آمار کل " صادرات به" کشور (لهستان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 تبريز لهستان 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 51,000 10,290,202,530 Rls. 317,085 $
2 8 1396 تبريز لهستان 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 36,740 9,439,990,560 Rls. 269,984 $
3 11 1396 تبريز لهستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 147,000 5,422,242,000 Rls. 147,000 $
4 8 1396 تبريز لهستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 167,000 5,138,963,300 Rls. 147,680 $
5 7 1396 تبريز لهستان 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 19,000 4,822,072,056 Rls. 142,068 $
6 5 1396 تبريز لهستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 129,800 4,265,973,800 Rls. 129,800 $
7 9 1396 تبريز لهستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 120,880 4,213,764,216 Rls. 119,504 $
8 5 1396 تبريز لهستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 67,500 2,574,047,025 Rls. 78,705 $
9 10 1396 تبريز لهستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 63,000 2,286,522,000 Rls. 63,000 $
10 7 1396 تبريز لهستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 84,000 2,209,113,060 Rls. 64,680 $
11 3 1396 تبريز لهستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 41,000 2,155,860,360 Rls. 66,420 $
12 2 1396 تبريز لهستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 41,000 2,154,786,300 Rls. 66,420 $
13 9 1396 تبريز لهستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 39,773 1,831,981,500 Rls. 51,704 $
14 12 1396 تبريز لهستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 33,828 1,637,592,468 Rls. 43,976 $
15 12 1396 تبريز لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 44,000 1,635,766,000 Rls. 44,000 $
16 8 1396 تبريز لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 42,000 1,472,394,000 Rls. 42,000 $
17 6 1396 تبريز لهستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 44,000 1,459,436,000 Rls. 44,000 $
18 7 1396 تبريز لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 42,000 1,436,148,000 Rls. 42,000 $
19 12 1396 تبريز لهستان 08140000 پوست مرکبات يا پوست خربزه , تازه , يخ زده , خشک کرده ... غيره 15,245 1,157,276,073 Rls. 31,027 $
20 4 1396 تبريز لهستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 42,000 1,053,313,800 Rls. 32,340 $
21 1 1396 تبريز لهستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 42,000 1,048,592,160 Rls. 32,340 $
22 2 1396 تبريز لهستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 41,000 1,024,230,130 Rls. 31,570 $
23 10 1396 تبريز لهستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 21,728 1,010,076,960 Rls. 28,246 $
24 11 1396 تبريز لهستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 19,594 941,241,344 Rls. 25,472 $
25 5 1396 تبريز لهستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 21,100 902,748,730 Rls. 27,430 $
26 5 1396 تبريز لهستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 884,285,966 Rls. 27,038 $
27 5 1396 تبريز لهستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 851,734,000 Rls. 26,000 $
28 8 1396 تبريز لهستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 18,750 835,404,375 Rls. 24,375 $
29 11 1396 تبريز لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 22,000 815,188,000 Rls. 22,000 $
30 3 1396 تبريز لهستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 32,000 799,517,180 Rls. 24,640 $
31 12 1396 تبريز لهستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 21,000 791,595,000 Rls. 21,000 $
32 7 1396 تبريز لهستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 737,660,000 Rls. 22,000 $
33 4 1396 تبريز لهستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 17,328 733,108,670 Rls. 22,526 $
34 6 1396 تبريز لهستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 732,402,000 Rls. 22,000 $
35 4 1396 تبريز لهستان 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 2,500 721,783,010 Rls. 22,178 $
36 1 1396 تبريز لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 23,905 597,086,266 Rls. 18,407 $
37 5 1396 تبريز لهستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 21,000 529,713,030 Rls. 16,170 $
38 3 1396 تبريز لهستان 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 462 391,728,856 Rls. 12,074 $
39 12 1396 تبريز لهستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 23,200 377,967,765 Rls. 10,027 $
40 1 1396 تبريز لهستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 8,245 347,670,484 Rls. 10,718 $
41 12 1396 تبريز لهستان 08109020 زرشك تازه 2,000 343,150,800 Rls. 9,200 $
42 1 1396 تبريز لهستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 21,000 340,389,000 Rls. 10,500 $
43 5 1396 تبريز لهستان 09102090 زعفران به صورت فله 3 286,259,878 Rls. 8,698 $
44 1 1396 تبريز لهستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 5,291 278,026,098 Rls. 8,571 $
45 1 1396 تبريز لهستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,736 253,405,656 Rls. 7,812 $
46 4 1396 تبريز لهستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,300 222,881,400 Rls. 6,860 $
47 10 1396 تبريز لهستان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2 131,489,520 Rls. 3,677 $
48 2 1396 تبريز لهستان 08071100 هندوا نه , تازه 20,650 100,489,826 Rls. 3,098 $
49 1 1396 تبريز لهستان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,077 78,954,092 Rls. 2,434 $
50 1 1396 تبريز لهستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 970 76,456,366 Rls. 2,357 $
51 1 1396 تبريز لهستان 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 970 50,960,098 Rls. 1,571 $
52 1 1396 تبريز لهستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 97 37,757,832 Rls. 1,164 $
53 4 1396 تبريز لهستان 08071900 خربزه وهمانند 910 10,381,855 Rls. 319 $
54 1 1396 تبريز لهستان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 19 10,217,970 Rls. 315 $
55 12 1396 تبريز لهستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 290 9,063,657 Rls. 243 $
مجموع کل
83,961,063,022 ريال
مجموع کل
2,456,423 دلار
[1]