آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 اينچه برون قطر 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 426,830 33,687,695,560 Rls. 853,660 $
2 2 1397 اينچه برون قطر 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 356,240 29,924,160,000 Rls. 712,480 $
3 3 1397 اينچه برون قطر 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 82,920 6,984,123,960 Rls. 165,840 $
4 4 1397 اينچه برون قطر 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 88,860 6,699,255,000 Rls. 157,258 $
5 6 1397 اينچه برون قطر 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 82,095 5,336,058,000 Rls. 127,049 $
6 3 1397 اينچه برون قطر 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 20,600 303,396,800 Rls. 7,210 $
مجموع کل
82,934,689,320 ريال
مجموع کل
2,023,497 دلار
[1]