آمار کل " صادرات به" کشور (تايوان) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تايوان 28141000 آمونياک بدون آ ب 23,001,318 243,000,000,000 Rls. 6,578,376 $
2 10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تايوان 28141000 آمونياک بدون آ ب 23,001,050 234,000,000,000 Rls. 6,486,296 $
3 2 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تايوان 28141000 آمونياک بدون آ ب 22,016,109 217,177,814,753 Rls. 6,692,897 $
4 6 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تايوان 28141000 آمونياک بدون آ ب 20,903,766 122,000,000,000 Rls. 3,679,062 $
5 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تايوان 28141000 آمونياک بدون آ ب 22,009,676 94,552,239,965 Rls. 2,905,277 $
6 12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تايوان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 30,000 2,623,165,650 Rls. 70,110 $
7 11 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تايوان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 24,750 1,021,428,422 Rls. 27,943 $
8 4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تايوان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 25,200 1,002,100,680 Rls. 30,744 $
مجموع کل
915,376,749,470 ريال
مجموع کل
26,470,705 دلار
[1]