آمار کل " صادرات به" کشور (توگو) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 بندر امام خميني توگو 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 123,080,000 1,707,000,000,000 Rls. 51,560,878 $
2 11 1396 بندر امام خميني توگو 27132000 قيرنفت 17,110,199 101,000,000,000 Rls. 2,737,632 $
مجموع کل
1,808,000,000,000 ريال
مجموع کل
54,298,510 دلار
[1]