آمار کل " صادرات به" کشور (سودان) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 بندر امام خميني سودان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 32,909,700 482,000,000,000 Rls. 13,416,333 $
2 5 1396 بندر امام خميني سودان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 26,113,950 239,000,000,000 Rls. 7,311,906 $
مجموع کل
721,000,000,000 ريال
مجموع کل
20,728,239 دلار
[1]