آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 اميرآباد قزاقستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 47,904,504 77,395,473,680 Rls. 1,799,399 $
2 3 1397 اميرآباد قزاقستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 30,703,053 49,131,708,227 Rls. 1,166,348 $
3 4 1397 اميرآباد قزاقستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 29,376,130 47,210,735,900 Rls. 1,106,379 $
4 1 1397 اميرآباد قزاقستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 28,080,228 42,619,483,617 Rls. 1,055,220 $
5 2 1397 اميرآباد قزاقستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 26,191,051 42,216,300,000 Rls. 1,005,150 $
6 4 1397 اميرآباد قزاقستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 37,454 6,361,187,360 Rls. 149,816 $
7 4 1397 اميرآباد قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,356,278 6,266,007,650 Rls. 147,034 $
8 5 1397 اميرآباد قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,229,349 5,956,491,480 Rls. 139,007 $
9 1 1397 اميرآباد قزاقستان 08081000 سيب، تازه 562,894 5,782,944,846 Rls. 149,728 $
10 2 1397 اميرآباد قزاقستان 08081000 سيب، تازه 498,712 5,318,376,000 Rls. 126,628 $
11 1 1397 اميرآباد قزاقستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 53,900 4,527,600,000 Rls. 107,800 $
12 5 1397 اميرآباد قزاقستان 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 72,000 4,505,466,760 Rls. 102,677 $
13 5 1397 اميرآباد قزاقستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 128,000 4,300,800,000 Rls. 102,400 $
14 2 1397 اميرآباد قزاقستان 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 108,676 3,195,066,000 Rls. 76,073 $
15 5 1397 اميرآباد قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 81,000 3,061,800,000 Rls. 72,900 $
16 2 1397 اميرآباد قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,145,070 2,904,510,000 Rls. 69,155 $
17 3 1397 اميرآباد قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,013,343 2,681,280,000 Rls. 63,840 $
18 2 1397 اميرآباد قزاقستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 24,960 2,620,800,000 Rls. 62,400 $
19 1 1397 اميرآباد قزاقستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 72,000 2,116,800,000 Rls. 50,400 $
20 1 1397 اميرآباد قزاقستان 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 73,000 1,925,805,700 Rls. 51,100 $
21 1 1397 اميرآباد قزاقستان 95089010 چرخ و فلك، تاب، تئاتر سيار 21,909 1,657,196,760 Rls. 43,818 $
22 4 1397 اميرآباد قزاقستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 46,700 1,625,451,520 Rls. 38,192 $
23 5 1397 اميرآباد قزاقستان 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 15,700 1,377,832,000 Rls. 31,400 $
24 3 1397 اميرآباد قزاقستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 89,000 1,121,400,000 Rls. 26,700 $
25 3 1397 اميرآباد قزاقستان 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 68,922 1,065,204,000 Rls. 25,200 $
26 2 1397 اميرآباد قزاقستان 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 109,000 887,544,000 Rls. 21,132 $
27 3 1397 اميرآباد قزاقستان 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 44,896 832,608,000 Rls. 19,824 $
28 5 1397 اميرآباد قزاقستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 9,460 725,985,940 Rls. 16,466 $
29 2 1397 اميرآباد قزاقستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 23,000 676,200,000 Rls. 16,100 $
30 5 1397 اميرآباد قزاقستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 25,770 672,597,000 Rls. 15,462 $
31 3 1397 اميرآباد قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 47,000 592,704,000 Rls. 14,112 $
32 1 1397 اميرآباد قزاقستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 5,370 507,733,500 Rls. 13,425 $
33 4 1397 اميرآباد قزاقستان 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 2,263 480,694,300 Rls. 11,153 $
34 4 1397 اميرآباد قزاقستان 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 16,545 438,691,890 Rls. 10,257 $
35 1 1397 اميرآباد قزاقستان 84031000 ديگ هاي آب گرم براي حرا رت مرکزي 3,750 425,475,000 Rls. 11,250 $
36 5 1397 اميرآباد قزاقستان 40070000 نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده 3,100 410,037,000 Rls. 9,300 $
37 1 1397 اميرآباد قزاقستان 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 31,500 356,142,150 Rls. 9,450 $
38 3 1397 اميرآباد قزاقستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,700 312,021,000 Rls. 7,400 $
39 2 1397 اميرآباد قزاقستان 08071100 هندوا نه، تازه 48,000 302,400,000 Rls. 7,200 $
40 4 1397 اميرآباد قزاقستان 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 650 300,019,100 Rls. 6,961 $
41 3 1397 اميرآباد قزاقستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 6,420 284,445,090 Rls. 6,746 $
42 4 1397 اميرآباد قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 17,220 241,360,000 Rls. 5,600 $
43 1 1397 اميرآباد قزاقستان 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 8,250 207,900,000 Rls. 4,950 $
44 4 1397 اميرآباد قزاقستان 40070000 نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده 1,700 207,006,800 Rls. 4,840 $
45 3 1397 اميرآباد قزاقستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 2,350 198,175,500 Rls. 4,700 $
46 5 1397 اميرآباد قزاقستان 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 2,000 176,360,000 Rls. 4,000 $
47 4 1397 اميرآباد قزاقستان 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 14,145 142,704,100 Rls. 3,311 $
48 3 1397 اميرآباد قزاقستان 57049090 ساير كفپوش ها بافته نشده يا پرزبافي نشده بجز آن هايي كه مساحت حداكثر 3% مترمربع و از نمد باشد 790 133,241,400 Rls. 3,160 $
49 2 1397 اميرآباد قزاقستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 1,570 131,880,000 Rls. 3,140 $
50 5 1397 اميرآباد قزاقستان 25202000 گچ 143,450 120,498,000 Rls. 2,869 $
51 3 1397 اميرآباد قزاقستان 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 829 105,125,490 Rls. 2,487 $
52 2 1397 اميرآباد قزاقستان 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 1,700 61,740,000 Rls. 1,470 $
53 4 1397 اميرآباد قزاقستان 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 2,350 57,064,400 Rls. 1,324 $
54 3 1397 اميرآباد قزاقستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 2,000 50,571,600 Rls. 1,200 $
55 2 1397 اميرآباد قزاقستان 44092900 چوب از ساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كار شده باشد 1,800 46,368,000 Rls. 1,104 $
56 3 1397 اميرآباد قزاقستان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري). 613 43,764,000 Rls. 1,042 $
57 5 1397 اميرآباد قزاقستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 440 38,614,400 Rls. 880 $
58 2 1397 اميرآباد قزاقستان 69074090 ک ک ک سایر 3,330 30,240,000 Rls. 720 $
59 4 1397 اميرآباد قزاقستان 85011090 سايرالکترو موتورها به قدرت حداكثر 37.5 وات بجز با جريان متناوب و ياجريان مستقيم 12و24 ولت 220 29,981,770 Rls. 701 $
60 4 1397 اميرآباد قزاقستان 84139200 اجزاءو قطعات بالابرهاي آبگونها 425 25,020,450 Rls. 585 $
61 4 1397 اميرآباد قزاقستان 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دار و قابل يدك كش سوا رشده ا ند، غير مذکور در جاي ديگر 170 25,020,450 Rls. 585 $
62 2 1397 اميرآباد قزاقستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 1,650 24,234,000 Rls. 577 $
63 4 1397 اميرآباد قزاقستان 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 140 21,981,000 Rls. 510 $
64 2 1397 اميرآباد قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 1,610 21,630,000 Rls. 515 $
65 4 1397 اميرآباد قزاقستان 25202000 گچ 23,600 20,041,120 Rls. 472 $
66 3 1397 اميرآباد قزاقستان 69074090 ک ک ک سایر 1,975 19,740,090 Rls. 467 $
67 4 1397 اميرآباد قزاقستان 22029990 --- ساير 1,845 19,497,038 Rls. 461 $
68 4 1397 اميرآباد قزاقستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 50 18,533,000 Rls. 430 $
69 2 1397 اميرآباد قزاقستان 94034000 مبل هاي چوبي از انواعي که در آشپزخانه مورد استفاده قرار مي گيرند 90 11,340,000 Rls. 270 $
70 2 1397 اميرآباد قزاقستان 48142000 كاغذ ديواري و پوششهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايه اي از ماده پلاستيكي، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئين شده باشد. 180 9,324,000 Rls. 222 $
مجموع کل
337,389,976,078 ريال
مجموع کل
8,017,594 دلار
[1]