آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 اروميه آذربايجان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 67,920 38,282,588,400 Rls. 911,490 $
2 9 1397 اروميه آذربايجان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 41,620 10,290,112,000 Rls. 124,880 $
3 5 1397 اروميه آذربايجان 74082900 مفتول ا زآلياژمس که در جاي ديگرگفته نشده. 19,630 8,654,867,000 Rls. 196,300 $
4 8 1397 اروميه آذربايجان 04071118 تخم مرغ نطفه دار جوجه يكروزه گوشتي 19,199 6,841,608,267 Rls. 79,833 $
5 12 1397 اروميه آذربايجان 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 12,600 6,536,300,400 Rls. 75,600 $
6 4 1397 اروميه آذربايجان 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 14,676 6,325,356,000 Rls. 146,760 $
7 6 1397 اروميه آذربايجان 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر، براي حمل و نقل کالا 45,910 5,075,269,400 Rls. 120,840 $
8 10 1397 اروميه آذربايجان 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 5,989 4,401,680,633 Rls. 44,933 $
9 10 1397 اروميه آذربايجان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 13,616 4,367,493,224 Rls. 44,584 $
10 9 1397 اروميه آذربايجان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 30,750 4,333,754,000 Rls. 49,200 $
11 10 1397 اروميه آذربايجان 08062090 ساير انگورهاي خشک کرده غير مذکور در جاي ديگر 22,000 2,934,412,800 Rls. 35,200 $
12 3 1397 اروميه آذربايجان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,350 2,926,664,000 Rls. 69,550 $
13 9 1397 اروميه آذربايجان 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر، براي حمل و نقل کالا 7,880 2,828,067,000 Rls. 34,321 $
14 9 1397 اروميه آذربايجان 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 69 2,199,191,213 Rls. 24,118 $
15 8 1397 اروميه آذربايجان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 22,000 1,997,105,000 Rls. 22,779 $
16 7 1397 اروميه آذربايجان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 43,122 1,992,186,000 Rls. 47,433 $
17 5 1397 اروميه آذربايجان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 22,400 1,965,824,000 Rls. 44,800 $
18 9 1397 اروميه آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 90,000 1,563,210,000 Rls. 18,360 $
19 2 1397 اروميه آذربايجان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 39,302 1,155,462,000 Rls. 27,511 $
20 7 1397 اروميه آذربايجان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 62,480 1,154,580,000 Rls. 27,490 $
21 9 1397 اروميه آذربايجان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 9,150 1,121,880,216 Rls. 12,718 $
22 1 1397 اروميه آذربايجان 28070000 اسيد سولفوريک، (جوهرگوگرد)؛ اولئوم 131,090 1,004,005,600 Rls. 24,907 $
23 8 1397 اروميه آذربايجان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 21,300 803,171,028 Rls. 9,372 $
24 9 1397 اروميه آذربايجان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 20,920 758,409,600 Rls. 9,204 $
25 10 1397 اروميه آذربايجان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 3,136 614,411,392 Rls. 6,272 $
26 7 1397 اروميه آذربايجان 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 80 603,182,783 Rls. 14,361 $
27 4 1397 اروميه آذربايجان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 19,817 589,005,120 Rls. 13,872 $
28 11 1397 اروميه آذربايجان 28070000 اسيد سولفوريک، (جوهرگوگرد)؛ اولئوم 49,470 558,662,931 Rls. 6,381 $
29 12 1397 اروميه آذربايجان 28070000 اسيد سولفوريک، (جوهرگوگرد)؛ اولئوم 49,640 553,596,977 Rls. 6,403 $
30 11 1397 اروميه آذربايجان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 48,770 547,093,182 Rls. 6,023 $
31 10 1397 اروميه آذربايجان 20091100 آب پرتقال يخ زده، تخميرنشده که به آن الکل افزوده نشده باشد 3,915 498,621,490 Rls. 5,090 $
32 6 1397 اروميه آذربايجان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 3,410 462,252,000 Rls. 11,006 $
33 9 1397 اروميه آذربايجان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 4,255 411,885,871 Rls. 4,681 $
34 2 1397 اروميه آذربايجان 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 24 333,601,800 Rls. 7,943 $
35 12 1397 اروميه آذربايجان 73239490 سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 2,350 282,521,600 Rls. 3,056 $
36 12 1397 اروميه آذربايجان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 22,220 257,429,943 Rls. 2,977 $
37 12 1397 اروميه آذربايجان 70133700 ساير ليوآن هاي نوشيدن، غير ازسفالينه هاي شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 1,200 256,035,200 Rls. 2,770 $
38 8 1397 اروميه آذربايجان 08081000 سيب، تازه 23,700 247,170,000 Rls. 5,885 $
39 2 1397 اروميه آذربايجان 28070000 اسيد سولفوريک، (جوهرگوگرد)؛ اولئوم 77,750 228,585,000 Rls. 5,442 $
40 7 1397 اروميه آذربايجان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 24,030 201,852,000 Rls. 4,806 $
41 2 1397 اروميه آذربايجان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 50,000 126,000,000 Rls. 3,000 $
42 11 1397 اروميه آذربايجان 28289010 هيپوکلريت سديم 23,970 125,898,338 Rls. 1,438 $
43 9 1397 اروميه آذربايجان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) با درجه خلوص 33% و کمتر 71,870 114,571,818 Rls. 1,377 $
44 3 1397 اروميه آذربايجان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) با درجه خلوص 33% و کمتر 164,360 107,728,395 Rls. 2,554 $
45 12 1397 اروميه آذربايجان 71179000 ساير زيور الات بدلي غير از انواع فلزات معمولي حتي ابكاري شده با فلزات گرانبها 330 105,945,600 Rls. 1,146 $
46 12 1397 اروميه آذربايجان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 140 89,348,793 Rls. 984 $
47 12 1397 اروميه آذربايجان 83023090 ساير يراق الات و اتصالات واشياء همانند براي وسايل نقليه موتوري غير از فنرگازي 1,100 79,459,200 Rls. 860 $
48 11 1397 اروميه آذربايجان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) با درجه خلوص 33% و کمتر 119,320 76,501,251 Rls. 955 $
49 12 1397 اروميه آذربايجان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) با درجه خلوص 33% و کمتر 93,470 66,992,640 Rls. 748 $
50 7 1397 اروميه آذربايجان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) با درجه خلوص 33% و کمتر 48,330 50,736,000 Rls. 1,208 $
51 4 1397 اروميه آذربايجان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) با درجه خلوص 33% و کمتر 119,120 50,578,352 Rls. 1,191 $
52 12 1397 اروميه آذربايجان 39261000 لوا زم براي دفترکار و مدا رس ا ز مواد پلاستيکي 320 26,486,400 Rls. 287 $
53 10 1397 اروميه آذربايجان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) با درجه خلوص 33% و کمتر 24,680 17,943,940 Rls. 197 $
مجموع کل
127,197,295,797 ريال
مجموع کل
2,325,095 دلار
[1]