آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 يزد امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 152,800 43,237,449,600 Rls. 1,222,400 $
2 12 1396 يزد امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 83,500 24,939,684,000 Rls. 668,000 $
3 3 1396 يزد امارات متحده عربي 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,706,010 24,007,154,643 Rls. 739,953 $
4 8 1396 يزد امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 81,000 22,938,212,000 Rls. 658,000 $
5 7 1396 يزد امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 61,000 16,596,360,000 Rls. 488,000 $
6 2 1396 يزد امارات متحده عربي 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,316,440 14,945,135,965 Rls. 460,755 $
7 10 1396 يزد امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 41,500 12,211,412,000 Rls. 339,500 $
8 1 1396 يزد امارات متحده عربي 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,598,195 11,405,330,552 Rls. 351,604 $
9 9 1396 يزد امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,000 9,008,589,000 Rls. 255,500 $
10 3 1396 يزد امارات متحده عربي 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,241,704 8,862,889,700 Rls. 273,124 $
11 3 1396 يزد امارات متحده عربي 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 141,886 7,365,371,992 Rls. 226,976 $
12 11 1396 يزد امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 23,000 6,799,432,000 Rls. 184,000 $
13 2 1396 يزد امارات متحده عربي 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 23,000 6,527,946,250 Rls. 201,250 $
14 12 1396 يزد امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,700 5,404,596,750 Rls. 144,450 $
15 8 1396 يزد امارات متحده عربي 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 93,100 5,235,795,040 Rls. 148,960 $
16 10 1396 يزد امارات متحده عربي 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 64,860 3,765,927,264 Rls. 103,776 $
17 1 1396 يزد امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 3,404,940,000 Rls. 105,000 $
18 10 1396 يزد امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 6,900 3,331,044,000 Rls. 93,150 $
19 12 1396 يزد امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 11,677 3,269,210,455 Rls. 87,377 $
20 11 1396 يزد امارات متحده عربي 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 20,069 2,595,793,110 Rls. 70,242 $
21 2 1396 يزد امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,580 2,228,902,800 Rls. 68,700 $
22 7 1396 يزد امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,700 2,153,619,900 Rls. 63,450 $
23 1 1396 يزد امارات متحده عربي 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 71,110 1,845,332,944 Rls. 56,888 $
24 3 1396 يزد امارات متحده عربي 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 47,322 1,228,264,952 Rls. 37,851 $
25 4 1396 يزد امارات متحده عربي 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 1,535 731,137,500 Rls. 22,500 $
26 1 1396 يزد امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 18,722 728,752,108 Rls. 22,466 $
27 2 1396 يزد امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 17,801 692,886,757 Rls. 21,361 $
28 3 1396 يزد امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 102,242 548,799,864 Rls. 16,908 $
29 10 1396 يزد امارات متحده عربي 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 4,750 517,118,250 Rls. 14,250 $
30 12 1396 يزد امارات متحده عربي 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 4,110 459,896,670 Rls. 12,330 $
31 5 1396 يزد امارات متحده عربي 69074090 ک ک ک سا?ر 91,526 370,059,129 Rls. 11,331 $
32 4 1396 يزد امارات متحده عربي 69074090 ک ک ک سا?ر 41,986 190,094,040 Rls. 5,832 $
33 3 1396 يزد امارات متحده عربي 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 23,813 169,974,116 Rls. 5,238 $
34 7 1396 يزد امارات متحده عربي 69074090 ک ک ک سا?ر 25,814 150,702,480 Rls. 4,440 $
35 12 1396 يزد امارات متحده عربي 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 22,440 125,602,155 Rls. 3,357 $
36 10 1396 يزد امارات متحده عربي 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 26,534 105,788,304 Rls. 2,934 $
37 6 1396 يزد امارات متحده عربي 69074090 ک ک ک سا?ر 19,042 69,681,360 Rls. 2,109 $
38 12 1396 يزد امارات متحده عربي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 392 43,828,936 Rls. 1,175 $
مجموع کل
248,212,716,586 ريال
مجموع کل
7,195,137 دلار
[1]