آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 اصفهان آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 159,200 35,302,471,290 Rls. 586,760 $
2 10 1397 اصفهان آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 70,500 21,779,383,815 Rls. 232,400 $
3 11 1397 اصفهان آلمان 13019040 كتيرا 22,000 18,402,007,510 Rls. 221,170 $
4 4 1397 اصفهان آلمان 13019040 كتيرا 21,830 9,340,775,400 Rls. 219,990 $
5 7 1397 اصفهان آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 45,000 7,560,000,000 Rls. 180,000 $
6 1 1397 اصفهان آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 45,000 6,807,600,000 Rls. 180,000 $
7 11 1397 اصفهان آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,250 4,169,098,932 Rls. 45,898 $
8 4 1397 اصفهان آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 22,500 3,879,000,000 Rls. 90,000 $
9 9 1397 اصفهان آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,950 3,476,009,663 Rls. 39,504 $
10 3 1397 اصفهان آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 22,500 3,159,212,625 Rls. 74,925 $
11 10 1397 اصفهان آلمان 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 33,733 3,023,139,177 Rls. 31,825 $
12 12 1397 اصفهان آلمان 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 23,240 2,178,148,864 Rls. 23,561 $
13 10 1397 اصفهان آلمان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,723 1,258,409,988 Rls. 13,644 $
14 5 1397 اصفهان آلمان 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 24,037 1,201,578,000 Rls. 28,609 $
15 8 1397 اصفهان آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 3,818 1,042,580,390 Rls. 24,823 $
16 5 1397 اصفهان آلمان 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 1,700 814,893,200 Rls. 19,402 $
17 1 1397 اصفهان آلمان 25171020 دولوميت خرد شده يا بريده شده 100,720 738,215,640 Rls. 17,577 $
18 9 1397 اصفهان آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,983 728,807,544 Rls. 8,262 $
19 8 1397 اصفهان آلمان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 47,850 695,448,078 Rls. 7,932 $
20 10 1397 اصفهان آلمان 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 2,959 655,548,853 Rls. 7,207 $
21 8 1397 اصفهان آلمان 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 1,752 641,490,810 Rls. 15,274 $
22 9 1397 اصفهان آلمان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 21,700 568,167,504 Rls. 6,231 $
23 10 1397 اصفهان آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 2,310 497,907,795 Rls. 5,313 $
24 11 1397 اصفهان آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,120 465,887,586 Rls. 5,129 $
25 2 1397 اصفهان آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 20,640 420,426,956 Rls. 10,010 $
26 9 1397 اصفهان آلمان 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 8,175 370,490,400 Rls. 4,200 $
27 8 1397 اصفهان آلمان 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 793 367,752,453 Rls. 8,756 $
28 10 1397 اصفهان آلمان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 2,419 356,117,000 Rls. 3,800 $
29 11 1397 اصفهان آلمان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,320 332,543,274 Rls. 3,661 $
30 11 1397 اصفهان آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 2,380 325,639,890 Rls. 3,585 $
31 7 1397 اصفهان آلمان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 24,210 319,183,200 Rls. 7,600 $
32 9 1397 اصفهان آلمان 07132010 لپه 1,353 286,159,728 Rls. 3,244 $
33 11 1397 اصفهان آلمان 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 1,684 263,055,264 Rls. 2,896 $
34 4 1397 اصفهان آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 4,021 248,226,495 Rls. 5,759 $
35 11 1397 اصفهان آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 466 245,251,800 Rls. 2,700 $
36 2 1397 اصفهان آلمان 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 1,280 239,220,660 Rls. 5,696 $
37 9 1397 اصفهان آلمان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 900 238,172,400 Rls. 2,700 $
38 4 1397 اصفهان آلمان 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 8,948 205,313,790 Rls. 4,764 $
39 11 1397 اصفهان آلمان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,396 198,744,792 Rls. 2,188 $
40 12 1397 اصفهان آلمان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 26,310 192,727,486 Rls. 2,229 $
41 11 1397 اصفهان آلمان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 960 182,758,008 Rls. 2,012 $
42 11 1397 اصفهان آلمان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 22,740 167,982,950 Rls. 1,849 $
43 2 1397 اصفهان آلمان 69073000 ک ک مکعب­های موزائیک­ کاری و همانند، به استثنای آنهایی که مشمول شماره فرعی 40 6907 می­شوند. 21,185 161,112,000 Rls. 3,836 $
44 8 1397 اصفهان آلمان 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 3 149,082,270 Rls. 3,550 $
45 10 1397 اصفهان آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,283 145,412,800 Rls. 1,600 $
46 10 1397 اصفهان آلمان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 500 121,829,500 Rls. 1,300 $
47 4 1397 اصفهان آلمان 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 2,645 120,752,005 Rls. 2,802 $
48 4 1397 اصفهان آلمان 76109000 اسکلت فلزي و قطعات آن، صفحه، ميله، پروفيل، لوله و همانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 3,100 120,335,200 Rls. 2,792 $
49 11 1397 اصفهان آلمان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 500 118,901,706 Rls. 1,309 $
50 9 1397 اصفهان آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,211 116,175,204 Rls. 1,317 $
51 9 1397 اصفهان آلمان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 6,420 105,149,245 Rls. 1,195 $
52 11 1397 اصفهان آلمان 20059900 ساير سبزيجات و مخلوط هاي سبزيجات به غير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 665 103,550,760 Rls. 1,140 $
53 4 1397 اصفهان آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,170 99,573,650 Rls. 2,310 $
54 10 1397 اصفهان آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 275 98,025,890 Rls. 1,046 $
55 10 1397 اصفهان آلمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 653 90,153,830 Rls. 962 $
56 10 1397 اصفهان آلمان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 2,268 86,967,520 Rls. 928 $
57 9 1397 اصفهان آلمان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 802 85,565,640 Rls. 970 $
58 4 1397 اصفهان آلمان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 800 76,019,680 Rls. 1,764 $
59 10 1397 اصفهان آلمان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 310 74,972,000 Rls. 800 $
60 4 1397 اصفهان آلمان 08109020 زرشك تازه 504 73,593,520 Rls. 1,708 $
61 7 1397 فرودگاه اصفهان آلمان 94059200 اجراء و قطعات ا ز پلاستيک، براي چراغ و وسايل روشنائي و همچنين نورافکن ها 50 65,000,040 Rls. 1,548 $
62 9 1397 اصفهان آلمان 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 540 54,691,440 Rls. 620 $
63 4 1397 اصفهان آلمان 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 525 48,877,015 Rls. 1,134 $
64 10 1397 اصفهان آلمان 19023000 ساير خميرهاي غذائي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 972 48,263,225 Rls. 515 $
65 11 1397 اصفهان آلمان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 550 39,966,960 Rls. 440 $
66 9 1397 اصفهان آلمان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 375 37,490,100 Rls. 425 $
67 4 1397 اصفهان آلمان 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 765 35,583,680 Rls. 826 $
68 2 1397 اصفهان آلمان 85044060 انواع UPS 792 28,264,320 Rls. 673 $
69 10 1397 اصفهان آلمان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات، تخميرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد 420 28,020,785 Rls. 299 $
70 10 1397 اصفهان آلمان 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 84 25,771,625 Rls. 275 $
71 10 1397 اصفهان آلمان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus، گونه vigna) به غير از لوبيا بصورت دانه 46 22,491,600 Rls. 240 $
72 10 1397 اصفهان آلمان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 92 19,994,260 Rls. 220 $
73 9 1397 اصفهان آلمان 19023000 ساير خميرهاي غذائي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 635 19,847,700 Rls. 225 $
74 10 1397 اصفهان آلمان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 130 17,524,705 Rls. 187 $
75 11 1397 اصفهان آلمان 19023000 ساير خميرهاي غذائي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 600 15,895,950 Rls. 175 $
76 10 1397 اصفهان آلمان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 45 15,181,830 Rls. 162 $
77 10 1397 اصفهان آلمان 19051000 نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot) 50 14,432,110 Rls. 154 $
78 9 1397 اصفهان آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 140 10,938,288 Rls. 124 $
79 10 1397 اصفهان آلمان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 48 7,216,055 Rls. 77 $
80 2 1397 فرودگاه اصفهان آلمان 48173000 جعبه، کيسه، کيف و مجموعه هاي نگارشي ا زکاغذ يا مقوا، حاوي مجموعه ا ي ا زاشياء نامه نگاري كاغذي 45 4,704,000 Rls. 112 $
81 9 1397 اصفهان آلمان 25131000 سنگ پا (pumicestone) 98 2,381,724 Rls. 27 $
مجموع کل
135,855,259,042 ريال
مجموع کل
2,202,873 دلار
[1]