگان ترکيه 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 55,851 20,366,740,328 Rls. 252,802 $
68 12 1397 بازرگان ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 621,515 20,314,239,364 Rls. 230,610 $
69 10 1397 بازرگان ترکيه 25292100 اسپات فلوئور داراي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 1,800,030 20,297,029,863 Rls. 219,243 $
70 11 1397 بازرگان ترکيه 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 322,763 20,275,578,564 Rls. 238,512 $
71 1 1397 بازرگان ترکيه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 259,970 20,225,393,420 Rls. 519,940 $
72 3 1397 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغير از حنا و وسمه غير مذكور در جاي ديگر 1,893,946 19,856,047,216 Rls. 471,120 $
73 10 1397 بازرگان ترکيه 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 46,241 19,659,657,092 Rls. 235,829 $
74 12 1397 بازرگان ترکيه 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 233,750 19,435,801,749 Rls. 224,283 $
75 9 1397 بازرگان ترکيه 27101910 روغن موتور 398,697 18,636,298,162 Rls. 211,549 $
76 1 1397 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغير از حنا و وسمه غير مذكور در جاي ديگر 1,833,336 18,141,075,131 Rls. 473,428 $
77 8 1397 بازرگان ترکيه 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 412,746 17,487,905,653 Rls. 224,560 $
78 7 1397 بازرگان ترکيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 513,864 17,311,290,908 Rls. 412,174 $
79 9 1397 بازرگان ترکيه 39201050 صفحه، ورق ياتيغه ا سترچ از پليمرهاي اتيلن 119,330 16,904,598,277 Rls. 193,566 $
80 8 1397 بازرگان ترکيه 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 174,070 16,858,489,769 Rls. 223,357 $
81 8 1397 بازرگان ترکيه 27101910 روغن موتور 461,951 15,903,067,304 Rls. 250,439 $
82 12 1397 بازرگان ترکيه 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 476,731 15,755,044,350 Rls. 177,340 $
83 12 1397 بازرگان ترکيه 39206200 صفحه، ورق،..ازپلي اتيلن ترفتالات، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه يا جورنشده با مواد ديگر 108,889 15,531,234,359 Rls. 170,970 $
84 5 1397 بازرگان ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغير از حنا و وسمه غير مذكور در جاي ديگر 1,437,524 15,381,149,260 Rls. 355,441 $
85 12 1397 بازرگان ترکيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 112,910 14,857,290,000 Rls. 166,775 $
86 1 1397 بازرگان ترکيه 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 1,041,500 14,787,058,400 Rls. 501,460 $
87 9 1397 بازرگان ترکيه 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 424,153 14,549,277,076 Rls. 166,204 $
88 10 1397 بازرگان ترکيه 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 441,999 14,367,956,192 Rls. 159,643 $
89 10 1397 بازرگان ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 432,563 14,289,628,183 Rls. 150,137 $
90 8 1397 بازرگان ترکيه 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 707,335 14,249,123,215 Rls. 207,465 $
91 11 1397 بازرگان ترکيه 39202070 متالايز چاپ نشده ازپليمرهاي پروپيلن 96,469 13,597,639,132 Rls. 165,373 $
92 11 1397 بازرگان ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 213,170 13,244,041,171 Rls. 149,712 $
93 11 1397 بازرگان ترکيه 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 49,300 13,132,650,000 Rls. 150,000 $
94 6 1397 بازرگان ترکيه 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 945,331 12,653,096,400 Rls. 301,264 $
95 10 1397 بازرگان ترکيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 416,097 12,513,935,760 Rls. 145,940 $
96 10 1397 بازرگان ترکيه 27101910 روغن موتور 240,598 12,490,768,391 Rls. 136,152 $
97 12 1397 بازرگان ترکيه 63053900 جوا ل وکيسه براي بسته بندي، ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي، غير مذکور در جاي ديگر 86,020 12,168,930,000 Rls. 135,000 $
98 11 1397 بازرگان ترکيه 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 757,835 12,046,883,467 Rls. 149,749 $
99 11 1397 بازرگان ترکيه 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 338,688 11,939,393,340 Rls. 140,249 $
100 12 1397 بازرگان ترکيه 27101910 روغن موتور 226,183 11,779,216,718 Rls. 134,613 $
مجموع کل
77,603,600,224,767 ريال
مجموع کل
890,314,567 دلار