آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (اردبيل)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 اردبيل افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 62,990 17,327,772,000 Rls. 412,566 $
2 3 1397 اردبيل افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 38,570 10,639,088,400 Rls. 252,600 $
3 6 1397 اردبيل افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 38,180 10,423,303,800 Rls. 248,174 $
4 12 1397 اردبيل افغانستان 84349000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات 18,640 10,339,160,640 Rls. 111,840 $
5 3 1397 اردبيل افغانستان 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 57,071 9,649,564,680 Rls. 228,284 $
6 9 1397 اردبيل افغانستان 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 17,620 9,325,772,640 Rls. 105,720 $
7 5 1397 اردبيل افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 26,680 7,498,677,000 Rls. 174,000 $
8 1 1397 اردبيل افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 25,446 6,636,973,500 Rls. 165,300 $
9 4 1397 اردبيل افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 23,046 6,417,384,000 Rls. 150,300 $
10 7 1397 اردبيل افغانستان 39201030 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ شده 22,658 5,709,816,000 Rls. 135,948 $
11 3 1397 اردبيل افغانستان 39201030 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ شده 19,965 5,050,945,350 Rls. 119,790 $
12 5 1397 اردبيل افغانستان 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 26,486 4,648,822,720 Rls. 105,944 $
13 8 1397 اردبيل افغانستان 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 14,160 3,568,320,000 Rls. 84,960 $
14 7 1397 اردبيل افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 4,830 1,323,000,000 Rls. 31,500 $
مجموع کل
108,558,600,730 ريال
مجموع کل
2,326,926 دلار
[1]