آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 ذوب آهن اصفهان قطر 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 999,380 32,429,034,874 Rls. 389,758 $
2 2 1397 اصفهان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 33,034 14,794,521,000 Rls. 352,251 $
3 4 1397 اصفهان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 26,060 12,552,459,516 Rls. 293,028 $
4 5 1397 اصفهان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 31,230 10,980,288,290 Rls. 257,770 $
5 10 1397 اصفهان قطر 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 239,740 9,393,122,064 Rls. 112,676 $
6 3 1397 اصفهان قطر 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 1,042,310 8,465,855,890 Rls. 200,281 $
7 2 1397 اصفهان قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,077 7,047,684,000 Rls. 167,802 $
8 1 1397 اصفهان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 21,230 7,017,627,580 Rls. 172,577 $
9 8 1397 اصفهان قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,860 6,778,086,000 Rls. 161,383 $
10 10 1397 اصفهان قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,770 6,422,944,955 Rls. 68,537 $
11 7 1397 اصفهان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 22,149 6,188,784,000 Rls. 147,352 $
12 3 1397 اصفهان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 23,836 5,561,265,790 Rls. 132,062 $
13 12 1397 اصفهان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 8,870 4,126,217,502 Rls. 45,705 $
14 4 1397 اصفهان قطر 23099040 خوراك آماده دام و طيور 400,000 3,923,883,130 Rls. 91,542 $
15 12 1397 اصفهان قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 671 3,913,272,786 Rls. 44,396 $
16 11 1397 اصفهان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 8,481 3,558,422,844 Rls. 40,644 $
17 9 1397 اصفهان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,900 3,144,024,320 Rls. 34,480 $
18 10 1397 اصفهان قطر 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 22,120 3,134,819,856 Rls. 37,604 $
19 11 1397 اصفهان قطر 72139190 ميله هاي گرم از ا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمتر از14ميليمتربصورت طومارغير مذکور در جاي ديگر 91,430 3,093,705,938 Rls. 38,401 $
20 11 1397 اصفهان قطر 39211990 ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 18,900 3,045,319,200 Rls. 37,800 $
21 8 1397 اصفهان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,740 2,782,626,000 Rls. 66,253 $
22 1 1397 اصفهان قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 130,790 2,447,716,660 Rls. 58,778 $
23 5 1397 اصفهان قطر 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 9,674 2,417,530,500 Rls. 57,560 $
24 2 1397 اصفهان قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 221,560 2,235,980,880 Rls. 53,238 $
25 4 1397 اصفهان قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 191,170 2,220,712,682 Rls. 52,003 $
26 10 1397 اصفهان قطر 28112990 سايرترکيبات اکسيژنه غيرفلزي غيرفلزات 17,135 2,087,548,482 Rls. 22,275 $
27 11 1397 اصفهان قطر 04090000 عسل طبيعي 2,733 2,086,820,316 Rls. 22,974 $
28 10 1397 اصفهان قطر 73121020 كابل پيش تنيده چندرشته به هم تابيده فولادي (pre-stressed concret strand) به قطر هر رشته 3 تا 10 ميليمتر به صورت كلاف، حتي با روكش پلاستيكي يا گالوانيزه، جهت استفاده دربتن 25,030 1,923,462,889 Rls. 19,635 $
29 11 1397 اصفهان قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 595 1,591,414,527 Rls. 18,177 $
30 11 1397 اصفهان قطر 73121020 كابل پيش تنيده چندرشته به هم تابيده فولادي (pre-stressed concret strand) به قطر هر رشته 3 تا 10 ميليمتر به صورت كلاف، حتي با روكش پلاستيكي يا گالوانيزه، جهت استفاده دربتن 25,010 1,590,230,838 Rls. 17,507 $
31 6 1397 اصفهان قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,700 1,530,648,000 Rls. 36,444 $
32 9 1397 اصفهان قطر 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 9,154 1,448,180,000 Rls. 17,575 $
33 10 1397 اصفهان قطر 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 690 1,362,147,525 Rls. 14,535 $
34 10 1397 اصفهان قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 43,650 1,299,077,330 Rls. 13,862 $
35 12 1397 اصفهان قطر 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 185,627 1,260,751,861 Rls. 14,422 $
36 2 1397 اصفهان قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 14,402 1,218,766,080 Rls. 29,018 $
37 9 1397 اصفهان قطر 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 72,225 1,006,496,287 Rls. 11,038 $
38 5 1397 اصفهان قطر 23099040 خوراك آماده دام و طيور 100,000 930,425,595 Rls. 21,204 $
39 8 1397 اصفهان قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 73,465 879,524,600 Rls. 19,410 $
40 9 1397 اصفهان قطر 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 74,000 853,688,682 Rls. 9,702 $
41 11 1397 اصفهان قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 43,030 777,688,221 Rls. 9,740 $
42 3 1397 اصفهان قطر 03063590 --- سایر 1,700 644,787,900 Rls. 15,300 $
43 9 1397 اصفهان قطر 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 4,900 634,458,272 Rls. 6,958 $
44 5 1397 اصفهان قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 65,070 633,229,500 Rls. 14,557 $
45 3 1397 اصفهان قطر 69010090 سايرآجرها، بلوک، چهارگوش tiles و ساير محصولات سراميکي از آرد فسيل سيليي يا خاكهاي سيليسي همانند غير مذکور در جاي ديگر 325,490 616,831,682 Rls. 14,646 $
46 7 1397 اصفهان قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 525 608,580,000 Rls. 14,490 $
47 12 1397 اصفهان قطر 68029910 سنگ هاي صيقل دا ده شده. شکل دا ده شده يا کارشده ا ما كنده کاري و حکاکي نشده 44,520 589,587,264 Rls. 6,678 $
48 6 1397 اصفهان قطر 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 8,310 471,156,000 Rls. 11,218 $
49 6 1397 اصفهان قطر 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 126,381 459,816,000 Rls. 10,948 $
50 2 1397 اصفهان قطر 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 6,650 417,690,000 Rls. 9,945 $
51 6 1397 اصفهان قطر 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 12,700 385,560,000 Rls. 9,180 $
52 7 1397 اصفهان قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 44,670 384,199,200 Rls. 9,148 $
53 3 1397 اصفهان قطر 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 4,450 369,054,000 Rls. 8,787 $
54 9 1397 اصفهان قطر 44209090 جعبه براي زيورآلات يا كارد وچنگال واشياء همانند ازچوب 890 360,085,616 Rls. 3,949 $
55 3 1397 اصفهان قطر 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده، صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات و كارد و چنگال اشياءچوبي، مبلمان صنايع دستي كه مشمول فصل 94 نمي شود 1,220 354,900,000 Rls. 8,450 $
56 2 1397 فرودگاه اصفهان قطر 74199930 ساير مصنوعات از مس، ميناكاري شده، صنايع دستي 50 336,000,000 Rls. 8,000 $
57 3 1397 اصفهان قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 24,760 309,540,335 Rls. 7,345 $
58 3 1397 اصفهان قطر 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 158,592 272,641,500 Rls. 6,450 $
59 6 1397 اصفهان قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 32,480 223,292,160 Rls. 5,316 $
60 6 1397 اصفهان قطر 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 22,833 220,038,000 Rls. 5,239 $
61 7 1397 اصفهان قطر 63025100 شستنيهاي سرميز، ا ز پنبه (به استثناء کشباف ياقلاب باف). 154 194,040,000 Rls. 4,620 $
62 4 1397 اصفهان قطر 25151130 ک کک ک سنگ­هاي موسوم به چيني و کريستال 30,460 187,485,000 Rls. 4,350 $
63 2 1397 اصفهان قطر 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 4,000 184,800,000 Rls. 4,400 $
64 7 1397 اصفهان قطر 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 27,660 182,800,800 Rls. 4,352 $
65 11 1397 اصفهان قطر 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,139 181,971,313 Rls. 2,279 $
66 3 1397 فرودگاه اصفهان قطر 44201090 مجسمه هاي كوچك و ساير اشياء، تزئيني ازچوب غير ازصنايع دستي 140 178,264,890 Rls. 4,230 $
67 6 1397 اصفهان قطر 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 24,640 163,537,920 Rls. 3,894 $
68 2 1397 اصفهان قطر 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,836 162,025,920 Rls. 3,858 $
69 1 1397 اصفهان قطر 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 4,630 141,456,000 Rls. 3,368 $
70 1 1397 اصفهان قطر 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 2,196 141,004,500 Rls. 3,514 $
71 3 1397 اصفهان قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 100 138,600,000 Rls. 3,300 $
72 2 1397 فرودگاه اصفهان قطر 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده، صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات و كارد و چنگال اشياءچوبي، مبلمان صنايع دستي كه مشمول فصل 94 نمي شود 185 126,126,000 Rls. 3,003 $
73 10 1397 اصفهان قطر 84254900 ساير جهارچرخهاي بالاکشنده که در جاي ديگرمذکور نباشند 400 112,458,000 Rls. 1,200 $
74 2 1397 اصفهان قطر 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 1,338 101,136,000 Rls. 2,408 $
75 7 1397 اصفهان قطر 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 570 82,866,000 Rls. 1,973 $
76 3 1397 اصفهان قطر 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، اشياء خانه داري و اجزاء و قطعات آن ازمس، ميناكاري شده، صنايع دستي 208 80,220,000 Rls. 1,910 $
77 12 1397 اصفهان قطر 57021090 سوماك (غير ازسوزني) كاراماني، فرشها (دست باف مانند غير مذكور در جاي ديگر) 63 79,812,352 Rls. 904 $
78 3 1397 اصفهان قطر 63080000 مجموعه ها متشكل هستند از پارچه هاي تار و پودباف و نخ، ک حتي داراي متفرعات، براي آماده كردن آن ها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بسته بندي شده براي خرده فروشي. 135 75,348,000 Rls. 1,794 $
79 2 1397 اصفهان قطر 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 540 74,550,000 Rls. 1,775 $
80 3 1397 اصفهان قطر 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 1,003 67,410,000 Rls. 1,605 $
81 12 1397 اصفهان قطر 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 8,770 63,110,737 Rls. 728 $
82 3 1397 اصفهان قطر 69139090 ساير مجسمه و ساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني) غير مذكور در جاي ديگر 524 61,656,000 Rls. 1,468 $
83 2 1397 اصفهان قطر 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 1,230 43,470,000 Rls. 1,035 $
84 3 1397 فرودگاه اصفهان قطر 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، اشياء خانه داري و اجزاء و قطعات آن ازمس، ميناكاري شده، صنايع دستي 72 32,407,967 Rls. 769 $
85 2 1397 اصفهان قطر 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 50 31,500,000 Rls. 750 $
86 3 1397 اصفهان قطر 44209090 جعبه براي زيورآلات يا كارد وچنگال واشياء همانند ازچوب 533 25,662,000 Rls. 611 $
87 9 1397 اصفهان قطر 69139090 ساير مجسمه و ساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني) غير مذكور در جاي ديگر 1,090 24,619,680 Rls. 270 $
88 2 1397 اصفهان قطر 42022290 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه، باسطح خارجي بجز از جاجيم، نمد و قلمكار 125 18,060,000 Rls. 430 $
مجموع کل
200,770,623,998 ريال
مجموع کل
3,652,800 دلار
[1]