آمار کل " صادرات به" کشور (ساير كشورهاي خارجي) گمرک (منطقه ويژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات ساير كشورهاي خارجي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 50,000,000 466,000,000,000 Rls. 14,000,000 $
مجموع کل
466,000,000,000 ريال
مجموع کل
14,000,000 دلار
[1]