آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 اروميه گرجستان 08081000 سيب، تازه 2,669,465 50,992,687,088 Rls. 1,334,747 $
2 5 1397 اروميه گرجستان 27132000 قيرنفت 1,728,235 27,060,723,420 Rls. 623,854 $
3 10 1397 اروميه گرجستان 27132000 قيرنفت 895,200 25,470,366,105 Rls. 285,006 $
4 9 1397 اروميه گرجستان 27132000 قيرنفت 771,460 24,952,448,594 Rls. 280,817 $
5 2 1397 اروميه گرجستان 08081000 سيب، تازه 1,186,927 24,924,312,000 Rls. 593,436 $
6 11 1397 اروميه گرجستان 27132000 قيرنفت 663,040 15,499,820,486 Rls. 178,774 $
7 8 1397 اروميه گرجستان 27132000 قيرنفت 645,850 14,526,490,605 Rls. 203,964 $
8 3 1397 اروميه گرجستان 27132000 قيرنفت 1,072,300 13,368,105,362 Rls. 317,299 $
9 3 1397 اروميه گرجستان 08081000 سيب، تازه 558,926 11,765,737,968 Rls. 279,459 $
10 4 1397 اروميه گرجستان 27132000 قيرنفت 722,530 10,342,729,050 Rls. 242,283 $
11 7 1397 اروميه گرجستان 27132000 قيرنفت 788,810 10,101,168,000 Rls. 240,504 $
12 6 1397 اروميه گرجستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 1,153,330 9,123,996,000 Rls. 217,238 $
13 12 1397 اروميه گرجستان 27132000 قيرنفت 315,420 7,611,278,997 Rls. 87,187 $
14 2 1397 اروميه گرجستان 27132000 قيرنفت 471,650 5,942,790,000 Rls. 141,495 $
15 2 1397 اروميه گرجستان 44079900 ساير چوب هاي ا ره شده يا ناهموا ري گرفته شده ازدرا زا، لايه بري شده يا پوست کنده، به ضخامت بيش ازmm6... غير مذكور 41,440 5,221,440,000 Rls. 124,320 $
16 3 1397 اروميه گرجستان 44079900 ساير چوب هاي ا ره شده يا ناهموا ري گرفته شده ازدرا زا، لايه بري شده يا پوست کنده، به ضخامت بيش ازmm6... غير مذكور 41,345 5,219,392,800 Rls. 124,035 $
17 1 1397 اروميه گرجستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 391,440 4,465,874,500 Rls. 111,984 $
18 6 1397 اروميه گرجستان 27132000 قيرنفت 264,200 3,883,740,000 Rls. 92,470 $
19 11 1397 اروميه گرجستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 6,197 3,494,785,756 Rls. 43,379 $
20 5 1397 اروميه گرجستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 445,120 3,466,717,560 Rls. 81,127 $
21 8 1397 اروميه گرجستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 259,160 3,259,912,248 Rls. 37,631 $
22 2 1397 اروميه گرجستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 277,740 3,060,750,000 Rls. 72,875 $
23 12 1397 اروميه گرجستان 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم، الومينيوم، نيكل و روي 1,701,630 3,013,796,064 Rls. 34,032 $
24 7 1397 اروميه گرجستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 330,350 2,774,940,000 Rls. 66,070 $
25 4 1397 اروميه گرجستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 387,480 2,654,075,930 Rls. 61,996 $
26 9 1397 اروميه گرجستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 210,890 2,448,980,572 Rls. 28,470 $
27 10 1397 اروميه گرجستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 152,500 1,800,530,026 Rls. 20,434 $
28 2 1397 اروميه گرجستان 08071100 هندوا نه، تازه 281,310 1,772,106,000 Rls. 42,193 $
29 3 1397 اروميه گرجستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 242,740 1,708,198,020 Rls. 40,497 $
30 8 1397 اروميه گرجستان 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم، الومينيوم، نيكل و روي 990,480 1,249,334,744 Rls. 19,530 $
31 9 1397 اروميه گرجستان 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 5,060 1,115,881,800 Rls. 12,650 $
32 11 1397 اروميه گرجستان 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم، الومينيوم، نيكل و روي 593,100 950,780,054 Rls. 11,862 $
33 6 1397 اروميه گرجستان 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 40,850 845,460,000 Rls. 20,130 $
34 9 1397 اروميه گرجستان 28070000 اسيد سولفوريک، (جوهرگوگرد)؛ اولئوم 67,250 791,021,200 Rls. 8,675 $
35 7 1397 اروميه گرجستان 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم، الومينيوم، نيكل و روي 940,730 790,162,800 Rls. 18,813 $
36 10 1397 اروميه گرجستان 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم، الومينيوم، نيكل و روي 391,730 729,449,494 Rls. 7,835 $
37 8 1397 اروميه گرجستان 68101190 ساير بلوک و آجربراي ساختمان بجز ا زبتون سبک، به شکل چهارگوش يا لوح و همانند 64,600 705,432,000 Rls. 16,796 $
38 8 1397 اروميه گرجستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 71,619 683,802,000 Rls. 16,281 $
39 9 1397 اروميه گرجستان 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم، الومينيوم، نيكل و روي 386,430 659,236,287 Rls. 7,827 $
40 12 1397 اروميه گرجستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 24,060 596,999,395 Rls. 6,905 $
41 6 1397 اروميه گرجستان 08093000 هلو، همچنين شليل و شفتالو، تازه 19,274 562,590,000 Rls. 13,395 $
42 7 1397 اروميه گرجستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 20,200 551,460,000 Rls. 13,130 $
43 6 1397 اروميه گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 48,800 536,844,000 Rls. 12,782 $
44 4 1397 اروميه گرجستان 84431900 ساير ماشين الات چاپ غير مذكور 1,900 522,000,000 Rls. 12,000 $
45 11 1397 اروميه گرجستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 50,800 502,956,253 Rls. 6,299 $
46 6 1397 اروميه گرجستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 24,300 449,064,000 Rls. 10,692 $
47 10 1397 اروميه گرجستان 28011000 کلر 63,200 386,752,703 Rls. 4,234 $
48 2 1397 اروميه گرجستان 28011000 کلر 50,700 375,606,000 Rls. 8,943 $
49 5 1397 اروميه گرجستان 28011000 کلر 50,600 361,461,600 Rls. 8,328 $
50 12 1397 اروميه گرجستان 28070000 اسيد سولفوريک، (جوهرگوگرد)؛ اولئوم 27,560 322,914,870 Rls. 3,555 $
51 6 1397 اروميه گرجستان 28011000 کلر 37,800 317,520,000 Rls. 7,560 $
52 8 1397 اروميه گرجستان 28070000 اسيد سولفوريک، (جوهرگوگرد)؛ اولئوم 27,530 304,317,149 Rls. 3,551 $
53 3 1397 اروميه گرجستان 08071100 هندوا نه، تازه 45,680 288,012,080 Rls. 6,851 $
54 12 1397 اروميه گرجستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 24,860 272,160,120 Rls. 3,083 $
55 4 1397 اروميه گرجستان 08081000 سيب، تازه 9,918 211,055,040 Rls. 4,959 $
56 7 1397 اروميه گرجستان 08062090 ساير انگورهاي خشک کرده غير مذکور در جاي ديگر 6,280 197,526,000 Rls. 4,703 $
57 1 1397 اروميه گرجستان 28011000 کلر 25,200 183,578,280 Rls. 4,854 $
58 12 1397 اروميه گرجستان 28011000 کلر 25,200 151,214,793 Rls. 1,688 $
59 7 1397 اروميه گرجستان 28011000 کلر 17,700 148,680,000 Rls. 3,540 $
60 1 1397 اروميه گرجستان 08071100 هندوا نه، تازه 20,658 130,116,000 Rls. 3,098 $
61 8 1397 اروميه گرجستان 28011000 کلر 25,200 107,795,096 Rls. 1,688 $
62 3 1397 اروميه گرجستان 28011000 کلر 25,200 97,024,912 Rls. 2,300 $
63 4 1397 اروميه گرجستان 28011000 کلر 37,800 96,533,640 Rls. 2,268 $
64 6 1397 اروميه گرجستان 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم، الومينيوم، نيكل و روي 97,750 82,110,000 Rls. 1,955 $
65 2 1397 اروميه گرجستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 250 80,850,000 Rls. 1,925 $
66 2 1397 اروميه گرجستان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 4,455 76,524,000 Rls. 1,822 $
67 9 1397 اروميه گرجستان 28011000 کلر 12,600 74,468,570 Rls. 844 $
68 2 1397 اروميه گرجستان 28070000 اسيد سولفوريک، (جوهرگوگرد)؛ اولئوم 16,500 74,130,000 Rls. 1,765 $
69 11 1397 اروميه گرجستان 28011000 کلر 12,600 68,012,129 Rls. 844 $
70 7 1397 اروميه گرجستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 24,000 63,504,000 Rls. 1,512 $
71 2 1397 اروميه گرجستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 24,000 60,480,000 Rls. 1,440 $
72 2 1397 اروميه گرجستان 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 3,315 58,590,000 Rls. 1,395 $
73 9 1397 اروميه گرجستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) با درجه خلوص 33% و کمتر 22,640 48,522,774 Rls. 589 $
74 8 1397 اروميه گرجستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) با درجه خلوص 33% و کمتر 12,600 35,448,000 Rls. 844 $
75 1 1397 اروميه گرجستان 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 1,750 25,723,320 Rls. 612 $
76 2 1397 اروميه گرجستان 28289010 هيپوکلريت سديم 2,460 12,096,000 Rls. 288 $
77 2 1397 اروميه گرجستان 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم، الومينيوم، نيكل و روي 2,920 10,668,000 Rls. 254 $
مجموع کل
316,893,762,254 ريال
مجموع کل
6,314,471 دلار
[1]