آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 47,020 26,296,392,690 Rls. 294,718 $
2 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 1,161,130 25,141,090,800 Rls. 590,535 $
3 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 37,724 18,832,569,000 Rls. 448,394 $
4 9 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 30,238 17,512,799,040 Rls. 192,060 $
5 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 36,295 15,636,944,266 Rls. 371,677 $
6 10 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 30,780 15,010,724,083 Rls. 163,794 $
7 9 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 74,990 12,734,409,484 Rls. 142,779 $
8 9 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 79,000 12,159,355,728 Rls. 135,696 $
9 8 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 508,700 10,682,700,000 Rls. 254,350 $
10 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 477,730 10,166,094,400 Rls. 238,865 $
11 3 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 294,510 6,206,321,975 Rls. 147,255 $
12 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 44,798 5,809,785,423 Rls. 67,197 $
13 11 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 18,900 5,126,984,284 Rls. 62,751 $
14 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 230,230 4,834,830,000 Rls. 115,115 $
15 11 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 84659200 ماشين هاي رنده کردن، فرزکردن ياقالب سازي (بابرش) براي کارروي چوب، استخوان، كائوچو، مواد پلاستيكي سخت و غيره 11,920 4,333,774,500 Rls. 49,500 $
16 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,950 4,067,859,000 Rls. 93,514 $
17 8 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 10,350 3,853,053,250 Rls. 58,319 $
18 7 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 149,400 3,137,400,000 Rls. 74,700 $
19 5 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 24,582 3,052,599,960 Rls. 69,567 $
20 7 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 5,764 2,310,294,000 Rls. 55,007 $
21 9 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 8,823 1,563,128,000 Rls. 18,970 $
22 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده 22,000 1,497,672,000 Rls. 39,600 $
23 1 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,900 1,165,626,000 Rls. 27,753 $
24 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 20093100 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 4,891 1,057,307,111 Rls. 12,229 $
25 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 8,405 999,054,000 Rls. 23,787 $
26 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 46,580 978,180,000 Rls. 23,290 $
27 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمتر از9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 46,550 977,550,000 Rls. 23,275 $
28 7 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 20093100 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 8,875 931,896,000 Rls. 22,188 $
29 7 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري، ا زآهن يافولاد که در جاي ديگرذکرنشده. 5,100 796,488,000 Rls. 18,964 $
30 12 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 95030090 اجزاء و قطعات 2,695 701,317,155 Rls. 8,085 $
31 4 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 84238990 ساير ماشين الات توزين با ظرفيت بيش از kg 5000 بجزباسکولهاي الکترونيکي سيار 49,570 689,600,000 Rls. 16,000 $
32 9 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 4,768 652,147,968 Rls. 7,152 $
33 9 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 94016900 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه نشده 22,000 547,104,000 Rls. 6,000 $
34 2 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 6,809 430,332,000 Rls. 10,246 $
35 10 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 2,170 319,744,704 Rls. 3,264 $
مجموع کل
220,213,128,821 ريال
مجموع کل
3,886,596 دلار
[1]