آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 اصفهان گرجستان 69073000 ک ک مکعب­های موزائیک­ کاری و همانند، به استثنای آنهایی که مشمول شماره فرعی 40 6907 می­شوند. 986,890 8,124,354,848 Rls. 192,765 $
2 2 1397 اصفهان گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 887,196 6,455,487,360 Rls. 153,702 $
3 9 1397 اصفهان گرجستان 27101910 روغن موتور 175,320 6,254,672,608 Rls. 70,128 $
4 3 1397 اصفهان گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 567,130 5,200,415,504 Rls. 123,427 $
5 12 1397 اصفهان گرجستان 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 28,780 5,174,282,480 Rls. 57,560 $
6 10 1397 اصفهان گرجستان 69074090 ک ک ک سایر 260,930 5,114,833,804 Rls. 54,148 $
7 10 1397 اصفهان گرجستان 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 17,777 5,001,840,000 Rls. 60,000 $
8 7 1397 اصفهان گرجستان 27101910 روغن موتور 285,900 4,803,120,000 Rls. 114,360 $
9 5 1397 اصفهان گرجستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 23,750 4,793,890,000 Rls. 109,250 $
10 11 1397 اصفهان گرجستان 27101910 روغن موتور 131,103 4,591,349,542 Rls. 52,442 $
11 8 1397 اصفهان گرجستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 42,680 4,481,400,000 Rls. 106,700 $
12 10 1397 اصفهان گرجستان 27101910 روغن موتور 109,540 4,292,259,176 Rls. 43,816 $
13 4 1397 اصفهان گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 473,400 4,262,779,400 Rls. 99,552 $
14 1 1397 اصفهان گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 539,720 4,049,441,207 Rls. 103,027 $
15 8 1397 اصفهان گرجستان 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 18,190 3,752,824,375 Rls. 42,805 $
16 6 1397 اصفهان گرجستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 59,265 3,688,986,000 Rls. 87,833 $
17 9 1397 اصفهان گرجستان 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 14,300 3,614,533,760 Rls. 39,640 $
18 10 1397 اصفهان گرجستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 47,860 3,341,408,325 Rls. 35,655 $
19 5 1397 اصفهان گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 355,320 3,288,164,240 Rls. 76,499 $
20 9 1397 اصفهان گرجستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 47,930 3,141,965,030 Rls. 35,708 $
21 8 1397 اصفهان گرجستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 24,040 2,975,851,500 Rls. 33,943 $
22 11 1397 اصفهان گرجستان 72164010 با بلندي 80 ميلي­متر و حداکثر 160 ميلي­متر 95,940 2,972,175,505 Rls. 33,736 $
23 5 1397 اصفهان گرجستان 27132000 قيرنفت 405,970 2,781,615,110 Rls. 64,955 $
24 1 1397 اصفهان گرجستان 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 21,948 2,765,448,000 Rls. 65,844 $
25 5 1397 اصفهان گرجستان 69073000 ک ک مکعب­های موزائیک­ کاری و همانند، به استثنای آنهایی که مشمول شماره فرعی 40 6907 می­شوند. 297,300 2,590,595,813 Rls. 59,254 $
26 4 1397 اصفهان گرجستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 48,000 2,576,496,000 Rls. 60,000 $
27 6 1397 اصفهان گرجستان 27101910 روغن موتور 153,180 2,573,424,000 Rls. 61,272 $
28 4 1397 اصفهان گرجستان 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 50,989 2,345,351,530 Rls. 55,073 $
29 5 1397 اصفهان گرجستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 259,934 2,261,682,451 Rls. 53,624 $
30 3 1397 اصفهان گرجستان 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 16,511 2,087,469,219 Rls. 49,533 $
31 4 1397 اصفهان گرجستان 27132000 قيرنفت 302,060 2,076,948,560 Rls. 48,331 $
32 8 1397 اصفهان گرجستان 08109010 انار تازه 45,000 2,067,240,000 Rls. 24,005 $
33 11 1397 اصفهان گرجستان 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 10,810 1,963,831,080 Rls. 21,620 $
34 12 1397 اصفهان گرجستان 72164090 پروفيل با مقطع L يا T ازآهن يا فولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي كمتر از 80 ميليمتريا بيشتراز 160 ميلي متر 47,170 1,774,778,308 Rls. 19,198 $
35 6 1397 اصفهان گرجستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 234,761 1,729,528,080 Rls. 41,179 $
36 2 1397 اصفهان گرجستان 73259100 گلوله ومصنوعات همانند ريخته گري براي آسياب ا زچدن، اهن يافولاد 32,000 1,710,870,000 Rls. 40,735 $
37 6 1397 اصفهان گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 188,795 1,708,140,000 Rls. 40,670 $
38 4 1397 اصفهان گرجستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 47,845 1,636,166,350 Rls. 38,255 $
39 8 1397 اصفهان گرجستان 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 24,230 1,526,490,000 Rls. 36,345 $
40 12 1397 اصفهان گرجستان 94054090 ساير چراغ ها و وسايل روشنايي برقي غير مذكور در جاي ديگر 2,517 1,474,631,000 Rls. 17,000 $
41 8 1397 اصفهان گرجستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 15,800 1,354,044,200 Rls. 15,800 $
42 4 1397 اصفهان گرجستان 69073000 ک ک مکعب­های موزائیک­ کاری و همانند، به استثنای آنهایی که مشمول شماره فرعی 40 6907 می­شوند. 116,120 1,099,902,920 Rls. 25,600 $
43 5 1397 اصفهان گرجستان 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 3,839 998,064,000 Rls. 22,944 $
44 5 1397 اصفهان گرجستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 24,260 984,057,000 Rls. 22,622 $
45 6 1397 اصفهان گرجستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 45,500 982,800,000 Rls. 23,400 $
46 2 1397 اصفهان گرجستان 39169090 ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آن ها از يك ميليمتر بيشتر باشد.. از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 20,000 980,994,000 Rls. 23,357 $
47 7 1397 اصفهان گرجستان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 3,862 964,989,060 Rls. 22,976 $
48 3 1397 اصفهان گرجستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 27,710 894,118,905 Rls. 21,198 $
49 4 1397 اصفهان گرجستان 74199930 ساير مصنوعات از مس، ميناكاري شده، صنايع دستي 130 883,168,000 Rls. 20,800 $
50 11 1397 اصفهان گرجستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 23,400 865,084,849 Rls. 9,524 $
51 4 1397 اصفهان گرجستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 18,540 810,001,920 Rls. 19,032 $
52 12 1397 اصفهان گرجستان 72164010 با بلندي 80 ميلي­متر و حداکثر 160 ميلي­متر 24,030 771,637,120 Rls. 8,740 $
53 9 1397 اصفهان گرجستان 72164010 با بلندي 80 ميلي­متر و حداکثر 160 ميلي­متر 24,060 767,860,464 Rls. 8,421 $
54 10 1397 اصفهان گرجستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 22,750 749,840,000 Rls. 8,001 $
55 9 1397 اصفهان گرجستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 91,936 733,000,723 Rls. 8,320 $
56 4 1397 اصفهان گرجستان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 19,980 704,114,180 Rls. 16,583 $
57 7 1397 اصفهان گرجستان 94054090 ساير چراغ ها و وسايل روشنايي برقي غير مذكور در جاي ديگر 2,173 633,024,000 Rls. 15,072 $
58 1 1397 اصفهان گرجستان 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 7,720 631,260,000 Rls. 15,030 $
59 11 1397 اصفهان گرجستان 84775900 ماشين آلات و دستگاه هاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچو يا مواد پلاستيکي، غير مذکور در جاي ديگر 2,310 629,479,620 Rls. 6,930 $
60 11 1397 اصفهان گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 116,000 618,191,443 Rls. 7,330 $
61 3 1397 اصفهان گرجستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 48,000 614,950,656 Rls. 14,592 $
62 3 1397 اصفهان گرجستان 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 2,556 606,538,800 Rls. 14,441 $
63 12 1397 اصفهان گرجستان 69074090 ک ک ک سایر 95,520 591,403,660 Rls. 6,463 $
64 10 1397 اصفهان گرجستان 85094000 آسياب و مخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاه هاي خانگي آب ميوه گيرو آب سبزي گير 650 584,239,404 Rls. 5,964 $
65 3 1397 اصفهان گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 16,555 557,307,520 Rls. 13,244 $
66 3 1397 اصفهان گرجستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 21,990 540,792,000 Rls. 12,876 $
67 6 1397 اصفهان گرجستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 23,685 517,272,000 Rls. 12,316 $
68 4 1397 اصفهان گرجستان 56074100 ريسمان براي بستن يا عدل بندي ازپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 5,940 498,947,460 Rls. 11,751 $
69 3 1397 اصفهان گرجستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 22,750 491,400,000 Rls. 11,700 $
70 2 1397 اصفهان گرجستان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 16,000 483,000,000 Rls. 11,500 $
71 2 1397 اصفهان گرجستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 6,509 479,220,000 Rls. 11,410 $
72 6 1397 اصفهان گرجستان 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 22,400 470,400,000 Rls. 11,200 $
73 3 1397 اصفهان گرجستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 8,608 446,622,350 Rls. 10,623 $
74 1 1397 اصفهان گرجستان 27101940 روغن پايه معدني 22,750 440,937,900 Rls. 11,700 $
75 4 1397 اصفهان گرجستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 20,125 436,407,750 Rls. 10,350 $
76 5 1397 اصفهان گرجستان 69010090 سايرآجرها، بلوک، چهارگوش tiles و ساير محصولات سراميکي از آرد فسيل سيليي يا خاكهاي سيليسي همانند غير مذکور در جاي ديگر 203,300 392,216,550 Rls. 9,148 $
77 11 1397 اصفهان گرجستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 68,000 377,870,116 Rls. 4,316 $
78 3 1397 اصفهان گرجستان 72085490 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت يا گرم نوردشده، به شكل غير طومار باپهناي 600mm يا بيشتر وضخامت كمتر از 3 ميلي متر غير ازرديف 72085410 20,170 362,338,440 Rls. 8,572 $
79 3 1397 اصفهان گرجستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 10,820 348,944,040 Rls. 8,280 $
80 10 1397 اصفهان گرجستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 23,065 323,252,654 Rls. 3,557 $
81 3 1397 اصفهان گرجستان 68029210 ک ک ک رخام پولیش داده شده، شکل داده شده یا کار شده اما کندهککاری و حکاکی نشده/سنگ تراشکپذير كار شده يا سنگ ساختمان (باستثناي سنگ لوح) كار شده و اشياء ساخته شده از اين سنگها، غير از سنگهاي شماره 01  68، مكعب بزرگ يا كوچك براي موزائيكکكاري و همانند، از سنگ 22,359 289,088,757 Rls. 6,839 $
82 7 1397 اصفهان گرجستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 22,750 273,000,000 Rls. 6,500 $
83 8 1397 اصفهان گرجستان 73239990 سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر 3,080 273,000,000 Rls. 6,500 $
84 10 1397 اصفهان گرجستان 73239990 سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر 460 267,825,374 Rls. 2,734 $
85 3 1397 اصفهان گرجستان 73121090 ساير مفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد، عايق نشده براي مصرف برق 6,300 261,286,600 Rls. 6,200 $
86 10 1397 اصفهان گرجستان 85166000 فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 165 259,988,494 Rls. 2,654 $
87 2 1397 اصفهان گرجستان 69022090 آجر، بلوكه، چهارگوش ساختماني سراميکي همانند نسوزکه حاوي بيش از50% وزني ا لومين ياسيليس غير مذکور در جاي ديگر 22,565 258,846,000 Rls. 6,163 $
88 5 1397 فرودگاه اصفهان گرجستان 74199930 ساير مصنوعات از مس، ميناكاري شده، صنايع دستي 36 253,958,400 Rls. 5,760 $
89 4 1397 اصفهان گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 17,580 242,606,800 Rls. 5,630 $
90 5 1397 فرودگاه اصفهان گرجستان 63025100 شستنيهاي سرميز، ا ز پنبه (به استثناء کشباف ياقلاب باف). 152 201,050,400 Rls. 4,560 $
91 6 1397 اصفهان گرجستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 23,030 191,520,000 Rls. 4,560 $
92 1 1397 اصفهان گرجستان 84622900 ماشين هاي خم کردن، تاکردن، را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها) بدون كنترل شماره اي 1,300 189,000,000 Rls. 4,500 $
93 4 1397 اصفهان گرجستان 57021040 گليم دورو پشمي 125 172,132,840 Rls. 4,054 $
94 6 1397 اصفهان گرجستان 44219990 --- ساير 1,602 168,210,000 Rls. 4,005 $
95 11 1397 اصفهان گرجستان 39211390 سايرصفحه ها و ورقه ها واز پلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودرو بدون لايه فلزي 1,305 167,452,042 Rls. 1,913 $
96 8 1397 اصفهان گرجستان 69010090 سايرآجرها، بلوک، چهارگوش tiles و ساير محصولات سراميکي از آرد فسيل سيليي يا خاكهاي سيليسي همانند غير مذکور در جاي ديگر 25,599 161,171,325 Rls. 1,838 $
97 12 1397 اصفهان گرجستان 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 1,450 158,729,782 Rls. 1,717 $
98 9 1397 اصفهان گرجستان 84514000 ماشين هاي شستن، سفيدکردن يا رنگ کردن، که در جاي ديگر مذکور نباشد. 358 158,543,150 Rls. 1,924 $
99 10 1397 اصفهان گرجستان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 480 157,913,132 Rls. 1,612 $
100 5 1397 اصفهان گرجستان 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 2,200 157,905,000 Rls. 3,630 $
مجموع کل
167,909,661,965 ريال
مجموع کل
3,132,564 دلار