آمار کل " صادرات به" کشور (برزيل) گمرک (منطقه ويژه معادن و فلزات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات برزيل 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 14,863,000 226,000,000,000 Rls. 6,050,844 $
مجموع کل
226,000,000,000 ريال
مجموع کل
6,050,844 دلار
[1]