آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 7,925,000 104,875,329,000 Rls. 3,233,400 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 222,690 4,335,608,412 Rls. 133,624 $
3 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 183,050 3,860,252,008 Rls. 118,982 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 474,750 2,952,751,605 Rls. 90,980 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 110,163 714,858,048 Rls. 22,032 $
مجموع کل
116,738,799,073 ريال
مجموع کل
3,599,018 دلار
[1]