آمار کل " صادرات به" کشور (صربستان) گمرک (منطقه ويژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات صربستان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 1,000,000 55,636,105,000 Rls. 1,487,000 $
2 11 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات صربستان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 1,000,000 54,952,085,000 Rls. 1,487,000 $
مجموع کل
110,588,190,000 ريال
مجموع کل
2,974,000 دلار
[1]