آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (اراک)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 اراک ايتاليا 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 579,674 34,084,831,200 Rls. 811,545 $
2 6 1397 اراک ايتاليا 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 346,710 20,386,539,600 Rls. 485,395 $
3 12 1397 اراک ايتاليا 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 107,100 11,925,078,211 Rls. 137,837 $
4 10 1397 اراک ايتاليا 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 85,680 9,942,956,375 Rls. 109,670 $
5 11 1397 اراک ايتاليا 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 85,680 9,124,873,010 Rls. 109,670 $
6 8 1397 اراک ايتاليا 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 85,680 8,412,784,475 Rls. 131,151 $
7 8 1397 اراک ايتاليا 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 70,146 7,079,772,837 Rls. 98,644 $
8 9 1397 اراک ايتاليا 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 42,840 4,824,986,485 Rls. 54,835 $
9 6 1397 اراک ايتاليا 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 22,500 1,048,950,000 Rls. 24,975 $
10 6 1397 اراک ايتاليا 25151120 ک کک ک تراورتن 15,020 512,808,648 Rls. 12,210 $
11 6 1397 اراک ايتاليا 25151190 ک کک ک مرمریت 69,560 250,865,631 Rls. 5,973 $
12 6 1397 اراک ايتاليا 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 2,510 10,804,860 Rls. 257 $
مجموع کل
107,605,251,332 ريال
مجموع کل
1,982,162 دلار
[1]