آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 آستارا آذربايجان 27111190 گاز طبيعي مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 74,626,391 447,000,000,000 Rls. 10,448,115 $
2 2 1397 آستارا آذربايجان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 4,434,669 208,079,499,600 Rls. 4,954,274 $
3 8 1397 آستارا آذربايجان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 4,638,190 130,567,254,511 Rls. 2,095,150 $
4 3 1397 آستارا آذربايجان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 1,720,648 84,366,090,600 Rls. 2,001,705 $
5 4 1397 آستارا آذربايجان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 1,503,287 66,849,777,181 Rls. 1,572,646 $
6 12 1397 آستارا آذربايجان 08105000 کيوي، تازه 909,871 62,853,747,991 Rls. 710,776 $
7 12 1397 آستارا آذربايجان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 727,324 57,510,581,094 Rls. 652,052 $
8 4 1397 آستارا آذربايجان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 31,072 57,482,880,000 Rls. 1,344,000 $
9 12 1397 آستارا آذربايجان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 364,773 56,574,647,699 Rls. 641,229 $
10 2 1397 آستارا آذربايجان 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 1,704,031 54,028,542,960 Rls. 1,286,395 $
11 9 1397 آستارا آذربايجان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 237,664 51,045,435,524 Rls. 583,095 $
12 9 1397 آستارا آذربايجان 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 66,522 49,116,148,464 Rls. 596,070 $
13 11 1397 آستارا آذربايجان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 1,350,370 48,822,545,705 Rls. 578,075 $
14 9 1397 آستارا آذربايجان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,008,280 47,533,657,062 Rls. 566,663 $
15 12 1397 آستارا آذربايجان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 1,254,600 47,512,968,528 Rls. 541,002 $
16 12 1397 آستارا آذربايجان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 257,601 46,948,939,404 Rls. 529,011 $
17 10 1397 آستارا آذربايجان 08105000 کيوي، تازه 598,193 45,481,108,980 Rls. 503,364 $
18 12 1397 آستارا آذربايجان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 199,225 43,988,997,514 Rls. 494,719 $
19 11 1397 آستارا آذربايجان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 252,330 42,822,641,014 Rls. 518,558 $
20 12 1397 آستارا آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 1,376,295 42,497,575,742 Rls. 482,766 $
21 11 1397 آستارا آذربايجان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 931,787 42,265,812,527 Rls. 498,252 $
22 10 1397 آستارا آذربايجان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 1,099,639 41,927,568,282 Rls. 455,439 $
23 2 1397 آستارا آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 267,011 41,549,046,000 Rls. 989,263 $
24 5 1397 آستارا آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 368,659 41,121,036,200 Rls. 957,509 $
25 12 1397 آستارا آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 6,090,730 40,779,512,420 Rls. 462,029 $
26 6 1397 آستارا آذربايجان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 110,490 40,447,260,000 Rls. 963,030 $
27 11 1397 آستارا آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 4,775,214 39,960,320,829 Rls. 487,044 $
28 10 1397 آستارا آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 1,127,798 38,631,772,475 Rls. 410,562 $
29 4 1397 آستارا آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 295,579 38,385,880,228 Rls. 898,278 $
30 6 1397 آستارا آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 341,756 36,622,614,000 Rls. 871,967 $
31 1 1397 آستارا آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 205,968 35,977,066,650 Rls. 907,656 $
32 3 1397 آستارا آذربايجان 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 779,986 35,867,093,883 Rls. 850,598 $
33 9 1397 آستارا آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 3,657,005 33,788,506,865 Rls. 400,951 $
34 11 1397 آستارا آذربايجان 08105000 کيوي، تازه 463,730 33,453,665,926 Rls. 396,970 $
35 12 1397 آستارا آذربايجان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 122,483 33,151,265,983 Rls. 376,082 $
36 8 1397 آستارا آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 4,529,253 32,997,500,744 Rls. 475,882 $
37 10 1397 آستارا آذربايجان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 90,892 32,471,028,423 Rls. 365,514 $
38 7 1397 آستارا آذربايجان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 329,442 32,293,380,000 Rls. 768,890 $
39 4 1397 آستارا آذربايجان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 243,411 32,094,425,950 Rls. 751,112 $
40 3 1397 آستارا آذربايجان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 279,078 31,932,063,998 Rls. 758,037 $
41 5 1397 آستارا آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 7,059,022 31,686,030,590 Rls. 734,949 $
42 11 1397 آستارا آذربايجان 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 45,670 30,835,102,447 Rls. 384,176 $
43 9 1397 آستارا آذربايجان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 289,018 30,084,435,770 Rls. 340,234 $
44 8 1397 آستارا آذربايجان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 196,303 29,747,365,472 Rls. 363,779 $
45 10 1397 آستارا آذربايجان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 173,774 29,539,378,580 Rls. 332,170 $
46 11 1397 آستارا آذربايجان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 92,207 29,462,942,871 Rls. 348,444 $
47 7 1397 آستارا آذربايجان 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 88,000 29,310,288,000 Rls. 697,864 $
48 8 1397 آستارا آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 1,412,659 29,271,624,053 Rls. 438,773 $
49 12 1397 آستارا آذربايجان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 377,500 28,816,088,000 Rls. 311,707 $
50 3 1397 آستارا آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 218,712 28,499,120,532 Rls. 676,619 $
51 8 1397 آستارا آذربايجان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 192,277 28,344,938,800 Rls. 435,980 $
52 9 1397 آستارا آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 942,839 28,283,214,800 Rls. 323,268 $
53 10 1397 آستارا آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 3,227,694 27,746,518,855 Rls. 323,156 $
54 8 1397 آستارا آذربايجان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 185,162 27,445,297,758 Rls. 484,610 $
55 12 1397 آستارا آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 877,180 27,070,463,262 Rls. 307,675 $
56 1 1397 آستارا آذربايجان 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 560,726 25,905,516,000 Rls. 616,798 $
57 11 1397 آستارا آذربايجان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 380,072 25,121,540,228 Rls. 297,456 $
58 9 1397 آستارا آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 817,818 24,971,059,652 Rls. 285,269 $
59 7 1397 آستارا آذربايجان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 217,421 24,860,745,000 Rls. 591,923 $
60 9 1397 آستارا آذربايجان 08105000 کيوي، تازه 332,981 24,745,557,156 Rls. 280,300 $
61 2 1397 آستارا آذربايجان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 541,407 24,595,368,000 Rls. 585,604 $
62 9 1397 آستارا آذربايجان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 186,887 24,528,357,540 Rls. 284,716 $
63 10 1397 آستارا آذربايجان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 104,199 24,176,361,381 Rls. 266,072 $
64 2 1397 آستارا آذربايجان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 219,666 24,088,596,000 Rls. 573,538 $
65 2 1397 آستارا آذربايجان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 234,967 23,966,821,200 Rls. 570,639 $
66 12 1397 آستارا آذربايجان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 186,092 23,686,363,339 Rls. 267,337 $
67 9 1397 آستارا آذربايجان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 276,885 23,661,064,194 Rls. 272,241 $
68 5 1397 آستارا آذربايجان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 181,851 23,549,755,390 Rls. 543,879 $
69 9 1397 آستارا آذربايجان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 137,203 22,951,154,596 Rls. 262,363 $
70 9 1397 آستارا آذربايجان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 110,439 22,816,346,859 Rls. 260,031 $
71 6 1397 آستارا آذربايجان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 222,575 22,551,396,000 Rls. 536,938 $
72 10 1397 آستارا آذربايجان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 302,474 22,550,815,251 Rls. 249,829 $
73 3 1397 آستارا آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 4,939,884 22,463,276,695 Rls. 532,764 $
74 2 1397 آستارا آذربايجان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 456,782 22,403,220,000 Rls. 533,410 $
75 4 1397 آستارا آذربايجان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 195,508 22,307,703,224 Rls. 522,519 $
76 6 1397 آستارا آذربايجان 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 59,102 21,635,628,000 Rls. 515,134 $
77 9 1397 آستارا آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 3,135,997 21,599,678,946 Rls. 250,258 $
78 6 1397 آستارا آذربايجان 69074090 ک ک ک سایر 3,814,548 21,314,002,080 Rls. 507,476 $
79 11 1397 آستارا آذربايجان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 121,455 21,026,235,781 Rls. 245,891 $
80 12 1397 آستارا آذربايجان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 448,294 20,983,371,868 Rls. 240,126 $
81 12 1397 آستارا آذربايجان 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 47,339 20,973,793,665 Rls. 239,655 $
82 4 1397 آستارا آذربايجان 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 518,840 20,890,803,362 Rls. 491,499 $
83 12 1397 آستارا آذربايجان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 293,206 20,860,556,416 Rls. 238,487 $
84 8 1397 آستارا آذربايجان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 558,783 20,714,510,181 Rls. 275,716 $
85 9 1397 آستارا آذربايجان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 76,555 20,646,680,866 Rls. 234,752 $
86 12 1397 آستارا آذربايجان 95030080 --- سایر 79,706 20,202,484,944 Rls. 228,418 $
87 8 1397 آستارا آذربايجان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 113,006 20,155,942,015 Rls. 279,356 $
88 4 1397 آستارا آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 4,654,012 19,832,588,430 Rls. 463,495 $
89 2 1397 آستارا آذربايجان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 457,241 19,741,974,000 Rls. 470,047 $
90 10 1397 آستارا آذربايجان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 417,048 19,700,562,673 Rls. 222,091 $
91 8 1397 آستارا آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 3,627,438 19,671,754,599 Rls. 272,996 $
92 7 1397 آستارا آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 1,674,784 19,624,995,600 Rls. 467,262 $
93 9 1397 آستارا آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 183,256 19,505,721,113 Rls. 225,637 $
94 9 1397 آستارا آذربايجان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 533,268 19,449,654,779 Rls. 219,688 $
95 12 1397 آستارا آذربايجان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 357,473 19,425,770,437 Rls. 219,828 $
96 12 1397 آستارا آذربايجان 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 31,149 18,957,338,566 Rls. 210,502 $
97 7 1397 آستارا آذربايجان 39211200 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 63,774 18,728,808,000 Rls. 445,924 $
98 8 1397 آستارا آذربايجان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 194,097 18,728,610,861 Rls. 268,968 $
99 11 1397 آستارا آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 664,435 18,588,232,761 Rls. 222,491 $
100 8 1397 آستارا آذربايجان 69074090 ک ک ک سایر 3,099,615 18,448,218,459 Rls. 266,507 $
مجموع کل
3,840,251,606,853 ريال
مجموع کل
66,703,966 دلار