آمار کل " صادرات به" کشور (سایر کشورهای خارجی) گمرک (اهواز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 اهواز سایر کشورهای خارجی 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 988,800 464,472,190,488 Rls. 5,293,701 $
2 10 1397 اهواز سایر کشورهای خارجی 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 80,000 34,558,715,581 Rls. 414,552 $
3 10 1397 اهواز سایر کشورهای خارجی 84151090 ساير ماشينها و دستگاه هاي تهويه مطبوع از نوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 116,600 16,648,685,964 Rls. 199,711 $
مجموع کل
515,679,592,033 ريال
مجموع کل
5,907,964 دلار
[1]