آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيكستان) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 سيرجان تاجيكستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 73,000 1,255,013,000,000 Rls. 37,950,000 $
2 5 1396 سيرجان تاجيكستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 63,000 1,240,000,000,000 Rls. 37,800,000 $
3 2 1396 سيرجان تاجيكستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 63,000 1,226,194,200,000 Rls. 37,800,000 $
4 7 1396 سيرجان تاجيكستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 63,000 32,238,675,000 Rls. 945,000 $
5 10 1396 سيرجان تاجيكستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 10,000 5,408,400,000 Rls. 150,000 $
6 9 1396 سيرجان تاجيكستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 10,000 5,338,350,000 Rls. 150,000 $
7 8 1396 سيرجان تاجيكستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 10,000 5,286,000,000 Rls. 150,000 $
مجموع کل
3,769,478,625,000 ريال
مجموع کل
114,945,000 دلار
[1]