آمار کل " صادرات به" کشور (سایر کشورهای خارجی) گمرک (اراک)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 اراک سایر کشورهای خارجی 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 395,489 150,257,654,474 Rls. 1,865,018 $
2 11 1397 اراک سایر کشورهای خارجی 84195090 دستگاههاي مبدل حرارتي 134,240 39,307,730,711 Rls. 491,292 $
3 12 1397 اراک سایر کشورهای خارجی 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 121,100 33,519,685,630 Rls. 369,021 $
4 10 1397 اراک سایر کشورهای خارجی 84195090 دستگاههاي مبدل حرارتي 86,220 29,900,439,706 Rls. 336,120 $
5 12 1397 اراک سایر کشورهای خارجی 84195090 دستگاههاي مبدل حرارتي 43,460 14,691,856,827 Rls. 169,929 $
6 9 1397 اراک سایر کشورهای خارجی 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 25,460 11,857,333,928 Rls. 139,533 $
7 10 1397 اراک سایر کشورهای خارجی 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 28,379 5,934,349,704 Rls. 71,186 $
مجموع کل
285,469,050,980 ريال
مجموع کل
3,442,099 دلار
[1]