آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 آستارا گرجستان 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 48,215 34,867,862,789 Rls. 423,154 $
2 8 1397 آستارا گرجستان 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 70,930 34,624,450,518 Rls. 506,496 $
3 12 1397 آستارا گرجستان 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 47,334 32,446,589,084 Rls. 371,798 $
4 11 1397 آستارا گرجستان 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 41,835 25,638,872,595 Rls. 292,845 $
5 8 1397 آستارا گرجستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 608,300 25,352,904,630 Rls. 332,738 $
6 7 1397 آستارا گرجستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,020,233 23,371,079,760 Rls. 556,454 $
7 12 1397 آستارا گرجستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 991,546 22,179,738,567 Rls. 249,606 $
8 3 1397 آستارا گرجستان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 409,000 17,313,999,900 Rls. 410,580 $
9 12 1397 آستارا گرجستان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 322,440 17,202,952,848 Rls. 193,215 $
10 10 1397 آستارا گرجستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 486,395 16,755,201,799 Rls. 183,185 $
11 4 1397 آستارا گرجستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 16,500,000 16,094,000,000 Rls. 377,500 $
12 12 1397 آستارا گرجستان 08105000 کيوي، تازه 225,850 15,141,813,759 Rls. 168,885 $
13 3 1397 آستارا گرجستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 19,523,500 14,533,434,685 Rls. 345,182 $
14 11 1397 آستارا گرجستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 401,750 14,261,900,857 Rls. 172,038 $
15 11 1397 آستارا گرجستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 617,157 12,101,701,215 Rls. 144,443 $
16 6 1397 آستارا گرجستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 492,649 10,880,167,200 Rls. 259,052 $
17 10 1397 آستارا گرجستان 08105000 کيوي، تازه 150,000 9,265,771,908 Rls. 105,497 $
18 12 1397 آستارا گرجستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 3,900,382 7,596,439,376 Rls. 85,808 $
19 11 1397 آستارا گرجستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 120,850 7,528,600,282 Rls. 89,136 $
20 10 1397 آستارا گرجستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 166,518 7,471,908,070 Rls. 80,226 $
21 11 1397 آستارا گرجستان 08105000 کيوي، تازه 112,815 7,458,222,217 Rls. 88,056 $
22 9 1397 آستارا گرجستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 4,069,930 7,285,503,776 Rls. 82,839 $
23 11 1397 آستارا گرجستان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 147,390 7,068,372,485 Rls. 81,131 $
24 2 1397 آستارا گرجستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 6,144,084 6,809,945,520 Rls. 162,140 $
25 11 1397 آستارا گرجستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 222,165 6,722,611,699 Rls. 83,044 $
26 7 1397 آستارا گرجستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 150,000 6,577,200,000 Rls. 156,600 $
27 8 1397 آستارا گرجستان 08105000 کيوي، تازه 127,319 6,487,535,298 Rls. 82,470 $
28 12 1397 آستارا گرجستان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 124,620 5,868,166,564 Rls. 67,303 $
29 3 1397 آستارا گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 44,917 5,670,810,180 Rls. 134,751 $
30 10 1397 آستارا گرجستان 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 60,210 5,590,922,440 Rls. 60,278 $
31 8 1397 آستارا گرجستان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 240,601 5,527,552,800 Rls. 125,105 $
32 9 1397 آستارا گرجستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 45,000 5,191,200,000 Rls. 58,849 $
33 9 1397 آستارا گرجستان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 93,000 5,006,040,000 Rls. 55,800 $
34 9 1397 آستارا گرجستان 08105000 کيوي، تازه 78,765 4,946,577,878 Rls. 58,996 $
35 11 1397 آستارا گرجستان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 95,170 4,869,198,618 Rls. 57,102 $
36 9 1397 آستارا گرجستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 125,850 4,826,235,394 Rls. 53,863 $
37 9 1397 آستارا گرجستان 72161000 پروفيل بامقطعI،U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 147,779 4,562,589,276 Rls. 51,723 $
38 5 1397 آستارا گرجستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 96,000 4,433,688,000 Rls. 100,800 $
39 8 1397 آستارا گرجستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 2,900,000 4,342,439,000 Rls. 49,968 $
40 2 1397 آستارا گرجستان 08081000 سيب، تازه 187,540 3,938,340,000 Rls. 93,770 $
41 12 1397 آستارا گرجستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 117,371 3,904,432,578 Rls. 44,189 $
42 8 1397 آستارا گرجستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 18,500 3,816,781,250 Rls. 43,534 $
43 12 1397 آستارا گرجستان 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 195,720 3,768,984,397 Rls. 43,058 $
44 12 1397 آستارا گرجستان 72166100 پروفيل ا زآهن يافولاد، فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده حاصل ا زمحصولات تخت نوردشده 71,360 3,713,988,288 Rls. 42,816 $
45 1 1397 آستارا گرجستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 19,212 3,620,297,700 Rls. 96,060 $
46 6 1397 آستارا گرجستان 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 42,576 3,348,576,000 Rls. 79,728 $
47 8 1397 آستارا گرجستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 88,650 3,218,996,625 Rls. 43,555 $
48 7 1397 آستارا گرجستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 139,496 3,210,606,000 Rls. 76,443 $
49 7 1397 آستارا گرجستان 72022900 فروسيلسيوم داراي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 96,700 3,147,690,000 Rls. 74,945 $
50 6 1397 آستارا گرجستان 72022900 فروسيلسيوم داراي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 92,420 3,105,312,000 Rls. 73,936 $
51 11 1397 آستارا گرجستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 70,850 3,094,470,485 Rls. 38,755 $
52 7 1397 آستارا گرجستان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 122,523 3,015,558,000 Rls. 71,799 $
53 1 1397 آستارا گرجستان 08105000 کيوي، تازه 137,675 2,968,863,976 Rls. 75,724 $
54 12 1397 آستارا گرجستان 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 101,750 2,925,662,926 Rls. 32,638 $
55 7 1397 آستارا گرجستان 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 273,600 2,890,293,000 Rls. 68,816 $
56 5 1397 آستارا گرجستان 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 21,660 2,851,322,400 Rls. 64,980 $
57 4 1397 آستارا گرجستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 12,864 2,772,192,000 Rls. 64,320 $
58 7 1397 آستارا گرجستان 08105000 کيوي، تازه 87,810 2,762,382,000 Rls. 65,771 $
59 2 1397 آستارا گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 21,000 2,646,000,000 Rls. 63,000 $
60 12 1397 آستارا گرجستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 67,600 2,561,651,778 Rls. 29,447 $
61 12 1397 آستارا گرجستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 75,990 2,508,816,540 Rls. 28,456 $
62 4 1397 آستارا گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 18,980 2,454,114,000 Rls. 56,940 $
63 8 1397 آستارا گرجستان 72022900 فروسيلسيوم داراي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 72,600 2,439,360,000 Rls. 58,080 $
64 6 1397 آستارا گرجستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,655,000 2,337,720,000 Rls. 55,660 $
65 2 1397 آستارا گرجستان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 36,860 2,322,180,000 Rls. 55,290 $
66 1 1397 آستارا گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 20,400 2,306,872,800 Rls. 61,200 $
67 11 1397 آستارا گرجستان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 29,005 2,251,896,036 Rls. 26,104 $
68 10 1397 آستارا گرجستان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 43,740 2,243,246,100 Rls. 23,400 $
69 12 1397 آستارا گرجستان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 17,773 2,230,422,759 Rls. 25,713 $
70 1 1397 آستارا گرجستان 08081000 سيب، تازه 113,100 2,163,427,600 Rls. 56,550 $
71 9 1397 آستارا گرجستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 7,753 2,042,242,236 Rls. 23,259 $
72 2 1397 آستارا گرجستان 08105000 کيوي، تازه 88,370 2,041,368,000 Rls. 48,604 $
73 11 1397 آستارا گرجستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 673,000 1,957,081,279 Rls. 21,919 $
74 11 1397 آستارا گرجستان 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور، از چدن، آهن يا از فولاد 16,580 1,887,074,254 Rls. 21,554 $
75 5 1397 آستارا گرجستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,411,280 1,867,215,290 Rls. 42,862 $
76 8 1397 آستارا گرجستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 44,000 1,844,370,000 Rls. 21,417 $
77 8 1397 آستارا گرجستان 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 22,265 1,837,419,125 Rls. 20,958 $
78 10 1397 آستارا گرجستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 54,190 1,832,439,223 Rls. 20,293 $
79 12 1397 آستارا گرجستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 9,800 1,811,941,600 Rls. 19,600 $
80 9 1397 آستارا گرجستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 19,627 1,789,668,368 Rls. 19,627 $
81 9 1397 آستارا گرجستان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 38,000 1,788,857,030 Rls. 20,330 $
82 8 1397 آستارا گرجستان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 72,057 1,754,344,620 Rls. 32,478 $
83 9 1397 آستارا گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 19,521 1,717,672,311 Rls. 19,521 $
84 4 1397 آستارا گرجستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,309,227 1,712,500,185 Rls. 40,174 $
85 8 1397 آستارا گرجستان 85369090 سايردستگاه هاي برقي براي قطع و وصل، تغيير يا حفاظت مدارهاي برقي، غير مذکوردر جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 9,142 1,691,108,700 Rls. 20,611 $
86 4 1397 آستارا گرجستان 72022900 فروسيلسيوم داراي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 47,990 1,642,025,840 Rls. 38,392 $
87 4 1397 آستارا گرجستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 37,000 1,574,720,000 Rls. 37,000 $
88 12 1397 آستارا گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 181,240 1,541,430,702 Rls. 17,774 $
89 1 1397 آستارا گرجستان 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 24,375 1,524,108,180 Rls. 40,299 $
90 4 1397 آستارا گرجستان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 56,890 1,523,804,480 Rls. 35,888 $
91 8 1397 آستارا گرجستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 20,860 1,510,982,250 Rls. 22,710 $
92 7 1397 آستارا گرجستان 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج، گرم نورد، گرم کشيده ياگرم ا کسترودشده که در جاي ديگرذکرنشده. 71,740 1,506,540,000 Rls. 35,870 $
93 11 1397 آستارا گرجستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 30,533 1,489,053,471 Rls. 18,167 $
94 6 1397 آستارا گرجستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 67,830 1,481,382,000 Rls. 35,271 $
95 8 1397 آستارا گرجستان 07031000 پياز و موسير 41,670 1,471,780,559 Rls. 16,787 $
96 5 1397 آستارا گرجستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 67,280 1,469,395,200 Rls. 34,986 $
97 9 1397 آستارا گرجستان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 30,531 1,449,092,190 Rls. 17,105 $
98 5 1397 آستارا گرجستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 66,269 1,447,314,960 Rls. 34,460 $
99 6 1397 آستارا گرجستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 68,640 1,441,440,000 Rls. 34,320 $
100 8 1397 آستارا گرجستان 32041610 گرانول مستربچ 47,250 1,402,249,888 Rls. 16,363 $
مجموع کل
614,465,280,166 ريال
مجموع کل
9,521,932 دلار