آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 مشهد آلمان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 292,600 7,596,130,080 Rls. 234,080 $
2 7 1396 مشهد آلمان 09102090 زعفران به صورت فله 106 5,660,304,000 Rls. 167,960 $
3 9 1396 مشهد آلمان 09102090 زعفران به صورت فله 110 5,184,287,600 Rls. 147,100 $
4 11 1396 مشهد آلمان 09102090 زعفران به صورت فله 79 4,528,665,975 Rls. 123,235 $
5 10 1396 مشهد آلمان 09102090 زعفران به صورت فله 69 3,810,595,980 Rls. 105,698 $
6 9 1396 مشهد آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 7,917 3,808,902,928 Rls. 108,051 $
7 2 1396 مشهد آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 6,535 3,499,941,027 Rls. 107,893 $
8 10 1396 مشهد آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 11,980 3,423,504,260 Rls. 94,340 $
9 12 1396 مشهد آلمان 13019010 باريچه 4,020 3,253,346,495 Rls. 86,953 $
10 12 1396 مشهد آلمان 09102090 زعفران به صورت فله 68 3,123,989,505 Rls. 83,395 $
11 11 1396 مشهد آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 8,838 2,902,930,900 Rls. 78,350 $
12 10 1396 مشهد آلمان 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 9,756 2,881,153,600 Rls. 80,510 $
13 8 1396 مشهد آلمان 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 9,600 2,818,072,320 Rls. 79,968 $
14 5 1396 مشهد آلمان 13019010 باريچه 5,090 2,763,376,270 Rls. 84,494 $
15 8 1396 مشهد آلمان 09102090 زعفران به صورت فله 55 2,723,842,787 Rls. 77,948 $
16 9 1396 مشهد آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 6,275 2,313,340,700 Rls. 65,212 $
17 4 1396 مشهد آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 7,737 1,898,813,640 Rls. 58,443 $
18 1 1396 مشهد آلمان 09102090 زعفران به صورت فله 36 1,867,141,237 Rls. 57,581 $
19 9 1396 مشهد آلمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 28 1,826,263,638 Rls. 51,636 $
20 3 1396 مشهد آلمان 09102090 زعفران به صورت فله 35 1,771,910,400 Rls. 54,600 $
21 8 1396 مشهد آلمان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 20,000 1,631,602,800 Rls. 47,400 $
22 5 1396 مشهد آلمان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 20,000 1,548,036,600 Rls. 47,400 $
23 8 1396 مشهد آلمان 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 9,859 1,534,473,852 Rls. 44,761 $
24 11 1396 مشهد آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 13,348 1,508,243,976 Rls. 40,850 $
25 1 1396 مشهد آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 6,320 1,364,926,948 Rls. 42,091 $
26 6 1396 مشهد آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,945 1,351,402,088 Rls. 40,545 $
27 7 1396 مشهد آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 18,058 1,298,014,736 Rls. 38,242 $
28 2 1396 مشهد آلمان 09102090 زعفران به صورت فله 24 1,225,366,517 Rls. 37,773 $
29 12 1396 مشهد آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 8,130 1,083,235,946 Rls. 29,133 $
30 12 1396 مشهد آلمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 8,726 1,066,248,650 Rls. 28,687 $
31 12 1396 مشهد آلمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 13 888,521,248 Rls. 23,937 $
32 5 1396 مشهد آلمان 22029990 --- ساير 9,432 851,337,036 Rls. 25,938 $
33 7 1396 مشهد آلمان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 3,837 842,340,660 Rls. 25,122 $
34 9 1396 مشهد آلمان 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 13 840,015,796 Rls. 23,796 $
35 11 1396 مشهد آلمان 08109020 زرشك تازه 2,522 827,064,360 Rls. 22,590 $
36 9 1396 مشهد آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 16,157 816,253,032 Rls. 23,164 $
37 7 1396 مشهد آلمان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 4,100 808,962,529 Rls. 24,125 $
38 9 1396 مشهد آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 6,531 768,379,956 Rls. 21,662 $
39 8 1396 مشهد آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 6,909 760,072,182 Rls. 22,081 $
40 4 1396 مشهد آلمان 09102090 زعفران به صورت فله 13 734,282,100 Rls. 22,570 $
41 9 1396 مشهد آلمان 08109020 زرشك تازه 2,291 731,468,772 Rls. 20,619 $
42 10 1396 مشهد آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 6,100 700,029,266 Rls. 19,574 $
43 3 1396 مشهد آلمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 14 689,822,919 Rls. 21,259 $
44 12 1396 مشهد آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,645 683,148,118 Rls. 18,253 $
45 6 1396 مشهد آلمان 09102090 زعفران به صورت فله 13 668,038,800 Rls. 20,280 $
46 3 1396 مشهد آلمان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,491 666,289,220 Rls. 20,536 $
47 7 1396 مشهد آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,497 655,516,932 Rls. 19,431 $
48 2 1396 مشهد آلمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 10 635,223,223 Rls. 19,579 $
49 4 1396 مشهد آلمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 12 628,905,983 Rls. 19,344 $
50 11 1396 مشهد آلمان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 6,816 609,454,752 Rls. 16,656 $
51 5 1396 مشهد آلمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 11 598,449,634 Rls. 18,236 $
52 10 1396 مشهد آلمان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 1,021 585,662,774 Rls. 16,142 $
53 11 1396 مشهد آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 4,680 582,485,604 Rls. 15,756 $
54 8 1396 مشهد آلمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 4,267 563,970,048 Rls. 16,384 $
55 4 1396 مشهد آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 4,848 551,375,160 Rls. 16,968 $
56 5 1396 مشهد آلمان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 19,936 551,127,606 Rls. 16,746 $
57 9 1396 مشهد آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,696 505,090,908 Rls. 14,328 $
58 5 1396 مشهد آلمان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,000 504,488,600 Rls. 15,400 $
59 10 1396 مشهد آلمان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,805 499,001,652 Rls. 13,698 $
60 9 1396 مشهد آلمان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 7,068 498,124,368 Rls. 14,136 $
61 11 1396 مشهد آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 6,732 497,521,728 Rls. 13,464 $
62 6 1396 مشهد آلمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 9 484,819,930 Rls. 14,507 $
63 7 1396 مشهد آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 4,375 477,455,344 Rls. 14,000 $
64 2 1396 مشهد آلمان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 1,900 474,524,050 Rls. 14,630 $
65 11 1396 مشهد آلمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 7 461,020,179 Rls. 12,483 $
66 9 1396 مشهد آلمان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 4,416 460,285,581 Rls. 12,997 $
67 1 1396 مشهد آلمان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 3,000 447,506,400 Rls. 13,800 $
68 12 1396 مشهد آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 4,500 444,735,034 Rls. 11,971 $
69 9 1396 مشهد آلمان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,430 435,171,096 Rls. 12,348 $
70 12 1396 مشهد آلمان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 4,480 415,004,800 Rls. 11,200 $
71 9 1396 مشهد آلمان 20029010 رب گوجه فرنگي 8,140 400,268,442 Rls. 11,359 $
72 10 1396 مشهد آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 958 381,426,256 Rls. 10,596 $
73 10 1396 مشهد آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,193 377,863,452 Rls. 10,562 $
74 8 1396 مشهد آلمان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,072 376,473,414 Rls. 10,937 $
75 11 1396 مشهد آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,027 357,692,824 Rls. 9,751 $
76 10 1396 مشهد آلمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 5 357,170,346 Rls. 9,892 $
77 5 1396 مشهد آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 3,204 335,324,365 Rls. 10,253 $
78 4 1396 مشهد آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 5,719 334,459,350 Rls. 10,294 $
79 4 1396 مشهد آلمان 08109020 زرشك تازه 1,140 333,347,400 Rls. 10,260 $
80 10 1396 مشهد آلمان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,416 327,107,233 Rls. 9,050 $
81 9 1396 مشهد آلمان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 3,593 325,447,530 Rls. 9,164 $
82 9 1396 مشهد آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 2,868 320,947,704 Rls. 9,108 $
83 6 1396 مشهد آلمان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,650 315,788,940 Rls. 9,540 $
84 12 1396 مشهد آلمان 22029990 --- ساير 3,074 314,968,716 Rls. 8,484 $
85 2 1396 مشهد آلمان 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 7 314,139,276 Rls. 9,684 $
86 12 1396 مشهد آلمان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 2,876 309,147,300 Rls. 8,316 $
87 5 1396 مشهد آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 880 300,793,885 Rls. 9,156 $
88 5 1396 مشهد آلمان 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 1,100 300,148,320 Rls. 9,120 $
89 4 1396 مشهد آلمان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 2,004 299,492,820 Rls. 9,218 $
90 9 1396 مشهد آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 4,169 297,408,720 Rls. 8,440 $
91 4 1396 مشهد آلمان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 3,095 293,937,030 Rls. 9,047 $
92 9 1396 مشهد آلمان 08109030 عناب تازه 1,024 291,545,088 Rls. 8,192 $
93 7 1396 مشهد آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,615 285,191,539 Rls. 8,420 $
94 10 1396 مشهد آلمان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 13,100 284,822,050 Rls. 7,850 $
95 11 1396 مشهد آلمان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 3,850 281,465,800 Rls. 7,700 $
96 7 1396 مشهد آلمان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 3,168 265,557,600 Rls. 7,920 $
97 4 1396 مشهد آلمان 22029990 --- ساير 2,940 262,722,075 Rls. 8,085 $
98 5 1396 مشهد آلمان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 9,989 262,169,280 Rls. 7,992 $
99 7 1396 مشهد آلمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 254,620,043 Rls. 7,473 $
100 6 1396 مشهد آلمان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 3,806 253,411,092 Rls. 7,612 $
مجموع کل
115,525,870,725 ريال
مجموع کل
3,337,514 دلار