آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوری آفریقای مرکزی) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوری آفریقای مرکزی 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 9,873,157 159,000,000,000 Rls. 4,524,400 $
2 8 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوری آفریقای مرکزی 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 2,858,606 42,968,035,646 Rls. 1,222,454 $
مجموع کل
201,968,035,646 ريال
مجموع کل
5,746,854 دلار
[1]