آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 غرب تهران آذربايجان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 64,350 50,882,859,870 Rls. 1,381,650 $
2 3 1396 غرب تهران آذربايجان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 459,800 15,607,923,106 Rls. 480,951 $
3 4 1396 غرب تهران آذربايجان 39076120 ک ک ک گر?د بطر? 435,600 14,803,646,130 Rls. 455,637 $
4 12 1396 غرب تهران آذربايجان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 13,621 13,902,746,300 Rls. 373,876 $
5 7 1396 غرب تهران آذربايجان 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 56,500 13,461,809,200 Rls. 395,500 $
6 12 1396 غرب تهران آذربايجان 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 41,877 11,767,749,448 Rls. 315,498 $
7 12 1396 غرب تهران آذربايجان 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 42,670 11,165,406,350 Rls. 298,690 $
8 8 1396 غرب تهران آذربايجان 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 39,400 9,591,296,400 Rls. 275,800 $
9 4 1396 غرب تهران آذربايجان 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 40,750 9,297,653,050 Rls. 285,250 $
10 10 1396 غرب تهران آذربايجان 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 35,800 8,961,456,000 Rls. 250,600 $
11 3 1396 غرب تهران آذربايجان 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 30,000 6,814,500,000 Rls. 210,000 $
12 12 1396 غرب تهران آذربايجان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 24,390 6,532,546,860 Rls. 175,140 $
13 6 1396 غرب تهران آذربايجان 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 28,100 6,498,968,000 Rls. 196,700 $
14 11 1396 غرب تهران آذربايجان 61041900 لباس بصورت دست, زنانه يادخترانه, کشباف يا قلاب باف ،ازسايرموا دنسجي 11,100 6,375,140,700 Rls. 172,050 $
15 5 1396 غرب تهران آذربايجان 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 27,000 6,191,451,000 Rls. 189,000 $
16 10 1396 غرب تهران آذربايجان 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 35,800 5,812,754,400 Rls. 160,744 $
17 11 1396 غرب تهران آذربايجان 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 20,800 5,380,211,200 Rls. 145,600 $
18 12 1396 غرب تهران آذربايجان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 10,390 5,163,270,000 Rls. 138,000 $
19 6 1396 غرب تهران آذربايجان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 27,818 4,870,096,000 Rls. 147,400 $
20 12 1396 غرب تهران آذربايجان 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 12,410 4,714,290,000 Rls. 126,000 $
21 9 1396 غرب تهران آذربايجان 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 17,600 4,555,392,000 Rls. 128,000 $
22 12 1396 غرب تهران آذربايجان 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 860 3,714,517,900 Rls. 99,860 $
23 9 1396 غرب تهران آذربايجان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 18,697 3,547,317,330 Rls. 100,680 $
24 11 1396 غرب تهران آذربايجان 04021030 ---شير خشك صنعتي 24,000 3,509,184,000 Rls. 96,000 $
25 8 1396 غرب تهران آذربايجان 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 11,342 3,294,529,620 Rls. 95,710 $
26 3 1396 غرب تهران آذربايجان 39076090 سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري 96,800 3,286,469,874 Rls. 101,253 $
27 11 1396 غرب تهران آذربايجان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 7,515 3,245,930,400 Rls. 87,600 $
28 12 1396 غرب تهران آذربايجان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 46,163 3,177,843,025 Rls. 84,935 $
29 2 1396 غرب تهران آذربايجان 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 13,110 2,976,559,950 Rls. 91,770 $
30 7 1396 غرب تهران آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 60,610 2,776,633,442 Rls. 81,466 $
31 9 1396 غرب تهران آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 57,200 2,774,361,560 Rls. 78,591 $
32 9 1396 غرب تهران آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 168,000 2,748,739,280 Rls. 77,840 $
33 5 1396 غرب تهران آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 112,000 2,747,556,000 Rls. 84,000 $
34 11 1396 غرب تهران آذربايجان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 11,917 2,619,120,808 Rls. 70,879 $
35 5 1396 غرب تهران آذربايجان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 44,014 2,591,449,375 Rls. 79,225 $
36 12 1396 غرب تهران آذربايجان 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 46,000 2,543,264,560 Rls. 68,080 $
37 12 1396 غرب تهران آذربايجان 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 16,660 2,520,292,656 Rls. 67,570 $
38 4 1396 غرب تهران آذربايجان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 42,209 2,470,595,725 Rls. 75,975 $
39 5 1396 غرب تهران آذربايجان 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 49,200 2,417,148,108 Rls. 73,908 $
40 12 1396 غرب تهران آذربايجان 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 8,440 2,394,560,000 Rls. 64,000 $
41 3 1396 غرب تهران آذربايجان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 42,604 2,390,954,281 Rls. 73,687 $
42 1 1396 غرب تهران آذربايجان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 18,300 2,374,461,600 Rls. 73,200 $
43 11 1396 غرب تهران آذربايجان 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 8,440 2,371,456,000 Rls. 64,000 $
44 4 1396 غرب تهران آذربايجان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 11,682 2,334,538,285 Rls. 71,843 $
45 2 1396 غرب تهران آذربايجان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 11,131 2,306,117,981 Rls. 71,069 $
46 7 1396 غرب تهران آذربايجان 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 11,745 2,287,913,410 Rls. 67,484 $
47 12 1396 غرب تهران آذربايجان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 22,420 2,250,351,450 Rls. 60,534 $
48 12 1396 غرب تهران آذربايجان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 9,621 2,243,770,956 Rls. 59,970 $
49 4 1396 غرب تهران آذربايجان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 16,296 2,121,371,280 Rls. 65,184 $
50 6 1396 غرب تهران آذربايجان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,940 2,004,668,022 Rls. 60,438 $
51 5 1396 غرب تهران آذربايجان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 9,183 1,928,824,210 Rls. 59,060 $
52 11 1396 غرب تهران آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 38,030 1,815,408,781 Rls. 49,216 $
53 3 1396 غرب تهران آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 41,620 1,802,210,862 Rls. 55,529 $
54 3 1396 غرب تهران آذربايجان 87011090 ---ساير تراكتورهاي كوچك قابل هدايت به وسيله انسان پياده با قدرت بيش از 110قوه اسب بخار 1,761 1,784,805,000 Rls. 55,000 $
55 9 1396 غرب تهران آذربايجان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 63,000 1,762,894,875 Rls. 49,825 $
56 5 1396 غرب تهران آذربايجان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 10,000 1,700,660,000 Rls. 52,000 $
57 9 1396 غرب تهران آذربايجان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,187 1,694,126,737 Rls. 48,158 $
58 2 1396 غرب تهران آذربايجان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 17,000 1,654,287,000 Rls. 51,000 $
59 9 1396 غرب تهران آذربايجان 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 4,675 1,643,215,750 Rls. 46,750 $
60 12 1396 غرب تهران آذربايجان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,825 1,641,732,785 Rls. 43,879 $
61 7 1396 غرب تهران آذربايجان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 15,900 1,627,285,500 Rls. 47,700 $
62 4 1396 غرب تهران آذربايجان 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 31,880 1,605,693,730 Rls. 49,366 $
63 7 1396 غرب تهران آذربايجان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,897 1,582,492,505 Rls. 46,387 $
64 5 1396 غرب تهران آذربايجان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,753 1,558,160,890 Rls. 47,710 $
65 3 1396 غرب تهران آذربايجان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,146 1,547,416,580 Rls. 47,695 $
66 10 1396 غرب تهران آذربايجان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 6,930 1,541,595,720 Rls. 43,110 $
67 3 1396 غرب تهران آذربايجان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 7,128 1,539,566,718 Rls. 47,436 $
68 11 1396 غرب تهران آذربايجان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 22,836 1,518,917,568 Rls. 40,992 $
69 1 1396 غرب تهران آذربايجان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 23,070 1,496,689,320 Rls. 46,140 $
70 2 1396 غرب تهران آذربايجان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 23,000 1,492,424,000 Rls. 46,000 $
71 10 1396 غرب تهران آذربايجان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,490 1,420,601,760 Rls. 39,726 $
72 10 1396 غرب تهران آذربايجان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 22,500 1,419,705,000 Rls. 39,375 $
73 10 1396 غرب تهران آذربايجان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 23,515 1,417,938,256 Rls. 39,326 $
74 4 1396 غرب تهران آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 35,665 1,403,016,805 Rls. 43,099 $
75 9 1396 غرب تهران آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 49,448 1,395,547,622 Rls. 39,559 $
76 7 1396 غرب تهران آذربايجان 34011150 صابون رختشويي 27,648 1,372,919,380 Rls. 40,946 $
77 8 1396 غرب تهران آذربايجان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 23,486 1,367,654,904 Rls. 39,732 $
78 2 1396 غرب تهران آذربايجان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 23,457 1,364,884,086 Rls. 42,078 $
79 4 1396 غرب تهران آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 56,000 1,364,580,000 Rls. 42,000 $
80 2 1396 غرب تهران آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 56,000 1,362,564,000 Rls. 42,000 $
81 6 1396 غرب تهران آذربايجان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 5,487 1,352,897,172 Rls. 40,788 $
82 5 1396 غرب تهران آذربايجان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 23,465 1,290,114,135 Rls. 39,447 $
83 2 1396 غرب تهران آذربايجان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 22,049 1,287,835,912 Rls. 39,688 $
84 1 1396 غرب تهران آذربايجان 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 26,120 1,283,474,346 Rls. 39,567 $
85 12 1396 غرب تهران آذربايجان 87083021 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز وملحقات ديگر ، براي اتوبوس ، ميني بوس، كاميونت ، كاميون وكاميون كشنده تريلر 3,417 1,278,470,550 Rls. 34,170 $
86 12 1396 غرب تهران آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 25,200 1,265,110,232 Rls. 34,031 $
87 6 1396 غرب تهران آذربايجان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 23,384 1,262,213,126 Rls. 38,054 $
88 3 1396 غرب تهران آذربايجان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 23,695 1,255,334,484 Rls. 38,684 $
89 11 1396 غرب تهران آذربايجان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,885 1,247,647,328 Rls. 33,764 $
90 1 1396 غرب تهران آذربايجان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 20,879 1,219,052,478 Rls. 37,581 $
91 5 1396 غرب تهران آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 26,660 1,215,834,208 Rls. 37,043 $
92 7 1396 غرب تهران آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 112,000 1,212,198,400 Rls. 35,840 $
93 2 1396 غرب تهران آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 34,240 1,198,452,239 Rls. 36,947 $
94 10 1396 غرب تهران آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 25,580 1,187,028,060 Rls. 32,922 $
95 2 1396 غرب تهران آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 168,704 1,185,763,312 Rls. 36,548 $
96 12 1396 غرب تهران آذربايجان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,247 1,181,632,876 Rls. 31,954 $
97 6 1396 غرب تهران آذربايجان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 46,320 1,181,455,040 Rls. 35,602 $
98 12 1396 غرب تهران آذربايجان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 3,244 1,163,999,358 Rls. 31,110 $
99 9 1396 غرب تهران آذربايجان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 7,950 1,117,738,200 Rls. 31,800 $
100 4 1396 غرب تهران آذربايجان 32041610 --- گرانول مستربچ 48,000 1,108,031,500 Rls. 34,100 $
مجموع کل
371,714,946,192 ريال
مجموع کل
10,649,271 دلار