آمار کل " صادرات به" کشور (ساير كشورهاي خارجي) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 89052000 سکوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 2,538,000 407,151,116,250 Rls. 10,922,410 $
2 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 89052000 سکوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 1,270,000 185,645,015,692 Rls. 5,390,094 $
3 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 536,524 37,831,728,315 Rls. 1,043,835 $
4 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 400,000 18,844,250,000 Rls. 515,000 $
5 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 245,000 16,245,000,000 Rls. 500,000 $
6 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 192,606 5,955,231,597 Rls. 158,303 $
7 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 120,000 621,411,000 Rls. 16,520 $
8 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 7,470 175,745,000 Rls. 5,000 $
9 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 73062900 ساير لوله ها ازفولاد زنگ نزن براي جداره سازي ولوله گذاري براي حفاري نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 41,660 130,112,500 Rls. 3,500 $
10 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 90158010 الات ودستگاههاي لرزه نگاري 15,301 111,525,000 Rls. 3,000 $
11 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 25280000 نمك اسيد بوريك طبيعي و كنسانترهکهاي آن (حتي تكليس شده) اما شامل نمك اسيد بوريك گه از آب شور طبيعي جدا شده است نميکباشد اسيد بوريك طبيعي كه بر حسب وزن ماده خشك حاوي حداكثر 85% H3BO3باشد. 4,000 37,695,000 Rls. 1,000 $
مجموع کل
672,748,830,354 ريال
مجموع کل
18,558,662 دلار
[1]